T.C.
DĐYARBAKIR VALĐLĐĞĐ
Đl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 83174116/160.99/1304059
Konu: Sınav Tedbir Hizmetleri
05/02/2015
ACELE VE GÜNLÜDÜR
………………. KAYMAKAMLIĞINA
(Đlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Đlgi:04.02.2015 tarih ve 1254809 sayılı özel eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel
Müdürlüğünün yazısı.
Đlgi yazı gereği; 2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılı Ortaöğretime Geçiş II. Dönem
Ortak Sınavları 29-30 Nisan 2015 tarihlerinde, mazeret sınavları ise 16-17 Mayıs 2015
tarihlerinde yapılacaktır.Bu kapsamda özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınavlarda
özelliklerine ve ihtiyaçlarına uygun hizmet alabilmeleri ile ilgili Bakanlık yazısı ekte
gönderilmiş olup, öğrencilerin sorun yaşamaması için yazı doğrultusunda hareket edilmesi
hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Medet AYDIN
Vali a.
Milli Eğitim Müdür Yrd.
Eki 1 Adet Bakanlık yazısı (2 sayfa)
DAĞITIM:
17 Đlçe Kaymakamlığına Đlçe (MEM)
________________________________________________________________________________________________
AtAdres: Mehmet Akif Ersoy Caddesi Yenişehir/Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Reh. Hiz. Şb.
e-mail: [email protected]
Tel : 0 412 226 58 50-57 Dahili : 181
Fax : 0 412 226 58 42- 226 58 28
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden1908-debd-32c6-8580-bf3c kodu ile teyit edilebilir.
Download

2-Valilik Yazısı - Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü