2014-2015 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM YILI MÜDÜRLÜĞE ĐLK DEFA VE YENĐDEN GÖREVLENDĐRĐLECEKLERE AĐT ĐNHA LĐSTESĐ
Adı Soyadı
Alanı
ZAFER ÖZDEMĐR
Sınıf Öğretmenliği
AYFER ĐŞÇEN
Okul Öncesi Öğrt
HÜSEYĐN ŞENGĐL
Din Kült. ve Ahl.Bil.
SELÇUK BOZKURT
Sınıf Öğretmenliği
ALĐ RIZA YILMAZ
Sınıf Öğretmenliği
SERKAN ÇALIŞKAN
Eski
Unvan/Görev
Öğretmen /
Öğretmen
Öğretmen / Müdür
Yardımcısı
Öğretmen /
Öğretmen
Öğretmen /
Öğretmen
Eski Görev Yeri
Yeni Görev Yeri
Görevi
Puanı
ÇAN-Etili Đlkokulu
Mrk.Akçapınar Đlkokulu
Müdür
46,75
MERKEZ-Zübeyde Hanım Anaokulu
Mrk.Ali Ağaoğlu Anaokulu
Müdür
45,15
LAPSEKĐ-Plevne Ortaokulu
Mrk.Anadolu Đmam Hatip Lisesi
Müdür
50,61
BAYRAMĐÇ-Milli Hakimiyet Đlkokulu
Mrk.Anafartalar Đlkokulu
Müdür
46,69
Öğretmen / Müdür
MERKEZ-Atatürk Đlkokulu
Yardımcısı
Mrk.Atatürk Đlkokulu
Müdür
57,43
Coğrafya
Öğretmen / Müdür MERKEZ-Çanakkale ĐMKB Mesleki ve Teknik
Yardımcısı
Anadolu Lisesi
Mrk.Avukat Đbrahim Mutlu Anadolu Lisesi
Müdür
48,21
FERDA AYAN
Sınıf Öğretmenliği
Öğretmen / Müdür EZĐNE-Geyikli Đlkokulu
Mrk.Barbaros Hayrettin Paşa Đlkokulu
Müdür
54,00
KEMAL BALIKLI
Özel Eğitim
Öğretmen /
Öğretmen
Mrk.Çanakkale Rehberlik ve Araştırma
Merkezi
Müdür
42,13
ŞERĐF AHMET
ULUTAŞ
Sınıf Öğretmenliği
Öğretmen / Müdür
MERKEZ-Barbaros Hayrettin Paşa Đlkokulu
Yardımcısı
Müdür
45,73
YASEMĐN ŞENOL
Teknoloji ve Tasarım
Öğretmen / Müdür GELĐBOLU-Yahya Çavuş Görme Engelliler
Başyardımcısı
Ortaokulu
Müdür
40,59
AHMET GÜNGÖR
Tarih
Öğretmen /
Öğretmen
Mrk.Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi
Müdür
48,50
HAKAN KARAÖZ
Sınıf Öğretmenliği
Öğretmen / Müdür AYVACIK-Küçükkuyu Đlkokulu
Mrk.Hüseyin Akif Terzioğlu Đlkokulu
Müdür
52,15
NURSEL BĐBER
Sağlık/Acil Sağlık
Hizmetleri
Öğretmen /
MERKEZ-Çanakkale Đbn-i Sina Mesleki ve
Öğretmen
Teknik Anadolu Lisesi
Öğretmen / Müdür MERKEZ-Çanakkale ĐMKB Mesleki ve Teknik
Yardımcısı
Anadolu Lisesi
Müdür
42,73
Mrk.Đbrahim Bodur Anadolu Lisesi
Müdür
51,45
BÜLENT AVCIOĞLU
Coğrafya
BORA KAŞLI
Đlköğretim Matematik
Öğr.
METĐN BĐLGĐÇ
ZEKĐ ÇAVDAR
ÖZLEM COŞKUN
MURAT ERDEM
BĐRGÜL UYAR SARI
SEÇĐL AÇAR
MERKEZ-Đl Milli Eğitim Müdürlüğü
Öğretmen / Müdür BĐGA-Bakacak Ortaokulu
Öğretmen
Đnşaat Tek./Yapı Tasarımı
Öğretmen
Öğretmen
Sınıf Öğretmenliği
Öğretmen
Öğretmen
Đngilizce
Öğretmen
Öğretmen
Sınıf Öğretmenliği
Öğretmen
Öğretmen
Büro Yönetimi
Öğretmen
Sınıf Öğretmenliği
MERKEZ-Çanakkale Rehberlik ve Araştırma
Merkezi
/
/
/
/
/
Mrk.Erenköy Đlkokulu
Mrk.Halk Eğitim Merkez ve Akşam Sanat
Okulu
Mrk.Đbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Mrk.Đmam Hatip Ortaokulu
Müdür
46,58
MERKEZ-Çanakkale ĐMKB Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
Mrk.ĐMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Müdür
52,82
MERKEZ-Đl Milli Eğitim Müdürlüğü
Mrk.Đstiklal Đlkokulu
Müdür
51,85
MERKEZ-Hüseyin Akif Terzioğlu Ortaokulu
Mrk.Kepez Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
Müdür
55,99
ECEABAT-Đlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Mrk.Kumkale Đlkokulu
Müdür
45,92
Müdür
53,76
Müdür
46,79
BĐGA-Hamdibey Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Öğretmen / Müdür BAYRAMĐÇ-Mustafa Kemal Đlkokulu
Mrk.Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
Mrk.Mustafa Kemal Đlkokulu
Adı Soyadı
Alanı
Eski
Unvan/Görev
ERGUN ŞEN
Tarih
Öğretmen / Müdür MERKEZ-Çanakkale ĐMKB Mesleki ve Teknik
Yardımcısı
Anadolu Lisesi
NAHĐDE DALKIRAN
Sınıf Öğretmenliği
Öğretmen / Müdür
ECEABAT-Halk Eğitim Merkezi
Yardımcısı
SERKAN SERBES
Đngilizce
ĐSLAM DEMĐREL
Sosyal Bilgiler
SELÇUK KILINÇ
Sosyal Bilgiler
SUAT ÜRÜT
Sınıf Öğretmenliği
ERDĐNÇ OGUZ
Tarih
HALĐL ŞAHĐN
Eski Görev Yeri
Yeni Görev Yeri
Görevi
Mrk.Nedimehanım Mesleki ve Teknik Anadolu
Müdür
Lisesi
Puanı
48,68
Mrk.Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
Müdür
49,73
Mrk.Ömer Mart Ortaokulu
Müdür
40,40
Mrk.Şemsettin Fatma Çamoğlu Ortaokulu
Müdür
51,52
Mrk.Şinasi ve Figen Bayraktar Ortaokulu
Müdür
51,64
Mrk.Ticaret Borsası Đlkokulu
Müdür
54,04
Öğretmen / Müdür MERKEZ-Çanakkale Kepez Mesleki ve Teknik
Yardımcısı
Anadolu Lisesi
Mrk.TOKĐ Anadolu Lisesi
Müdür
49,27
Beden Eğitimi
Öğretmen /
Öğretmen
Mrk.Turgut Reis Ortaokulu
Müdür
45,51
CEMAL KORKUT
Coğrafya
Öğretmen / Müdür MERKEZ-Hüseyin Akif Terzioğlu Ortaokulu
Mrk.Vahit Tuna Anadolu Lisesi
Müdür
46,14
ADNAN ULUTAŞ
Sınıf Öğretmenliği
Öğretmen / Müdür
ÇAN-75.Yıl Murat Köse Đlkokulu
Yardımcısı
Mrk.Vali Fahrettin Akkutlu Đlkokulu
Müdür
51,40
KEMAL POLATKAN
Beden Eğitimi
AYVACIK-Gülpınar Yatılı Bölge Ortaokulu
Ayvacık Gülpınar Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdür
48,91
AYVACIK-Gülpınar Yatılı Bölge Ortaokulu
Ayvacık Halk Eğitim Merkezi
Müdür
47,54
AYVACIK-Korubaşı Ortaokulu
Ayvacık Korubaşı Ortaokulu
Müdür
41,12
AYVACIK-Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı
Anadolu Lisesi
AYVACIK-Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı
Anadolu Lisesi
Ayvacık Küçükkuyu Fernur Sözen Anadolu
Lisesi
Ayvacık Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı
Anadolu Lisesi
Müdür
41,28
Müdür
49,26
Ayvacık Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
Müdür
52,35
Bayramiç Mehmet Akif Ersoy Đlkokulu
Müdür
49,80
Bayramiç Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi
Müdür
50,35
Bayramiç Milli Hakimiyet Đlkokulu
Müdür
51,53
Bayramiç Türkmenli Ortaokulu
Müdür
45,76
Biga Anadolu Lisesi
Müdür
56,36
MAHMUT YILMAZ
Sınıf Öğretmenliği
MESUT YĐĞĐT
Fen Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
MUSTAFA ŞERMUT
Fizik
ÜMĐT CĐNAY
Muhasebe ve Finansman
REMZĐ VAROL
Türkçe
KEMAL KAŞIKCI
Đ.H.L. Meslek Dersleri
ERDAL SEZER
Mobilya ve Đç Mekan
Tasarımı
CEMĐLE ASLI
TÜRKERĐ YILDIZ
Sınıf Öğretmenliği
TARIK YETĐŞME
Teknoloji ve Tasarım
AHMET DERE
Türk Dili ve Edebiyatı
Öğretmen /
MERKEZ-Gazi Ortaokulu
Öğretmen
Öğretmen /
GÖKÇEADA-Cumhuriyet Đlkokulu
Öğretmen
Öğretmen / Müdür
MERKEZ-Ömer Mart Ortaokulu
Yardımcısı
Öğretmen /
MERKEZ-Đl Milli Eğitim Müdürlüğü
Öğretmen
Öğretmen /
Öğretmen
Öğretmen / Müdür
Başyardımcısı
Öğretmen / Müdür
Yardımcısı
Öğretmen /
Öğretmen
Öğretmen /
Öğretmen
BĐGA-Yeni Biga Lisesi
Öğretmen / Müdür AYVACIK-Atatürk Ortaokulu
Öğretmen /
BAYRAMĐÇ-Bayramiç Anadolu Đmam Hatip
Öğretmen
Lisesi
Öğretmen /
BAYRAMĐÇ-Bayramiç Mesleki ve Teknik Eğitim
Öğretmen
Merkezi
Öğretmen / Müdür BAYRAMĐÇ-Evciler Şehit Osman Özkan
Yardımcısı
Đlkokulu
Öğretmen /
BAYRAMĐÇ-Türkmenli Ortaokulu
Öğretmen
Öğretmen / Müdür
BĐGA-Biga Atatürk Anadolu Lisesi
Başyardımcısı
Adı Soyadı
Alanı
ALĐ ÇETĐN
Din Kült. ve Ahl.Bil.
AHMET ULUS
Sınıf Öğretmenliği
GÖKHAN GÜNAY
Sınıf Öğretmenliği
ESRA GÜRLER ERGEN Okul Öncesi Öğrt
Eski
Unvan/Görev
Öğretmen /
Öğretmen
Öğretmen /
Öğretmen
Öğretmen /
Öğretmen
Öğretmen /
Öğretmen
Eski Görev Yeri
Yeni Görev Yeri
Görevi
Puanı
BĐGA-Ayşe Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Biga Cumhuriyet Ortaokulu
Müdür
53,03
BĐGA-Yeniceköy Đlkokulu
Biga Fatih Đlkokulu
Müdür
48,60
BĐGA-Sinekçi Đlkokulu
Biga Gümüşçay Atatürk Đlkokulu
Müdür
48,09
BĐGA-Gümüşçay Çocuklar Gülsün Diye Olcay
Doğan Anaokulu
Biga Gümüşçay Çocuklar Gülsün Diye Olcay
Doğan Anaokulu
Müdür
46,68
HÜSNÜ GEZER
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Öğretmen / Müdür ÇAN-Çan Anadolu Lisesi
Biga Güvemalan Ortaokulu
Müdür
45,83
CELAL AVCI
Sosyal Bilgiler
Öğretmen /
Öğretmen
Biga Hamdibey Ortaokulu
Müdür
54,70
HAYRĐ ULUTAŞ
Metal Teknolojisi
Öğretmen / Müdür BĐGA-ĐÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu
Yardımcısı
Lisesi
Biga ĐÇDAŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Müdür
51,97
ĐSMAĐL ÇETĐN
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Öğretmen /
Öğretmen
Biga Đdris Koru Đbrahim Aydın Ortaokulu
Müdür
50,58
CAFER UÇGUN
Sınıf Öğretmenliği
Öğretmen / Müdür
BĐGA-Diyarbakırlı Ekrem Ergün Đlkokulu
Yardımcısı
Biga Karabiga Mustafa Kemal Đlkokulu
Müdür
45,00
MEHMET LEK
Đngilizce
Öğretmen /
Öğretmen
Biga Karabiga Mustafa Kemal Ortaokulu
Müdür
51,66
Öğretmen / Müdür MERKEZ-Erenköy Ortaokulu
Biga Kocagür Ortaokulu
Müdür
45,17
Öğretmen / Müdür
BĐGA-Biga Anadolu Đmam Hatip Lisesi
Başyardımcısı
Biga Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
Müdür
56,61
Öğretmen / Müdür BĐGA-Bakacak Đlkokulu
Biga Örtülüce Đlkokulu
Müdür
42,83
Biga Sinekçi Đlkokulu
Müdür
44,33
Biga Tevfik Emin Başarır Đlkokulu
Müdür
55,37
Biga Toki Hasan Tahsin Günay Đlkokulu
Müdür
52,91
Biga Yeniceköy Đlkokulu
Müdür
49,88
Biga Yeniçiftlik Đlkokulu
Müdür
44,48
Bozcaada Anaokulu
Müdür
45,85
NAĐL CAN
CAHĐT AYDIN
Fen Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
Fen Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
BĐGA-Biga Ortaokulu
BĐGA-Hamdibey Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
BĐGA-Karabiga Mustafa Kemal Ortaokulu
ĐBRAHĐM SEZEN
Sınıf Öğretmenliği
MEHMET ÇOBAN
Sınıf Öğretmenliği
BAYRAM ALĐ DUR
Sınıf Öğretmenliği
MUSTAFA ŞAHĐN
Sınıf Öğretmenliği
VAHDETTĐN BESLEN
Sınıf Öğretmenliği
ÖZGÜR AYGÖR
Sınıf Öğretmenliği
NECLA MELEK
Okul Öncesi Öğrt
KADĐR ÖZGÜL
Đlköğretim Matematik
Öğr.
Öğretmen / Müdür ÇAN-75.Yıl Murat Köse Đlkokulu
Çan 23 Eylül Ortaokulu
Müdür
46,53
HARUN ÇETĐN
Sınıf Öğretmenliği
Öğretmen / Müdür YENĐCE-Atatürk Đlkokulu
Çan 75.Yıl Murat Köse Đlkokulu
Müdür
52,11
ĐBRAHĐM BAL
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Öğretmen /
Öğretmen
Çan Anadolu Đmam Hatip Lisesi
Müdür
50,54
Öğretmen / Müdür
BĐGA-Sinekçi Đlkokulu
Yardımcısı
Öğretmen /
BĐGA-Đlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Öğretmen
Öğretmen /
LAPSEKĐ-Eçialan Đlkokulu
Öğretmen
Öğretmen / Müdür
BĐGA-Dumlupınar Ortaokulu
Yardımcısı
Öğretmen /
BĐGA-Sinekçi Đlkokulu
Öğretmen
Öğretmen /
BOZCAADA-Bozcaada Anaokulu
Öğretmen
ÇAN-Çan Anadolu Lisesi
Adı Soyadı
Alanı
Eski
Unvan/Görev
REFĐK ÇOBAN
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Öğretmen / Müdür
ÇAN-Çan Anadolu Đmam Hatip Lisesi
Yardımcısı
MEHMET ALĐ KIR
Sınıf Öğretmenliği
MURAT KARAGÖZ
Biyoloji
SALĐH ŞEVĐK
Sınıf Öğretmenliği
ĐSMAĐL AYDOĞAN
Türkçe
YILDIRAY DURMAZ
Sınıf Öğretmenliği
BAHAR TOPÇU ÇELĐK Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Eski Görev Yeri
Yeni Görev Yeri
Görevi
Puanı
Çan Anadolu Lisesi
Müdür
45,87
Çan Cumhuriyet Đlkokulu
Müdür
43,21
Çan Fen Lisesi
Müdür
48,50
Çan Đstiklal Đlkokulu
Müdür
57,80
Çan Kocayayla Engin Uz Ortaokulu
Müdür
40,91
Çan Mehmet Akif Ersoy Đlkokulu
Müdür
46,76
Çan Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Müdür
47,61
ÇAN-Đstiklal Đlkokulu
Çan Osman Caneri Đlkokulu
Müdür
45,55
ÇAN-Đlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Çan Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
Müdür
46,81
Öğretmen /
ÇAN-75.Yıl Murat Köse Đlkokulu
Öğretmen
Öğretmen / Müdür
ÇAN-Çan Đbrahim Bodur Anadolu Lisesi
Yardımcısı
Öğretmen / Müdür ÇAN-Kocayayla Enginuz Đlkokulu
Öğretmen / Müdür
ÇAN-Kocayayla Enginuz Ortaokulu
Yardımcısı
Öğretmen /
ÇAN-Mehmet Akif Ersoy Đlkokulu
Öğretmen
Öğretmen / Müdür ÇAN-Çan Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu
Yardımcısı
Lisesi
Öğretmen /
Öğretmen
Öğretmen /
Öğretmen
KAMĐL ÖZDEMĐR
Sınıf Öğretmenliği
SEVGĐ KOLTUKCU
Giyim Üretim Teknolojisi
BEDRĐ ÇORAK
Sınıf Öğretmenliği
Öğretmen / Müdür ÇAN-Cumhuriyet Đlkokulu
Çan Özer Đlkokulu
Müdür
43,69
GÖKSEL KURT
Türkçe
Öğretmen /
Öğretmen
Çan Şehit Binbaşı Ercan Kurt Ortaokulu
Müdür
47,34
ALĐ GÜLEÇ
Sosyal Bilgiler
Öğretmen / Müdür ÇAN-Çan Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu
Yardımcısı
Lisesi
Çan Şehit Engin Eker Ortaokulu
Müdür
48,45
SERPĐL ÖNDER
Sınıf Öğretmenliği
EZĐNE-75.Yıl Đlkokulu
Eceabat Alçıtepe Đlkokulu
Müdür
42,20
MUTLU ÖNDER
Sınıf Öğretmenliği
EZĐNE-Halk Eğitim Merkezi
Eceabat Halk Eğitim Merkezi
Müdür
50,52
HAMĐT YILMAZ
Sınıf Öğretmenliği
Eceabat Köprülü Hamdibey Đlkokulu
Müdür
46,89
SÜHEYLA GÜVENÇ
Đlköğretim Matematik
Öğr.
EZĐNE-Gazi Ortaokulu
Eceabat Opet Tarihe Saygı Ortaokulu
Müdür
41,09
AYŞE ELĐF ÇELĐK
Đngilizce
BĐGA-Karabiga Mustafa Kemal Đlkokulu
Eceabat Sabancı Öğretmenevi ve Akşam sanat
Müdür
Okulu
40,28
MUSTAFA ÇAKAR
Sınıf Öğretmenliği
Ezine 75.Yıl Đlkokulu
Müdür
50,11
ĐSMAĐL ÇETĐNKAYA
Sınıf Öğretmenliği
Ezine Gazi Đlkokulu
Müdür
46,66
NURTEN ÇOLAK
Türk Dili ve Edebiyatı
Ezine Geyikli Çok Programlı Anadolu Lisesi
Müdür
40,31
ŞEVKET ÇETĐN
Sınıf Öğretmenliği
Ezine Halk Eğitim Merkezi
Müdür
54,48
KAMĐL ÇALIŞAL
Türk Dili ve Edebiyatı
Ezine Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Müdür
51,66
Öğretmen /
Öğretmen
Öğretmen /
Öğretmen
ÇAN-Şehit Binbaşı Ercan Kurt Ortaokulu
Öğretmen / Müdür
ECEABAT-Köprülü Hamdibey Đlkokulu
Yardımcısı
Öğretmen /
Öğretmen
Öğretmen /
Öğretmen
Öğretmen / Müdür
EZĐNE-Halk Eğitim Merkezi
Yardımcısı
Öğretmen /
EZĐNE-Gazi Đlkokulu
Öğretmen
Öğretmen /
AYVACIK-Ayvacık Anadolu Đmam Hatip Lisesi
Öğretmen
Öğretmen / Müdür
EZĐNE-Halk Eğitim Merkezi
Yardımcısı
Öğretmen /
EZĐNE-Đlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Öğretmen
Adı Soyadı
Alanı
MURAT KURU
Sınıf Öğretmenliği
MEHMET ZEKAĐ
ÖZKAN
Sınıf Öğretmenliği
ĐDRĐS YILMAZ
Sınıf Öğretmenliği
CAHĐT ŞAHĐN
Sınıf Öğretmenliği
BĐLAL DUMAN
Sınıf Öğretmenliği
MESUT KAYA
Coğrafya
MUSA KARTAL
Tarih
Eski
Unvan/Görev
Öğretmen / Müdür
Yardımcısı
Öğretmen / Müdür
Yardımcısı
Öğretmen /
Öğretmen
Öğretmen /
Öğretmen
Öğretmen /
Öğretmen
Eski Görev Yeri
Yeni Görev Yeri
Görevi
Puanı
EZĐNE-Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu
Ezine Pınarbaşı Đlkokulu
Müdür
45,41
EZĐNE-22 Eylül Đlkokulu
Ezine Sarısöğüt Đlkokulu
Müdür
40,62
EZĐNE-Gökçebayır Đlkokulu
Ezine Yahyaçavuş Đlkokulu
Müdür
54,26
GELĐBOLU-Đlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Gelibolu 26 Kasım Đlkokulu
Müdür
54,08
GELĐBOLU-Đlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Gelibolu 75. Yıl Cumhuriyet Đlkokulu
Müdür
44,32
Öğretmen / Müdür GELĐBOLU-Ecebey Mesleki ve Teknik Anadolu
Gelibolu Anadolu Lisesi
Başyardımcısı
Lisesi
Müdür
51,06
Öğretmen / Müdür GELĐBOLU-Anafartalar Özel Eğitim Meslek
Yardımcısı
Lisesi
Gelibolu Anafartalar Özel Eğitim Meslek Lisesi
Müdür
44,92
ZAFER ĐSMAĐL BAŞAK Tarih
Öğretmen / Müdür
GELĐBOLU-Halk Eğitim Merkezi
Yardımcısı
Gelibolu Armatör Yakup Aksoy Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
Müdür
46,68
MEHMET EMRE
Coğrafya
Öğretmen / Müdür GELĐBOLU-Ecebey Mesleki ve Teknik Anadolu Gelibolu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu
Yardımcısı
Lisesi
Lisesi
Müdür
43,44
RECEP GÜRER
Sosyal Bilgiler
Müdür
49,02
EROL ERGÜN
Tarih
Müdür
48,35
ALĐ YAPICI
Tarih
Gelibolu Ecebey Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Müdür
53,28
ORHAN KESKĐN
Sınıf Öğretmenliği
Gelibolu Gazi Süleymanpaşa ilkokulu
Müdür
51,17
ĐLKER DOĞAN
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Gelibolu Hakimiyeti Milliye Ortaokulu
Müdür
42,60
KAMĐL ÇÜRÜKSULU
Sınıf Öğretmenliği
Gelibolu Halk Eğitim Merkezi
Müdür
39,90
AHMET DOĞANOĞLU
Din Kült. ve Ahl.Bil.
GELĐBOLU-Hakimiyeti Milliye Ortaokulu
Gelibolu Đmam Hatip Ortaokulu
Müdür
45,82
YAŞAR GÜRSEL
ALSOY
Sosyal Bilgiler
GELĐBOLU-Đlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Gelibolu Namık Kemal Ortaokulu
Müdür
47,79
ÖNDER DEVRĐM
GENÇ
Sınıf Öğretmenliği
Müdür
45,46
SERPĐL KIRICI
Sınıf Öğretmenliği
Gelibolu Peri Reis Đlkokulu
Müdür
41,44
ALĐ DEMĐRDAĞ
Din Kült. ve Ahl.Bil.
Gelibolu Yahya Çavuş Görme Engelliler
Ortaokulu
Müdür
50,45
Öğretmen / Müdür
GELĐBOLU-Gelibolu Đmam Hatip Ortaokulu
Gelibolu Bolayır Şehit Nuriye Ak Ortaokulu
Yardımcısı
GELĐBOLU-Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu
Öğretmen / Müdür
Gelibolu Cumhuriyet Anadolu Lisesi
Lisesi
Öğretmen /
Öğretmen
GELĐBOLU-Anafartalar Özel Eğitim Meslek
Lisesi
Öğretmen / Müdür
GELĐBOLU-Hakimiyeti Milliye Ortaokulu
Yardımcısı
Öğretmen /
GELĐBOLU-26 Kasım Đlkokulu
Öğretmen
Öğretmen / Müdür GELĐBOLU-Öğretmen Evi ve Akşam Sanat
Yardımcısı
Okulu
Öğretmen /
Öğretmen
Öğretmen /
Öğretmen
Öğretmen / Müdür
MERKEZ-Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Gelibolu Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
Yardımcısı
Öğretmen /
GELĐBOLU-Güneyli Đlkokulu
Öğretmen
Öğretmen / Müdür GELĐBOLU-Anafartalar Özel Eğitim Meslek
Başyardımcısı
Lisesi
Adı Soyadı
Alanı
ĐLYAS ALAYLI
Felsefe
ĐSMAĐL TÜRKER
OLGUNLAR
Tarih
ERKAN ERDEM
Sınıf Öğretmenliği
MEHMET AYDIN
Eski
Unvan/Görev
Öğretmen /
Öğretmen
Öğretmen / Müdür
Yardımcısı
Öğretmen / Müdür
Yardımcısı
Eski Görev Yeri
Yeni Görev Yeri
Görevi
Puanı
GÖKÇEADA-Gökçeada Anadolu Lisesi
Gökçeada Anadolu Lisesi
Müdür
39,39
GÖKÇEADA-Gökçeada Atatürk Anadolu Lisesi
Gökçeada Atatürk Anadolu Lisesi
Müdür
42,01
GÖKÇEADA-Gökçeada Ortaokulu
Gökçeada Cumhuriyet Đlkokulu
Müdür
45,24
Türkçe
Öğretmen / Müdür GÖKÇEADA-Gökçeada Ortaokulu
Gökçeada Halk Eğitim Merkezi
Müdür
44,45
ZAFER TEPELĐ
Elektrik-Elektronik
Tek./Elektrik
Öğretmen /
Öğretmen
Gökçeada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Müdür
42,55
ERCAN KONYAR
Beden Eğitimi
Öğretmen / Müdür
GÖKÇEADA-Cumhuriyet Đlkokulu
Yardımcısı
Gökçeada Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdür
42,97
HAKKI GÜZEL
Sınıf Öğretmenliği
Öğretmen / Müdür
LAPSEKĐ-Halk Eğitim Merkezi
Yardımcısı
Lapseki 25 Eylül Đlkokulu
Müdür
50,97
ABDULVASĐ ÇETKĐN
Sınıf Öğretmenliği
Öğretmen / Müdür LAPSEKĐ-Adatepe Đlkokulu
Lapseki Çardak Đlkokulu
Müdür
48,70
EZĐNE-Ezine Cumhuriyet Anaokulu
Lapseki Faik Güngör Anaokulu
Müdür
56,15
LAPSEKĐ-Şehit Hüseyin Çetin Đmam Hatip
Ortaokulu
Lapseki Şehit Hüseyin Çetin Đmam Hatip
Ortaokulu
Müdür
50,91
GELĐBOLU-Hakimiyeti Milliye Ortaokulu
Lapseki Umurbey Ortaokulu
Müdür
41,92
YENĐCE-Akçakoyun Đlkokulu
Yenice Akçakoyun Đlkokulu
Müdür
48,68
YENĐCE-Pazarköy Şehit Halil Kandemir
Đlkokulu
Yenice Gündoğdu Nevzat Duman Đlkokulu
Müdür
39,46
YENĐCE-Akçakoyun Yatılı Bölge Ortaokulu
Yenice Hamdibey Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdür
47,77
YENĐCE-Kalkım Çok Programlı Anadolu Lisesi
Yenice Kalkım Çok Programlı Anadolu Lisesi
Müdür
40,71
Yenice Mehmet Bodur Anadolu Đmam Hatip
Lisesi
Müdür
50,83
Yenice Pazarköy Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdür
43,19
Yenice Reyan Bodur Anadolu Lisesi
46,36
DĐLA ÇĐLER ÇANKAYA Okul Öncesi Öğrt
NUMAN YAŞAR
Din Kült. ve Ahl.Bil.
SEZGĐN TUNA
Beden Eğitimi
SEMRA ÇETĐN
Okul Öncesi Öğrt
ERKAN KURT
Sınıf Öğretmenliği
ABDULMELĐK UÇAK
Beden Eğitimi
BORAY GEÇGĐL
Biyoloji
ENGĐN SEZER
Türk Dili ve Edebiyatı
AHMET MUSTAFA
AYDOS
Felsefe
ĐBRAHĐM ÇAKIR
Kimya/Kimya Teknolojisi
Öğretmen / Müdür
Yardımcısı
Öğretmen /
Öğretmen
Öğretmen /
Öğretmen
Öğretmen /
Öğretmen
Öğretmen /
Öğretmen
Öğretmen / Müdür
Başyardımcısı
Öğretmen /
Öğretmen
GÖKÇEADA-Gökçeada Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
Öğretmen / Müdür
YENĐCE-Reyan Bodur Anadolu Lisesi
Yardımcısı
Öğretmen / Müdür YENĐCE-Pazarköy Şehit Halil Kandemir
Yardımcısı
Ortaokulu
Öğretmen / Müdür YENĐCE-Yenice Mesleki ve Teknik Eğitim
Yardımcısı
Merkezi
Müdür
Download

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Müdürlüğe İlk Defa ve Yeniden