T.C.
KUMLUCA KAYMAKAMLIĞI
Đlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 58763494-814-E.13307568
Konu: Kitap Toplama Kampanyası
24.12.2015
KUMLUCA ………………………………………………… MÜDÜRLÜĞÜNE
Đlgi
:Antalya Valiliği Đl Milli Eğitim Müdürlüğünün 22/12/2015 tarih ve 13195517 sayılı
yazısı.
Diyarbakır Valiliği, Đl Milli Eğitim Müdürlüğünün 16/12/2015 tarihli ve 12978774
sayılı yazılarında belirtilen, Diyarbakır Đli, Ergani Đlçesi, Ziyaret Đlkokulu Müdürlüğünün
kütüphanesini zenginleştirmek ve öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla,
Ülkemiz genelinde kitap toplama kampanyası başlatıldığına dair yazıları yazımız ekinde
gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve toplanacak kitapların doğrudan adı geçen okula gönderilmesi
hususunda, gereğini rica ederim.
Yalçın SEYRAN
Müdür a.
Şube Müdürü
Ek:
1- Yazı (1 adet)
2- Onay (1 adet)
Dağıtım:
Tüm Okul Md.
Bağlık Mah. Gödene Cad. 07350 Kumluca/ANTALYA
Elektronik Ağ:http:// kumlucameb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Yalçın SEYRAN Şb.Md.
Tel: (0 242) 887 1006
Faks: (0 242) 887 6675
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden2d14-2a75-3420-832a-5c95 kodu ile teyit edilebilir.
Download

Kitap Toplama Kampanyası