T.C.
KUMLUCA KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 44334116-160.04.01-E.13386530
Konu: Kurum Bakımındaki Çocuklar
28.12.2015
KUMLUCA......................................................................MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi: Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 25/12/2015 tarih ve 13349675 sayılı yazısı.
Okul/kurumlarımızda, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri ve
diğer Bakım Kuruluşlarına bağlı olarak eğitim alan çocukların ve ilgili kurumun karşılaştığı
sorunları konu alan ilgi yazı örneği ekte gönderilmiştir.
Yazımız ve ekinin okul /kurum müdürlüğünüzde duyurusunun yapılması, söz konusu
çocuklar ile ilgili olarak, ilgi yazıda belirtilen konularda hassasiyet gösterilmesinin
sağlanması hususunda,
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Habib İLASLAN
Müdür a.
Şube Müdürü
EKLER:
1- İlgi Yazı Örneği (1 sayfa)
DAĞITIM:
Tüm Okul Müd.
Bağlık Mah.Gödene Cad.Hükümet Konağı Kat:3 07350 KUMLUCA
Elektronik Ağ: kumluca07meb.gov.tr
e-posta: http://kumluca@meb.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için: Habib İLASLAN Şb. Müd.
Tel: ((0242) 887 10 06
Faks: (0242) 887 66 75
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
a3a7-5f9b-3188-b506-4619
kodu ile teyit edilebilir.
Download

Kurum Bakımındaki Çocuklar