NESİBE AYDIN OKULLARI
ilkokul • ortaokul • anadolu lisesi • IB programı • fen lisesi
www.nesibeaydin.k12.tr
2015 - 2016 YILINDA
10. SINIF OLACAK ÖĞRENCİLER İÇİN
SINAV KONULARI
Okulumuza Giriş Sınavı Tarihi
(4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. S›n›f)
22 Mart 2015 Pazar
DERSLERE GÖRE SORU DAĞILIMI
Soru sayısı: 90
MATEMAT‹K (22)
Sınav süresi: 110 dakika
FİZİK (11)
KİMYA (10)
BİYOLOJİ (8)
✽ Kümeler (3)
✽ Fizik Bilimine Giriş (1)
✽ Kimya Bilimi (3)
✽ Canlıların Ortak Özellikleri (1)
✽ Gerçel Sayılar (1)
✽ Madde ve Özellikleri (2)
✽ Atom ve Periyodik Sistem (4)
✽ Organik Moleküller (2)
✽ Birinci Dereceden Denklem,
✽ Hareket (3)
✽ Kimyasal Türler Arası
✽ Enzim (2)
Eşitsizlik ve Mutlak Değer (2)
Etkileşimler (3)
✽ Dinamik (2)
✽ Üslü - Köklü Sayılar (2)
✽ Hücre Zarında Madde
Alışverişi (1)
✽ İş – Enerji (3)
✽ Oran - Orantı (2)
✽ Organeller (1)
✽ Problemler (5)
✽ Canlılarda Sınıflandırma (1)
✽ Fonksiyonlar (3)
✽ Üçgende Açılar (2)
✽ Üçgende Benzerlik (2)
TÜRKÇE (20)
TARİH (9)
COĞRAFYA (10)
✽ İletişim (1)
✽ Noktalama İşaretleri (3)
✽ Tarih Bilimi (3)
✽ Doğa ve İnsan (2)
✽ Sözcükte Yapı (1)
✽ Anlam Bilgisi (7)
✽ Uygarlığın Doğuşu ve
✽ Harita Bilgisi (2)
✽ Şiir Bilgisi (2)
İlk Uygarlıklar (3)
✽ Anlatım Bozukluğu (1)
✽ Ses Bilgisi (3)
✽ Düzyazı (1)
✽ İlk Türk Devletleri (2)
✽ İslam Tarihi (1)
✽ Yazım Kuralları (1)
✽ Coğrafi Konum (2)
✽ Yerküre’nin Şekli ve
Hareketleri (2)
✽ İklim Bilgisi (2)
DİKKAT!
a) 10. sınıf olacak öğrenciler için, soru çözüm sırası, Matematik, Fen Bilimleri, Türkçe, Sosyal Bilimler olmalıdır.
b) Değerlendirme, YGS – 2 puan türüne göre yapılacaktır.
c) Değerlendirmede testlerin puan oluşturmadaki yüzdeleri şöyledir:
Matematik: % 30
Fen Bilimleri: % 40
Türkçe: % 20
Sosyal Bilimler: % 10
NESİBE AYDIN DERSHANESİ
NESİBE AYDIN OKULLARI
YILDIZLAR LİSESİ
(İlkokul, Ortaokul, Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, IB Programı)
ÇANKAYA ANAOKULU
ÜMİTKÖY ANAOKULU
SANAT AKADEMİSİ
KIZILAY / Tel: 418 07 78
GÖLBAŞI / Tel: 498 25 25
YILDIZ / Tel: 498 24 24
ÜMİTKÖY / Tel: 498 26 26
ORAN / Tel: 490 98 71
NESİBE AYDIN
NESİBE AYDIN
NESİBE AYDIN
Download

10.sınıf