NESİBE AYDIN OKULLARI
ilkokul • ortaokul • anadolu lisesi • IB programı • fen lisesi
www.nesibeaydin.k12.tr
2015 - 2016 YILINDA
6. SINIF OLACAK ÖĞRENCİLER İÇİN
SINAV KONULARI
Okulumuza Giriş Sınavı Tarihi
(4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. S›n›f)
22 Mart 2015 Pazar
DERSLERE GÖRE SORU DAĞILIMI
Soru sayısı: 66
Sınav süresi: 80 dakika
MATEMAT‹K (18)
✽ Doğal Sayılar (3)
FEN ve TEKNOLOJİ (16)
✽ Vücudumuz Bilmecesini Çözelim (6)
✽ Temel Geometrik Kav-
✽ Doğal Sayılarla İşlem-
ler (4)
ramlar ve Çizimler (3)
✽ Kuvvetin Büyüklüğünün Ölçülmesi (3)
✽ Üçgen ve Dörtgenler (3)
✽ Zaman Ölçü Birimleri (1)
✽ Maddenin Değişimi (4)
✽ Kesirler (2)
✽ Işığın ve Sesin Yayılması (3)
✽ Araştırma Soruları
(Üretme, Veri Toplama,
Düzenleme ve Gösterme) (2)
TÜRKÇE (17)
SOSYAL BİLGİLER (15)
✽ Sözcükte Anlam (3)
✽ Haklarımı Öğreniyorum (3)
✽ Cümlede Anlam (3)
✽ Adım Adım Türkiye (8)
✽ Parçada Anlam (6)
✽ Bölgemizi Tanıyalım (3)
✽ Hece Bilgisi - Ses Bilgisi (1)
✽ Ürettiklerimiz (1)
✽ Sözcük Türleri (İsim, Sıfat, Zamir, Zarf,
Edat, Bağlaç, Ünlem) (2)
✽ Sözcük Türleri (Eylem) (2)
DİKKAT!
a) 6. sınıf olacak öğrenciler için, soru çözüm sırası: Matematik, Fen ve Teknoloji, Türkçe ve Sosyal Bilgiler olmalıdır.
b) Değerlendirme, SBS Puanlama Sistemine göre yapılacaktır.
NESİBE AYDIN DERSHANESİ
NESİBE AYDIN OKULLARI
NESİBE AYDIN
NESİBE AYDIN
NESİBE AYDIN
YILDIZLAR LİSESİ
(İlkokul, Ortaokul, Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, IB Programı)
ÇANKAYA ANAOKULU
ÜMİTKÖY ANAOKULU
SANAT AKADEMİSİ
KIZILAY / Tel: 418 07 78
GÖLBAŞI / Tel: 498 25 25
YILDIZ / Tel: 498 24 24
ÜMİTKÖY / Tel: 498 26 26
ORAN / Tel: 490 98 71
Download

6.sınıf - Portal