Eğitimin Adı: Sağlam KOBİ
Eğitimci Adı: Dr. Ali Ercan Özgür
SAĞLAM KOBİ EĞİTİM İÇERİĞİ




Afetin Tanımı ve Afet çeşitleri
Olası Afet riskleri, dünyadan örnekler
Sağlam işletmeler ve özellikleri
Afetin Evreleri
-Afet öncesi
-Afet esnası
-Afet sonrası
 İş sürekliliği için altı adım
 İş sürekliliğinin kapsamı ve faydaları
Eğitimin Kazanımları





Afetler konusunda farkındalık kazanılması
Tehlikelerin ve risklerin sağlıklı tanımlama yetisi
Sağlıklı tanımlanmış risklere karşı uygun çözümlerin üretilebilmesi
Sürekli iş anlayışının öneminin kavranması
Afet planlama ihtiyacının ortaya çıkarılması
SAĞLAM KOBİ
ONLİNE ARAÇ KİTİ
Araç Kiti'nin içeriği:
Araç kiti 9 ana bölümden oluşmaktadır:
 Başlarken
 İşletmenin hizmet alanının tanımlanması
 İş yapılan alanda risk ve kırılgan alanların tanımlanması
 İşletmenin hedef amaç ve stratejilerinin tanımlanması
 İşletmenin afet öncesi hazırlık prosedürlerinin tanımlanması
 Afet süresince yapılacak eylemlerin belirlenmesi
 İşletmenin Afet planının gözden geçirilmesi
 Planın işletme programına dönüştürülmesi ve güncellenmesi
Araç Kiti Çalışma Şekli:
 Online olarak doldurulan bu kit sonrasında tam bir plana sahip olmak için tüm sorular
adım adım cevaplanır.
 Tek seferde 20 dakika kadar çalıştıktan sonra tüm verilerinizi, daha sonra da devam
etmek üzere kaydedilir ve daha sonra planınızı oluşturmaya devam edebilirsiniz.
 Soruları cevapladıktan sonra, tek bir tıkla şirketinizin Afet Direnç Planını rapor
halinde çıkartabilirsiniz.
Araç Kitinin Kazanımları:
 Şirketinizin mevcut durumunun belirlenmesi
 Afet Direnç rehberi aracılığı ile şirketinizin hazırlıksız bulunduğu durumlarla özellikle
çalışanları ile birlikte hazırlıklı hale gelmesi
 Şirketinizin afet öncesi ilişki kurmuş olması ve afet anında kimlerle irtibata geçeceğini
bilmesi
 Afet öncesi ve sonrasında hem şirketinizin kendi içersinde hem de çevre bölgede
yapılacak çalışmalara katılım şeklinin belirlenmesi
 Proje kapsamında kurulacak sistem ile şirketinize teknik destek ve eğitim imkan
sağlanmış olur.
Download

Eğitimin Adı: Sağlam KOBİ Eğitimci Adı: Dr. Ali Ercan Özgür