NESİBE AYDIN OKULLARI
ilkokul • ortaokul • anadolu lisesi • IB programı • fen lisesi
www.nesibeaydin.k12.tr
2015 - 2016 YILINDA
12. SINIF OLACAK ÖĞRENCİLER İÇİN
SINAV KONULARI
Okulumuza Giriş Sınavı Tarihi
22 Mart 2015 Pazar
(4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. S›n›f)
DERSLERE GÖRE SORU DAĞILIMI
Soru sayısı: 93
FİZİK (11)
MF
✽ İş - Güç - Enerji (2)
✽ Düzgün Çembersel
Hareket (1)
KİMYA (10)
TM
MF
✽ Kimyasal Reaksi-
✽ Basınç (3)
✽ Sıvıların Kaldırma
Kuvveti (2)
yonlar ve Enerji (2)
✽ Kimyasal Tepkime-
lerde Hız (2)
✽ İtme – Momentum (2)
✽ Isı Bilgisi (2)
✽ Denge ve Moment (1)
✽ Genleşme (2)
✽ Ağırlık Merkezi (1)
✽ Vektör – Kuvvet (2)
BİYOLOJİ (8)
TM
MF
✽ Kimyanın Gelişimi (4)
TM
✽ Mitoz (2)
✽ Bitki Doku ve
✽ Bileşikler (4)
Organları (1)
✽ Kimyasal
Değişimler (2)
✽ Kimyasal Denge (2)
✽ Sulu Çözeltilerde
✽ Mayoz (1)
✽ Bitkilerde Üreme (1)
✽ Üreme Şekilleri (1)
✽ Kalıtım (2)
✽ İnsanda Üreme (2)
✽ Nükleik Asitler (2)
✽ Kalıtım (2)
✽ Protein Sentezi (1)
Denge (Asitler ve
Bazlar) (3)
✽ Basit Makineler (1)
✽ Manyetizma (3)
Sınav süresi: 110 dakika
✽ Biyoteknoloji (1)
✽ Sulu Çözeltilerde
Denge (Çözünürlük
Dengesi) (1)
MATEMATİK (17)
GEOMETRİ (7)
TÜRKÇE (20)
✽ Karmaşık Sayılar (4)
✽ Logaritma (4)
✽ Permütasyon – Kombinasyon –
Binom – Olasılık (6)
✽ Toplam Sembolü (R) (3)
TARİH (10)
COĞRAFYA (10)
✽ Cümlede Anlam (4)
✽ 1881’den 1919’a M. Kemal (1)
✽ Ekosistem ve Madde Döngüsü (2)
✽ Anlatım Biçimleri, Düşünceyi
✽ 20. YY. Osmanlı (Trablusgarp ve
✽ Şehirlerin Fonksiyonları ve Nüfus
Geliştirme Yolları (3)
Balkan Savaşları) (2)
Politikaları (2)
✽ Paragraf (5)
✽ I. Dünya Savaşı (2)
✽ Ekonomik Faaliyet Türleri (2)
✽ Eylem (8)
✽ Milli Mücadelenin Hazırlık
✽ Türkiye’yi Tanıyalım (4)
Dönemi (3)
✽ Dörtgenler (1)
✽ Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler (2)
✽ Özel Dörtgenler (4)
✽ Çemberde Açılar (2)
DİKKAT!
a) MF öğrencileri, alan soruları olan 73 soruyu (Matematik, Fen Bilimleri, Türkçe) cevapladıktan sonra, vakitleri kalırsa, alan dışı olan Tarih, Coğrafya
sorularından yapabildikleri kadarını yapsınlar. (Alan dışı derslerin, puana katkısı daha azdır.)
b) TM öğrencileri, alan soruları olan 64 soruyu (Matematik, Türkçe, Sosyal), cevapladıktan sonra, vakitleri kalırsa, alan dışı olan Fizik, Kimya, Biyololji
sorularından yapabildikleri kadarını yapsınlar. (Alan dışın derslerin, puana katkısı daha azdır.)
c) TM ve MF öğrencilerinin soru kitapçıkları ayrı hazırlanacaktır.
NESİBE AYDIN DERSHANESİ
NESİBE AYDIN OKULLARI
NESİBE AYDIN
NESİBE AYDIN
NESİBE AYDIN
YILDIZLAR LİSESİ
(İlkokul, Ortaokul, Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, IB Programı)
ÇANKAYA ANAOKULU
ÜMİTKÖY ANAOKULU
SANAT AKADEMİSİ
KIZILAY / Tel: 418 07 78
GÖLBAŞI / Tel: 498 25 25
YILDIZ / Tel: 498 24 24
ÜMİTKÖY / Tel: 498 26 26
ORAN / Tel: 490 98 71
Download

12.sınıf