KOCAELĐ
ÜNĐVERSĐTESĐ
AKADEMĐK TEŞKĐLATI
REKTÖRLÜK
PROF.DR.
PROF.DR.
PROF.DR.
PROF.DR.
HUKUK MÜŞ.
SEZER Ş.KOMSUOĞLU
AYŞE SEVĐM GÖKALP
HASRET ÇOMAK
ALĐ DEMĐRCĐ
REKTÖR
REKTÖR YRD.
REKTÖR YRD.
REKTÖR YRD.
KEMAL MUTLU
CANDAN ÖZMAT
MAHMUT SEMERCĐ
GENEL SEKRETER
GENEL SEKRETER YRD
GENEL SEKRETER YRD
KOÜ.ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESĐ
PROF.DR.
NAZIM MUTLU
PROF.DR.
B.FARUK ERDEN
DOÇ.DR.
M.GÖRKEM AKSU
DOÇ.DR.
HAKAN DEMĐR
BAŞHEKĐM
BAŞHEKĐM YRD.
BAŞHEKĐM YRD.
BAŞHEKĐM YRD.
MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ
PROF.DR.
SARP ERTÜRK
PROF.DR.
TAMER SINMAZÇELĐK
PROF.DR.
CÜNEYT OYSU
DEKAN
DEKAN YRD.
DEKAN YRD.
ELEKTRĐK MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ
PROF.DR.
BEKĐR ÇAKIR
ABD
Elektrik Mak.
13.10.2014
ÜNVANI
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Yrd.Doç.Dr
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.DoçDr.
Yrd.DoçDr.
Yrd.Doç.Dr.
Arş.Gör.
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Nurettin ABUT (ABD Başk.)
Feriha ERFAN KUYUMCU
Bekir ÇAKIR
Şule KUŞDOĞAN
Birol ARĐFOĞLU
Sabri ÇAMUR
M.Zeki BĐLGĐN
Tarık ERFĐDAN
Ersoy BEŞER
Esra KANDEMĐR BEŞER
Hakan KÖSENĐ
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.(Doç.Dr.)
Yrd.DoçDr.
Yrd.Doç.Dr.(Doç.Dr.)
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Uzman
Semra ÖZTÜRK (ABD Başk.) (Tem.En.Dön.Sist.AB Müd.)
Bora ALBOYACI
Nuran YÖRÜKÖREN
Canan AYTAÇOĞLU
A.Bekir YILDIZ
Hasbi ĐSMAĐLOĞLU
Mustafa YEĞĐN
Gül AKALIN
Ayşen BASA ARSOY
Necmi Cemal ÖZDEMĐR
Abdülvehhab KAZDALOĞLU
ÜNVANI
Yrd.Doç.Dr.
Doç.Dr.
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Şenol ŞAHĐN (ABD Başk.)
Murat MAKARACI
Term.ve Isı T.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Arş.Gör.(ÖYP)
H.Şinasi ONUR (ABD Başk.)
H.Đbrahim SARAÇ
Đ.Tekin ÖZTÜRK
Hasan KARABAY
Cenk ÇELĐK
Müslüm ARICI
Murat VONAL
Otomotiv
Prof.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Arş.Gör.
Zafer DÜLGER (ABD Başk.)
Asım GÜVEN
Eser YARAR
Hid.Mek.Hid.M.
Prof.Dr.
K.Süleyman YĐĞĐT (ABD Başk.)
Mak.Mal.Đm.Te.
Prof.
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Doç.Dr.
Đbrahim UZMAN (ABD Başk.)
Erdinç KALUÇ (Kayn.Tek.AUM.Müd.)
A.Armağan ARICI
N.Yıldırım SARI
Tülin REYHANOĞLU ŞAHĐN
Kenan URAL
Emel TABAN
Konstrüksiyon
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Doç.Dr.
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Uzman
Đsmail CÜRGÜL (ABD Başk.)
Tamer SINMAZÇELĐK
Erol FEYZULLAHOĞLU
Adalet ZEREN
Taner YILMAZ
Hülya YETĐŞTĐREN
Semiha SEZGĐ
Mak.Te.Si.D.Ko.
Prof.Dr.
Sedat KARABAY (ABD Başk.)
Elektrik Tes.
MAKĐNA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ
Đsmail CURGÜL
PROF.
ABD
Mekanik
ENDÜSTRĐ MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ
PROF.DR.
ALPASLAN FIĞLALI
BÖLÜM BAŞKANI
Endüstri
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Pınar YILDIZ KUMRU (ABD Başk.)
Gülşen AYDIN KESKĐN
Celal ÖZKALE
Burcu ÖZCAN
Mustafa ATEŞ
Hatice ERĐŞ
Ali Đhsan BOYACI
Murat ÇOLAK
Yöneylem Ar.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Arş.Gör.
Zerrin ALADAĞ (ABD Başk.)
Alpaslan FIĞLALI
Nilgün FIĞLALI
Kasım BAYNAL
Gülşen AKMAN
Yıldız YULUĞKURAL
Çağın KARAKOÇ
ÜNVANI
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Ö.Feyzi GÜRER (ABD Başk.)
Nezihi KÖPRÜBAŞI
Şerafettin ÇAKIR
Aziz ÖZYAVAŞ
Ercan SANĞU
Bülent DOĞAN
Yasemin BORA
Ercan SANĞU
Ekin Gökçe BENLĐ
Uyg.Jeol.
Prof.Dr
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Đrfan YOLCUBAL (ABD Başk.)
Özkan ÇORUK
Ahmet KARAKAŞ
Nihat Hakan AKYOL
Min.Petr.
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Ercan ALDANMAZ (ABD Başk.)
Necla KÖPRÜBAŞI
Aykut GÜÇTEKĐN
Mad.Yat.Jeokim.
Doç.Dr.
Öğr.Gör.
Ömer Faruk ÇELĐK (ABD Başk.)
Efem ALTINOK (1416 SK)
ÜNVANI
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Uzman
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
M.Fırat ÖZER (ABD Başk.)
Fadime ŞAHĐN SERTÇELĐK
T.Serkan IRMAK
Ergin ULUTAŞ
Berna TUNÇ ARPACIOĞLU
Đsmail Talih GÜVEN
Prof.Dr.
Yrd.Doç.Dr.(Doç.Dr.)
Yrd.Doç.Dr.
Cengiz KURTULUŞ (ABD Başk.)
Đbrahim SERTÇELĐK
Ertan PEKŞEN(1416 SK.)
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Arş.Gör
Şerif BARIŞ (ABD Başk.) (Yer ve Uzay Bil.Arş.Uyg.Merk.Md.)
Oya ÇAKIN
Bülent ORUÇ
Mücella CANBAY
Metin AŞÇI
Deniz ÇAKA
JEOLOJĐ MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ
PROF.DR.
Ö.FEYZĐ GÜRER
ABD
Genel Jeol.
JEOFĐZĐK MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ
PROF.DR.
ŞERĐF BARIŞ
ABD
Sismoloji
Uyg.Jeofizik
Yer Fiziği
HARĐTA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ
(Đlgili bölümdeki öğretim elemanları 13/b-4 md.uyarınca görevlendirilmiştir. )
PROF.DR.
HALUK KONAK
BÖLÜM BAŞKANI
ABD
ÜNVANI
ADI SOYADI
Jeodezi
Prof.Dr.
Haluk KONAK
Doç.Dr.
Aydın ÜSTÜN
Yrd.Doç.Dr.
Orhan KURT
Arş.Gör.
Pakize KÜREÇ
Fotogrametri
Yrd.Doç.Dr.
Ozan ARSLAN
Ölçme Tekniği
Yrd.Doç.Dr.
Cankut Dağdal ĐNCE
Uzakta Algılama
DoçDr
DoçDr
Arş.Gör.
Arş.Gör.(ÖYP)
Arzu ERENER
Ozan ARSLAN
Özer AKYÜREK
Aydan MENDERES
Kartoğrafya
Yrd.Doç.Dr.
Murat Selim ÇEPNĐ
ÜNVANI
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Arş.Gör.
Yrd.Doç.Dr.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.(ÖYP)
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Kemal BEYEN (ABD Başk.)
Salih Taner YILDIRIM
Adnan ÖNER
Burcu A.ALDANMAZ
Erkan AKPINAR
Hakan ERDOĞAN
Hilal MEYDANLI ATALAY
Cüneyt YILMAZ
Onur ÖZTÜRK
Melih Muhlis TEMĐZ
Prof.Dr.
Safa Bozkurt COŞKUN (ABD Başk.)
ĐNŞAAT MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ
PROF.DR
SAMĐ ARSOY
ABD
Yapı
Hidrolik
Doç.Dr.
Doç.Dr.
Aydın KAVAK
Mücahit OPAN
Mekanik
Doç.Dr.
Doç.Dr.
Arş.Gör.
Fuat OKAY (ABD Başk.)
Seval PINARBAŞI
Serkan ENGĐN
Ulaştırma
Doç.Dr.
Safa Bozkurt COŞKUN (ABD Başk.V)
Geoteknik
Prof.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Sami ARSOY (ABD Başk.)
Utkan MUTMAN
Yapı Malz.
Yrd.Doç.Dr.
Burcu A.ALDANMAZ (ABD Başk.)
ELEKTRONĐK VE HABERLEŞME MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ
PROF.DR.
SARP ERTÜRK
ABD
ÜNVANI
Elektronik
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Doç.Dr.
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Sarp ERTÜRK (ABD Başk.) (Elektr.ve Hab.Sist.AUM.Müd.)
Alp Oral SALMAN
Ali TANGEL
Serhat YILMAZ
Anıl ÇELEBĐ
Alp ERTÜRK
Aybike KOCAKAYA
Yılmaz ÜRGÜN
Telekominikasyon
Yrd.Doç.Dr.
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Sıtkı ÖZTÜRK
M.Kemal GÜLLÜ
Sultan ALDIRMAZ
Devreler ve Sistemler
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Arş.Gör.(ÖYP)
Oğuzhan URHAN (ABD Başk.)
Aysun TAŞYAPI ÇELEBĐ
Osman BÜYÜK
Ahmet Burak GÖKBAYRAK
Ele.Mağ.A.Mik.T .
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Arş.Gör.
Doğan DĐBEKÇĐ (ABD Başk.)
Gonca SINMAZÇELĐK ÇAKIR
Arif DOLMA
Sibel GÜNDÜZ ÇĐMEN
Oğuz Mete ŞAŞMAZ
Kont.Kum.Sist.
Yrd.Doç.Dr.(Doç.Dr.)
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Mustafa ÇAKIR (ABD Başk.)
Mehmet YAKUT
Banu AYYILDIZ
ÜNVANI
Yrd.Doç.Dr.
Prof.Dr.
Arş.Gör.
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Ahmet SAYAR (1416 SK.) (ABD Başk.)
Yaşar BECERĐKLĐ (2547 SK.40/b md.uy.Yalova Üniv.de)
Davut ĐNCEBACAK
Bilg.Bilimleri
Prof.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör.
Arş.Gör.
Adnan KAVAK (Kablosuz Hab.ve Bil.Sist.AB .Müd.) (ABD Başk.)
Ahmet SAYAR (1416 SK.)
Pınar ONAY DURDU
Onur GÖK
Furkan GÖZ
Bilgs.Yazılımı
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Uzman
Sevinç ĐLHAN OMURCA (ABD Başk.)
Suhap ŞAHĐN
Alev MUTLU
Orhan AKBULUT
Ömür CAN
ÜNVANI
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Arş.Gör.
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Aykan KARADEMĐR (ABD Başk.)
Hakan PEKEY
Ertan DURMUŞOĞLU
Kadriye OKTOR (Ali Rıza Veziroğlu MYO.da görevli)
Mihriban CĐVAN
Seda ASLAN KILAVUZ
Bilge ÖZBAY
Recep Kaya GÖKTAŞ
Demet ARSLANBAŞ
Đsmail ÖZBAY
Doç.Dr.
Doç.Dr.
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.(Doç.Dr.)
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Sevil VELĐ (ABD Başk.)
Nevim GENÇ (Kandıra MYO.da görevli)
Beyhan KURT PEKEY
Ayla ARSLAN
Şenay ÇETĐN DOĞRUPARMAK
Esra CAN DOĞAN
ÜNVANI
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Uzman
Arş.Gör.(ÖYP)
Arş.Gör.
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Muzaffer ZEREN (ABD Başk.)
Muharrem YILMAZ
Şeyda POLAT
M.Burak TELLĐ (1416 SK)
Şaban Hakan ATAPEK
Serap GÜMÜŞ (Termodin.ve En.Tek.ABD.da görevli)
Özge ARARAT
Nazlı AKÇAMLI
BĐLGĐSAYAR MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ
PROF.DR.
ADNAN KAVAK
ABD
Bilgi.Donanımı
ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ
PROF.DR.
AYKAN KARADEMĐR
ABD
Çevre Tek.
Çevre Bil.
METALURJĐ MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ
PROF.DR.
MUZAFFER ZEREN
ABD
Malzeme
Üretim Metal.
KĐMYA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ
PROF.DR.
A.NĐLGÜN AKIN
ABD
Kimya Mühendisliği
MEKATRONĐK MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ
PROF.DR.
ZAFER BĐNGÜL
ABD
Mekatronik
MĐMARLIK VE TASARIM
PROF.DR.
YRD.DOÇ.DR.
YRD.DOÇ.DR.
MĐMARLIK BÖLÜMÜ
PROF.DR.
Mustafa ÇÖL (ABD Başk.)
Ömer YILDIZ
H.Đbrahim ÜNAL
Enbiya TÜREDĐ
Ersoy ERĐŞĐR
Rıdvan YAMANOĞLU
Erdem KARAKULAK
ÜNVANI
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Doç.Dr.
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Arş.Gör.
Arş.Gör.(ÖYP)
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Veli DENĐZ
A.Nilgün AKIN (Alternatif Yakıtlar Ar.Gel.Uyg.Bir.Md.)
Osman BOZDAĞ
Güralp ÖZKOÇ
Nilüfer DURMAZ HĐLMĐOĞLU
Ayşe AYTAÇ
Meltem Y.KARAMAN
Oğuzhan ĐLGEN
Nurcan CANPULAT KAPUCU
Bağdagül KARAAĞAÇ
Başar UYAR
Ramiz Gültekin AKAY
Murat E.KĐBAR
Emel ENGĐNTEPE
ÜNVANI
Prof.Dr
Prof.Dr
Prof.Dr
Prof.Dr
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
FAKÜLTESĐ
NEVNĐHAL ERDOĞAN
ERSAN KOÇ
MEHTAP ÖZBAYRAKTAR
NEVNĐHAL ERDOĞAN
ABD
Yapı Bilgisi
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Ahmet ERDĐL
Zafer BĐNGÜL
Cüneyt OYSU
H.Metin ERTUNÇ
Hasan OCAK (1416 SK.)
Metin AYDIN (1416 SK.)
Selçuk KĐZĐR
Serkan ZEREN
Mehmet KIVANÇ ÇELĐK
Yasemin ÖZKAN AYDIN
Oya Gözel DURMAZ
DEKAN V.
DEKAN YRD.
DEKAN YRD.
ÜNVANI
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Rüveyda KÖMÜRLÜ
Neslihan T.BAYRAKTAR
Bina Bilgisi
Prof.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Arş.Gör.(ÖYP)
Nevnihal ERDOĞAN (ABD Başk.)
Elif Yeşim KÖSTEN
Sonay AYYILDIZ
Mehtap ÖZBAYRAKTAR
Neşe ÇAKICI ALP
Ahmet Kıvanç KUTLUCA
Nurdan KUBAN
Senem MÜŞTAK
Restorasyon
Yrd.Doç.Dr.
T.Gül KÖKSAL (ABD Başk.)
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Zeynep Gamze MERT
Emre KĐSHALI
Ersan KOÇ
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Oya ŞENYURT (ABD Başk.)
Mehmet ŞENER
ÜNVANI
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.(ÖYP)
ADI SOYADI
Gülhis DUYGUN
Deniz GERÇEK (Mühendislik Fak.de görevli)
Zeynep BIYIK
ÜNVANI
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.(ÖYP)
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Deniz DEMĐRASLAN (ASD Başk.)
Didem ERTEN BĐLGĐÇ
Bülent AYBERK
Özgü ÖZTURAN
Ahmet ÇAĞLAYAN
Mehmet KILDIŞ
Burak SAVÇIN
Nilgün ÇAĞLAR
Özgür ALGAN
Emine Begüm SAVÇIN
Pelin ŞENTÜRK
ÜNVANI
Arş.Gör.(ÖYP)
ADI SOYADI
Ayça KELEŞYILMAZ
Mimarlık Tarihi
ŞEHĐR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ
ABD
Şehircilik
ĐÇ MĐMARLIK BÖLÜMÜ
DOÇ.DR
Doç.Dr.
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
DENĐZ DEMĐRARSLAN
ABD
Đç Mimarlık
ENDÜSTRĐ ÜRÜNLERĐ TASARIMI BÖLÜMÜ
ABD
FEN-EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ
PROF.DR.
HALĐS AYGÜN
YRD.DOÇ.DR.
HÜLYA KODAL SEVĐNDĐR
DEKAN
DEKAN YRD.
YRD.DOÇ.DR.
KĐMYA BÖLÜMÜ
PROF.DR.
FĐZĐK BÖLÜMÜ
PROF.DR.
MATEMATĐK BÖLÜMÜ
PROF.DR.
SEVGĐ TÜRKER
CAVĐT UYANIK
ABD
Fiziko Kimya
ÜNVANI
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Ufuk YILDIZ
Sibel ZOR
Nalan TEKĐN
Ümit KADĐROĞLU
Olcay MERT
Biyokimya
Prof.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Altan ERASLAN (ABD Başk.)
Neslihan ŞAKĐ
Yonca AVCI DUMAN
Analitik Kimya
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Arş.Gör.
Deniz BĐNGÖL (ABD Başk.)
Ümit AY
Seda KARAYÜNLÜ BOZBAŞ
Hatice ÖZKAZANÇ
Anorganik Kim.
Doç.Dr.
Asgar KAYAN (ABD Başk.)
Organik Kimya
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Arş.Gör.
Cavit UYANIK (ABD Başk.)
Hikmet AĞIRBAŞ
Mehmet YILMAZ
Selahattin GÜNER
Yeşim Saniye KARA
ÜNVANI
Doç.Dr.
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Seda SAĞDINÇ (ABD Başk.)
Katı Hal Fiz.
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.(Doç.Dr.)
Hasan Yüksel GÜNEY (ABD Başk.)
Erdoğan TARCAN
Timur CANEL
Yük.En.Pl.Fiz.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Doç.Dr.
Doç.Dr..
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Arş.Gör.
Elşen VELĐ (ABD Başk.)
Arif DEMĐR (Lazer Tekn.AUM.Müd.)
Elif KAÇAR
Hayriye SUNDU PAMUK
Melahat BAYAR NUHOĞLU
Abdurrahman ANDĐÇ
Jale YILMAZKAYA
Necla KENAR
Pınar DEMĐR
Nükleer Fiz.
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Arş.Gör.
Nalan ÖZKAN GÜRAY (ABD Başk.)
Taygun GÜRAY
Caner YALÇIN
Genel Fizik
Yrd.Doç.Dr.
Doç.Dr
A.Uğur KAYA
Ersel ÖZKAZANÇ
Matematiksel Fizik
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Emine CAN (ABD Başk.)
Oktay CEBECĐOĞLU
ÜNVANI
Prof.Dr
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Halis AYGÜN (ABD Başk.)
Çiğdem GÜNDÜZ ARAS
Banu PAZAR VAROL
Vildan ÇETKĐN
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Arş.Gör.
Yücel Türker ULUTAŞ (ABD Başk.)
Evrim GÜVEN
Gülcan ÖZKUM
Yrd.Doç.Dr.
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.(Doç.Dr.)
Öğr.Gör.
Arzu AKGÜL (ABD Başk.)
Ali DEMĐR (1416 SK.)
Arzu ERDEM
Aynur ERDEK
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Doç.Dr.
Zahir MURADOĞLU
Serdal PAMUK (ABD Başk.)
Vildan GÜLKAÇ
Metin BAYRAK
Hülya KODAL SEVĐNDĐR
Aylin TEKĐN BAYRAK
Đrem SAKINÇ BAĞLAN
Abdülkadir AYGÜNOĞLU
Mat.Tem.Mat.L.
Öğr.Gör.
Mevlüt SEVĐNDĐR (ABD Başk.)
Geometri
Yrd.Doç.Dr.
Doç.Dr.
Doç.Dr.
Ahmet ZOR (ABD Başk.)
Neşe ÖMÜR
Günay ÖZTÜRK
FAZIL ÖZEN
ABD
Botanik
ÜNVANI
Prof.Dr.
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Fazıl ÖZEN (ABD Başk.)
Genel Biyoloji
Yrd.Doç.Dr.
Fevzi UÇKAN (ABD Başk.)
ELŞEN VELĐ
ABD
Atom Mol Fiz.
HALĐS AYGÜN
ABD
Topoloji
.
Ceb.ve Sa.Teo.
Anal.ve Fonk.Teo.
Uygul.Mat.
BĐYOLOJĐ BÖLÜMÜ
PROF.DR.
DEKAN YRD.
Moleküler Biy.
Prof.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Fazıl ÖZEN
Fevzi UÇKAN
Halim Aytekin ERGÜL
Sevgi TÜRKER (ABD Başk.)
Biyoteknoloji
Yrd.Doç.Dr.(Doç.Dr.)
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Arş.Gör.
Canan SEVĐMLĐ GÜR (ABD Başk.)
Özlem AKSOY
Yonca YÜZÜGÜLLÜ
Zeynep DUMAN BETTS
Zooloji
Yrd.Doç.Dr.
Halim Aytekin ERGÜL (ABD Başk.)
ÜNVANI
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör.
Arş.Gör.
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
H.Behçet SAZYEK (ABD Başk.)
Hasan KOLCU
Pelin ASLAN AYAR
Gonca ARKON
Gürkan YAVAŞ
Yeni Türk Dili
Doç.Dr.
Arş.Gör.(Doç.Dr.)
Arş.Gör.
Adnan Rüştü KARABEYOĞLU (ABD Başk.)
Tülay ÇULHA
Mihrican AYNACI
Eski Türk Dili
Prof.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Doç.Dr.
Münevver TEKCAN (ABD Başk.)
Nesrin ALTUN
Kenan ACAR
Eski Türk Ed.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Arş.Gör.
M.Esat HARMANCI
Gencay ZAVOTÇU ( ABD Başk)
Gülçin DEMĐR
Halk Bilimi
Prof.Dr.
Işıl ALTUN (ABD Başk.)
ÜNVANI
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Arş.Gör.
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Bekir SAVAŞ
Besti ÇELEBĐ
Bilge TÜRKKAN
Serkan ERTĐN
Gülrah MORAMOLLU
Zümrüt ALTINDAĞ
Rıdvan CANER
Gülbin Evren KIRANOĞLU
Berna KÖSEOĞLU
Pelin KÜMBET
Murat KADĐROĞLU
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Metin TOPRAK (ABD Başk.)
Đmran KARABAĞ
ÜNVANI
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr. (Doç.Dr.)
Yrd.Doç.Dr.(Doç.Dr.)
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Arş.Gör.(Öğr.Gör.)
Arş.Gör.(Doç.Dr.)
Arş.Gör.
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
H.Sinan ÖZBEK
Aysel DOĞAN
Yavuz ADUGĐT
Z.Deniz KANIT
Aslı KAYHAN
Aynur ÖZUĞURLU
Tanzer YAKAR
Meriç BĐLGĐÇ
Güvenç ŞAR
Bora ERDAĞI
Zafer GÜNCÜM
Gen.Türk Tar.
Yeniçağ Tar.
Yakınçağ Tar.
Ortaçağ Tar.
Eskiçağ Tar.
ÜNVANI
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör.
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Esma TORUN (ABD Başk.)
Funda S.ŞĐRĐN
Sema ORSOY (ABD Başk.)
Erol ÇETĐN (ABD Başk.)
Đbrahim ŞĐRĐN (ABD Başk.)
Meryem GÜRBÜZ (ABD Başk.)
Kurtuluş KIYMET (ABD Başk.)
AYŞE TUBA ÖKSE
ABD
Klasik Arkeoloji
ÜNVANI
Prof.Dr.
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Ayşe ÇALIK ROSS
Sualtı Arkeolojisi
Doç.Dr.
Arş.Gör.
Füsun TÜLEK
Erdal ÜNAL
Protohistorya ve Önasya Ark.
Prof.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Ayşe Tuba ÖKSE
Şengül AYDINGÜN
Prehistorya Arkeolojisi
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Tülin BOZKURT
Ayşin TÜFEKÇĐOĞLU
TÜRK DĐLĐ VE EDEBĐYATI BÖLÜMÜ
PROF.DR
MÜNEVVER TEKCAN
ABD
Yeni Türk Ed.
BATI DĐLLERĐ VE EDEBĐYATI BÖLÜMÜ
PROF.DR.
METĐN TOPRAK
ABD
Đngiliz Dili ve Ed.
Alman Dili ve Ed.
FELSEFE BÖLÜMÜ
PROF.DR.
TARĐH BÖLÜMÜ
DOÇ.DR.
ARKEOLOJĐ BÖLÜMÜ
PROF.DR.
EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ
H.SĐNAN ÖZBEK
ABD
Felsefe
ESMA TORUN
ABD
TC. Tarihi
PROF.DR.
YRD.DOÇ.DR.
CEVAT CELEP
DOĞAN GÜLLÜ
EĞĐTĐM BĐLĐMLERĐ BÖLÜMÜ
PROF.DR.
CEVAT CELEP
ABD
Eğit.Ölç.ve Değ.
ĐLKÖĞRETĐM BÖLÜMÜ
PROF.DR.
DEKAN
DEKAN YRD.
ÜNVANI
Prof.Dr.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
BÖLÜM BAŞKANI V.
ADI SOYADI
Satılmış TEKĐNDAL (ABD Başk.)
Fatih KEZER
Safiye BĐLĐCAN DEMĐR
Eğit.Proğ.Öğr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör.
Arş.Gör.
Đsmet ŞAHĐN (ABD Başk.)
Belgin TANRIVERDĐ (Yab.Dil.Eğ.Böl.de görevli)
Zeynel KABLAN
Mevlüt TAŞTAN
Đsmail EKŞĐ
Hakan TURAN
Eğit.Yön.Tef.Pl.ve Ekon.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Arş.Gör.
Cevat CELEP
Nuray S.OAKLEY
Gülşen ÖZTÜRK
Şöheyda D.GÖKTÜRK (ABD Başk.)
Asiye TOKER GÖKÇE
Tuğba KONAKLI
Ufuk SARIDEDE
Rehberlik ve Psik.Dan.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Arş.Gör.
Ayla AKBAŞ
Yıldız ULUSOY
Nejat ĐRA
Osman Nejat AKFIRAT
Özlem TOKGÖZ
ÜNVANI
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Arş.Gör.
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Soner POLAT (ABD Başk.)
Sibel KAYA (1416 SK)
Ergün ALTUN
Rıfat OYMAK
Özlem APAK
Fen Bil.Eğit.
Doç.Dr.
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.(Doç.Dr.)
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Uzman
Ahmet BĐLGĐN (ABD Başk.)
Esma BULUŞ KIRIKKAYA (Ortaöğ.Fen Mat.Al.Eğit.Böl.Mat.Eğ.ABD.görevli)
Ayla KARATAŞ
Fikriye POLAT
Doğan GÜLLÜ
Ömer ACAR
Derya KALTAKÇI GÜREL
Canan DĐLEK EREN
Çiğdem YAĞCI
Erdinç DOĞANCI
Elif ÖZATA
Zeynep ÖZBUDAK
Aslı KIZILAY EŞME
Mat.Eğit.
Prof.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Ahmet KÜÇÜK (ABD Başk.)
Ali Fuat YENĐÇERĐOĞLU
Ayşe Arzu BURAL ARI
Yasemin KATRANCI
Cüneyt YAZICI
Yasemin ESEN
Sos.Bil.Eğit.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Gülcan YILMAZ (ABD Başk.)
Hüseyin GÜL
Okul Önc.Eğit.
Doç.Dr
Öğr.Gör.
Yrd.Doç.Dr.
Arş.Gör.
Elif ÇELEBĐ ÖNCÜ (ABD Başk.)
Esra ÖZBAY ÜNLÜER
Nejat ĐRA
Sümeyra ERYĐĞĐT
ÜNVANI
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Arş.Gör.
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Doğan YÜKSEL (1416 SK.) (ABD Başk.)
Banu ĐNAN
Neslihan ÖZDÖL ATABEY
Esra CAN YALIM
Đrfan KURAN
Serkan GÜRKAN
F.Gökçe BAYRAKTAR
P.Catherine TEHAN (2547 SK.34.md.uy.)
Sezen SEYMEN
ÜNVANI
ADI SOYADI
AHMET KÜÇÜK
ABD
Sınıf Öğretm.
YABANCI DĐLLER EĞĐTĐMĐ BÖLÜMÜ
DOÇ.DR.
DOĞAN YÜKSEL
ABD
Đngiliz Dili Eğit.
GÜZEL SANATLAR EĞĐTĐMĐ BÖLÜMÜ
ABD
ORTAÖĞRETĐM FEN VE MATEMATĐK ALANLAR EĞĐTĐMĐ BÖLÜMÜ
YRD.DOÇ.DR.
AYLA KARATAŞ
ABD
ÜNVANI
TÜRKÇE EĞĐTĐMĐ BÖLÜMÜ
YRD.DOÇ.DR.
DĐLEK FĐDAN
ABD
Türkçe Eğit.
ORTAÖĞRETĐM SOSYAL ALANLAR EĞĐTĐMĐ BÖLÜMÜ
YRD.DOÇ.DR.
ZEYNEL KABLAN
ABD
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
ÜNVANI
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Dilek FĐDAN (ABD Başk.)
Şenel GERÇEK
ÜNVANI
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Türk Dili ve Edeb.Eğ.
Yrd.Doç.Dr.
BĐLGĐSAYAR VE ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐSĐ EĞĐTĐMĐ BÖLÜMÜ
YRD.DOÇ.DR.
FUNDA DAĞ
ÜNVANI
ABD
Bilg.ve Öğr.Tek.Eğit.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
ÖZEL EĞĐTĐM BÖLÜMÜ
YRD.DOÇ.DR.
TIP FAKÜLTESĐ
PROF.DR.
PROF.DR.
PROF.DR.
ÜZEYĐR OĞURLU
ABD
Zihinsel Engelliler Eğt.
ÜNVANI
Üzeyir
ŞÜKRÜ HATUN
FĐSUN YILDIZ
ĐLHAN TARKUN
CERRAHĐ TIP BĐLĐMLERĐ BÖLÜMÜ
PROF.DR
ZAFER UTKAN
ABD
Plas.Rek.Est.Cer.
Hülya ÇEVĐRME (ABD Başk.)
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Funda DAĞ (ABD Başk.)
Levent DURDU
Aynur KOLBURAN GEÇER
Ayşegül B.ÇÖREZ
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
OĞURLU
DEKAN
DEKAN YRD.
DEKAN YRD.
ÜNVANI
Doç.Dr
Doç.Dr.
Doç.Dr.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Tonguç ĐŞKEN (ABD Başk.)
Hakan AĞIR
Murat Şahin ALAGÖZ
Hüseyin GERÇEK
Mustafa HASDEMĐR
Güler G.EREN
Can Đlker DEMĐR
Aykut GÖK
Ahmet DEMĐR
Tıbbi Patoloji
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Demir Kürşat YILDIZ (ABD Başk.)
Cengiz ERÇĐN
Yeşim GÜRBÜZ
Sevgiye KAÇAR ÖZKARA
Nadir PAKSOY
Bahar MÜEZZĐNOĞLU
Çiğdem VURAL
Bora GÜREL
Büşra Yaprak GENCER
Cansu Eda YILMAZ
Levent TRABZONLU
Gül ÖZBEK
Büşra ERŞAN
Büşra ŞAHĐN
Genel Cerrahi
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Zafer UTKAN (ABD Başk.)
Oğuz ÖZBAY
Ahmet ALPONAT
Zafer CANTÜRK
Neşet Nuri GÖNÜLLÜ
Anıl ÇUBUKÇU
Oğuzhan BÜYÜKGEBĐZ
Erdem OKAY
A.Oktay YĐRMĐBEŞOĞLU
Sertaç Ata GÜLER
Tonguç Utuku YILMAZ
Alparslan SARI
Abdullah GÜNEŞ
Ezgi UÇAR
Selman ÇINAR
Đkbal OVALI
Gökhan PÖSTEKĐ
Mehmet Ali BARAN
Ömer YAVUZ
Seffet ÇINAR
Bey.ve Sin.Cer.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Savaş CEYLAN (ABD Başk.)
Volkan ETUŞ
Konuralp ĐLBAY
Kenan KOÇ
Đhsan ANIK
Burak ÇABUK
Ümit ÇELAKIL
Aykut GÖKBEL
Melih ÇAKLILI
Çocuk Cer.
Prof.Dr.
Yrd.Doç.Dr.(Doç.Dr)
Yrd.Doç.Dr.
Arş.Gör.
Gülşen EKĐNGEN YILDIZ (ABD Başk.)
Levent ELEMEN
Mustafa Alper AKAY
Merve MUTĐ
Kalp ve Dam.Cer .
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Kamil Turan BERKĐ (ABD Başk.)
Muhip KANKO
Şadan YAVUZ
Oğuz OMAY
Ersan ÖZBUDAK
Ali AYDIN
Ömer Faruk GÜLAŞTI
Ali Ahmet ARIKAN
A.Fuat MĐHRANOĞLU
Göğüs Cer.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Arş.Gör.
Salih TOPÇU (ABD Başk.)
Şerife Tuba LĐMAN
Aslı Gül AKGÜL
Selin ÇORAK
Y
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
S.Salih MEHMETOĞLU
H.Fatih SEZER
Serkan ÖZBAY
Kad.Has.ve Doğ.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Đzzet YÜCESOY (ABD Başk.)
Aydın ÇORAKÇI
Gülseren YÜCESOY
Birol VURAL
Sebiha ÖZDEMĐR ÖZKAN
Emek DOĞER
Ahmet Yiğit ÇAKIROĞLU
Firdevs ŞEKERCĐ
Mutabar RAŞĐDOVA (2922 SK.uy.)
Canan ÖZCAN
Yasin CEYLAN
Cihan Deniz KELEŞ
Mehtap ALAYBEYOĞLU
Pelin HÖBEK
Yasemin DOĞAN (Perinotoloji BD-Yandal eğit.)
Merve ÇAKIR
Gürkan GÜRSOY
Saliha Ezgi KARAKELLEOĞLU
Büşra TEKELĐ
K.B.B.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Ömer AYDIN
Gürkan KESKĐN
Mete ĐŞERĐ
Murat ÖZTÜRK
Murat TOPDAĞ
Sebla ÇALIŞKAN
Fatih MUTLU
Ahmet KARA
Ahmet MUTLU
Mustafa Çağlar BUDAY
Ahmet Cihat DORUK
Hakan BAYRAKTAR
Erdem KÖROĞLU
Göz Hastalıkl.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Yusuf ÇAĞLAR (ABD Başk.)
Nurşen YÜKSEL
Özgül ALTINTAŞ
Levent KARABAŞ
Berna AYDOĞAN ÖZKAN
Dilara PĐRHAN
Serhat KARADAĞ
Bülent ÇÜÇEN
Esra DEĞĐRMENCĐOĞLU
Züleyha ŞIK
Süleyman KARAMAN
Özgür KARA
Fatih YENĐHAYAT
Onur Sinan ÇELĐK
Müge TOPRAK
Sevgi ÖZEL
Büşra YILMAZ
Işıl TAŞ
Enes KESĐM
Hamza KÖSE
Fatma SÜMER
Üroloji
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Ali GÖKALP (ABD Başk.)
Özdal DĐLLĐOĞLUGĐL
Melih ÇULHA
Nazım MUTLU
Cüneyd ÖZKÜRKÇÜGĐL
Levend ÖZKAN
Hasan YILMAZ
Murat ÜSTÜNER
Ufuk YAVUZ
Seyfettin ÇĐFTÇĐ (35.mad.uy.Üniv..de)
Bahri Serkan AYNUR
Kerem TEKE
Emrah ŞĐMŞEK
Mustafa YÜKSEKKAYA
Ali Kemal USLUBAŞ
Mehmet Esat KÖSEM
Ersin ĐLGÜZ
Ort.ve Travm.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Doç.Dr.
Doç.Dr.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Yılmaz ŞARLAK
Sefa MÜEZZĐNOĞLU
Cumhur Cevdet KESEMENLĐ
Levent BULUÇ (ABD Başk.V)
Bilgehan TOSUN
Kaya MEMĐŞOĞLU
Tuncay BARAN
Bora GÜMÜŞLÜ
Cengizhan KANTAR
Çağdaş PAMUK
Ömer YONGA
Canberk MĐZRA
Özgür SELEK
Nihat KAYABAŞI
Abdullah Faruk UYANIK
Arda Berkan SEZGĐÇ
Anest.ve Rean.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Kamil TOKER (ABD Başk.)
Z.Mine SOLAK
Z.Nur BAYKARA
Yavuz GÜRKAN
Prof.Dr.
Doç.Dr
Doç.Dr.
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Tülay ŞAHĐN YILDIZ
Murat TEKĐN
Arife Dilek ĐÇLĐ ÖZDAMAR
Tülay HOŞTEN
Alparslan KUŞ
Zehra Đ.ARSLAN AYDIN
Sinan TORLAK
Mustafa ÇĐFTÇĐOĞLU
Suna KARA
Çiğdem Nur GÖK
Gülden AKSU
Mehmet ERTARGIN
Can AKSU
Volkan ALPARSLAN
Özcan ÖZMEN
Nurseda DOĞRU
C.Kamile TURNA
Zeynep GÜVELĐ YILMAZ
Alkan KĐBAR
Lütfiye B.ALTAN
Kamil OKYAY
Hatice Aslıhan ATABAŞ
Buket Yıldız SEREZ
Hadi Ufuk YÖRÜKOĞLU
Ahmet SELÇUK
Fatma KARAALĐOĞLU KALABAŞ
Acil Tıp
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Murat PEKDEMĐR (ABD Başk.)
Serkan YILMAZ
Elif P.YAKA
Nurettin Özgür DOĞAN
Asım Enes ÖZBEK
Esra KEÇE
Hüseyin ACAR
Hande CĐHAN
Nazire AVCU
Asim TOMO
Yunus TAŞ
Đbrahim ERDEM
Uğur DURMUŞ
Cansu ALYEŞĐL
Đbrahim ULAŞ ÖZTURAN
Tuba ÇĐFTÇĐ
Adnan KARADAŞ
Tıp Eğitimi
Yrd.Doç.Dr.
Esin KULAÇ
ÜNVANI
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Doç.Dr.
Doç.Dr.
Arş.Gör.
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Güner ULAK (ABD Başk.)
Nejat GACAR (Şiir Etk.Bir.Müd.)
Tijen UTKAN (DETAB Müd.)
Faruk ERDEN
Füruzan YILDIZ AKAR
Feride Đ.ÇELĐKYURT
Oğuz MUTLU
Emine TORUN BEKTAŞ
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Itır YEĞENAĞA (Nefroloji Uzmanı)
Sadettin HÜLAGÜ (Gastroenteroloji Uzmanı)
Berrin ARSLAN (Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı)
Ömer ŞENTÜRK (Gastroenteroloji Uzmanı)
Kazım UYGUN (Çocuk Onkoloji Uzmanı)
Betül KALENDER (Nefroloji Uzmanı)
Zeynep CANTÜRK (Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı)
Ayşe CEFLE (Romatoloji Uzmanı)
Abdullah HACIHANEFĐOĞLU (Hematoloji Uzmanı)
Đlhan TARKUN (Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı)
Erkan DERVĐŞOĞLU
Altay ÇELEBĐ (Gastroenteroloji Uzmanı)
Elif BĐRTAŞ ATEŞOĞLU (Hematoloji Uzmanı)
Pınar TARKUN (Hematoloji Uzmanı)
Devrim ÇABUK (Tıbbi Onkoloji Uzmanı)
Ayten YAZICI (Romatoloji Uzmanı)
Necmi EREN
Umut KEFELĐ
Emine DEMĐRBAŞ
Aslı YILDIRIM
F.Hayrünnisa AYDIN
Seda EREM
Zeynep DAL
Fatih KAMIŞ
Funda ÖZTÜRK (Endokrin.ve Met.BD-Yandal eğit.)
Havva SEZER (Endokrin.ve Met.BD-Yandal eğit.)
Muhammed ÖZBĐLEN
Sara YAMANER YAVUZ (Nefroloji BD-Yandal eğit.)
Özlem UCRAK
Burak CAN
Adnan BATMAN
Emrullah DENGEŞĐK
Tuğba KUM
Sinem DURMAZ
Esin ABACI
Canan ALBAYRAK
Emine KIVRAKOĞLU
Özge KORKMAZ
Fatih KAYA
Mehmet TUNCAY
DAHĐLĐ TIP BĐLĐMLERĐ BÖLÜMÜ
PROF.DR.
DĐLEK URAL
ABD
Tıb.Farmakoloji
Đç Hast.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Ayfer GEDÜK (Hematoloji BD-Yandal eğit.)
Hasan YILMAZ (Gastroenteroloji BD-Yandal eğit.)
Özgür AÇIKGÖZ (Tıbbi Onkoloji BD-Yandal eğit.)
Fatih BALLĐ
Samet KAYMAZ
Ali EKĐN
Şirin Melis SEVĐL
Rukiye KULAKSIZ
Yağmur ÇAKMAK
Ayşe Dilara YALÇIN
Nihal YÜCEL
Nuriye YILDIZ
Uğur KANLI
Özlem Zeynep AKYAY (Endokrin.ve Met.BD-Yandal eğit.)
Alper SONKAYA (Tıbbi Onkoloji BD-Yandal eğit.)
Esra TERZĐ DEMĐRSOY (Hematoloji BD-Yandal eğit.)
Murat ÖZTÜRKLER (Gastroenteroloji BD-Yandal eğit.)
Duygu TEMĐZ KARADAĞ (Romotoloji BD-Yandal Eğit.)
Ali Osman ARISAL
Fatma Tuğba ÇATAN
Hayrünisa ALBAYRAK
Sema IŞIK
Mesut AYDIN
Mustafa TORUN
Emel Merve YENĐHAYAT
Yasin ERYILMAZ (Nefroloji BD-Yandal eğit.)
Hayati ARVAS
Kardiyoloji
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Doç.Dr.
Doç.Dr.
Doç.Dr.
Doç.Dr.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Dilek URAL (ABD Başk.) (Klinik Arş.Bir.Müd.)
Ertan URAL (Đnv.Kard.AUB Müd.)
Ahmet VURAL (Çocuk Kardiyoloji Uzmanı)
Ayşen AĞAÇDĐKEN AĞIR
Göksel KAHRAMAN
Tayfun ŞAHĐN
Teoman KILIÇ
Đ.Halil Ulaş BĐLDĐRĐCĐ
Yengi Umut ÇELĐKYURT
Đrem YILMAZ
Onur ARGAN
Kurtuluş KARAÜZÜM
Müjdat AKTAŞ
Abdülcebbar ŞĐPAL
Bahri KÖROĞLU
Emir DERVĐŞ
Mehmet BEŞĐROĞLU
Ruh Sağ.ve Hast.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Ümit TURAL (ABD Başk.)
A Tamer AKER
Bülent COŞKUN (Top.Ruh.Sağ.Bir.Müd.)
Mustafa YILDIZ
Đrem Y.ULUBĐL
Aslıhan Özlem POLAT IŞIK
Cem CERĐT
Erkal ERZĐNCAN
Emrah GÜLEŞ
Feyza ÇELĐK
Celaleddin TURGUT
Aybike TELKÖK
Belkıs ŞENĐZ
Canan UYSAL
Rahime GÖK
Ömer NART
Ayşe Dilara YALÇIN
Gamze YÜKSEL
Fatih KĐZĐLAĞAÇ
Nöroloji
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Sezer KOMSUOĞLU (ABD Başk.)
Faik BUDAK
Hüsnü EFENDĐ
Macit SELEKLER (Başağrısı Bir.Müd.)
Pervin K.ĐŞERĐ
Ayşe KUTLU
Serap MÜLAYĐM
Y.Çiğdem ÖZERDEM
Özden TEMEL
Nur Saadet ALTUN
Sena Destan YETKĐN
Buket ÖZKARA
Handan GÜNGÖR
Şifa POSTALI
Hakan ÇAVUŞ
Emre ÖZCAN
Abdülhamit Enes CAMCIOĞLU
Göğüs Hast.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Fisun YILDIZ (ABD Başk.)
Ahmet ILGAZLI
Đlknur EGECE BAŞYĐĞĐT
Haşim BOYACI
Serap A.BARIŞ
Aysel KOCAMAN
Dilek TUNCEL
Deri ve Zührevi Hast.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Doç.Dr.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Nilgün BĐLEN (ABD Başk.)
Rebiay KIRAN
Dilek BAYRAMGÜRLER
Aysun ŞĐKAR AKTÜRK
Evren O.DEMĐRSOY
Nurşad ÇĐFCĐ
Tuba DĐZDAR
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Ufuk GÜLEÇ
Mehmet KILIÇ
Đrem ÖZTÜRK
Merve YÜKSEL
Enfeksiyon Hast.Klin.Mik.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Doç.Dr
Yrd.Doç.Dr.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Ayşe TOPCU (ABD Başk.)
Sıla ÇETĐN AKHAN
Birsen MUTLU
Sibel GÜNDEŞ
Meliha MERĐÇ KOÇ
Emel AZAK KARALĐ
M.Erdem GÜREL
Lütfiye N.ÇĐLEÇEKEN
Elif SARGIN
Esra ULUKAYA
Yeşim UYGUN KIZMAZ
Burcu DENĐZ
Seda KABUKÇU
Turgut DURMUŞ
Simge FĐDAN
Fiz.Tıpve Reh.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Doç.Dr.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Erbil DURSUN (ABD Başk.)
Nigar DURSUN
Murat ĐNANIR
Selime Ilgın KOCA SADE
Barın SELÇUK
Esra ÇAKMAK
Seda KIZMAZ
Merve ĐHTĐYAR
Burçin ÖZDEMĐR
Tuğba AKTAŞ
Duygu Gizem KARALĐ
Rafet SÖNMEZ
Halk Sağlığı
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Öğr.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Onur HAMZAOĞLU (ABD Başk.)
Nilay ETĐLER
Çiğdem ÇAĞLAYAN
Nuriye BOYACI
Ülkü ĐNCE
Seher PALANBEK
Seval ÇOKER
Bedriye Đlkay YATAR
Özlem ERGÜN
Osman Özkan KESKĐN
Çocuk Sağ.Hast.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Doç.Dr.
Doç.Dr.
Doç.Dr.
Doç.Dr.
Doç.Dr.
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
A.Sevim GÖKALP (ABD Başk.) (Çocuk Neonatoloji Uzmanı)
Şükrü HATUN (Çocuk Endokrinoloji Uzmanı)
Emin Sami ARISOY (Çocuk Enfeksiyon Uzmanı)
Ayşe Engin ARISOY (Çocuk Neonatoloji Uzmanı)
Zelal BĐRCAN (Çocuk Nefroloji Uzmanı)
Nazan SARPER (Çocuk HematolojiUzmanı)
Funda ÇORAPÇIOĞLU (Çocuk Onkoloji Uzmanı)
Gülcan TÜRKER (Çocuk Neonatoloji Uzmanı)
Abdülkadir BABAOĞLU (Çocuk Kardiyoloji Uzmanı)
Bülent KARA (5371 SK.uy.) (Çocuk Nörolojisi Uzmanı)
Metin AYDOĞAN (Çocuk Allerji Uzmanı)
Kenan BEK
Filiz Mine ÇĐZMECĐOĞLU (Çocuk Endokrinoloji Uzmanı)
Ayla GÜNLEMEZ (Çocuk Neonatoloji Uzmanı)
Zeynep Seda UYAN
Emine ZENGĐN (Çocuk HematolojiUzmanı)
Ayşen AYDOĞAN (Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı)
Selim ÖNCEL (Çocuk Enfeksiyon Uzmanı)
Zuhal GÜNDOĞDU
Murat DEVECĐ
Gamze ATAMAN
Figen KARACA
Mine UZUNSOY
Ayfer SAKARYA
Fatma DEMĐRBAŞ
Esma YILDIZ
Nihal ŞAHĐN
Adnan DENĐZ
Nihal AKÇAY
Nejla Ç.UYSAL
Asiye GÜNGÖRMÜŞ
Duygu BĐLAL
Mine Esin ERUYAR
Ayşegül YÜKSEL (Çocuk Endokrinolojisi BD-Yandal eğit.)
Demet OĞUZ (Neonatoloji BD-Yandal eğit.)
Uğur DEMĐRSOY (Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi BD-Yandal eğit.)
Mehmet Baha AYTAÇ (Çocuk Nefrolojisi BD-Yandal eğit.)
Işıl Eser ŞĐMŞEK (Çocuk Đmmünolojisi ve Alerji Hast. BD-Yandal eğit.)
Meriban KARADOĞAN (Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi BD-Yandal eğit.)
Hülya MARAŞ (Çocuk Nörolojisi BD-Yandal eğit.)
Özge YENDUR
Neşe TÜRKYILMAZ
Aslı SARĐBAŞ
H.Salih GÜNGÖR
Aslı Ece YAKICI
Didem DURAK
Özlem KAYABEY (Çocuk Kardiyolojisi BD-Yandal eğit.)
Gülcan SEYMEN KARABULUT (Çocuk Endokrinolojisi BD-Yandal eğit.)
Ömer KARACA
Kenan DOĞAN
Özden AKSU
Umay KĐRAZ
Cansu ARAT
Oktay KULOĞLU
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Fatih KĐLCĐ
Fatih KILIÇBEY (Neonatoloji BD-Yandal eğit.)
Okan TUĞRUL (Çocuk Kardiyolojisi BD-Yandal eğit.)
Kübra ÖZTÜRK (Çocuk Romatolojisi BD-Yandal eğit.)
Hüseyin AKTÜRK(Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları)
Ayşe Burcum BÜYÜKUYSAL
Derya SEVEN
Çocuk ve Ergen Ruh Sağ.ve Hast.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Doç.Dr.
Doç.Dr.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Ayşen COŞKUN (Çocuk Koruma Uyg.Arş.Merk.Müd.)
Işık KARAKAYA
Özlem YILDIZ GÜNDOĞDU
Nursu ÇAKIN MEMĐK
Şahika Gülen ŞĐŞMANLAR
Mehriban KELEŞ
Mehmet Fatih KINIK
Đrem Damla MANGA
Yakup DOĞAN
Hatice BĐLGĐN
Zeynep VATANSEVER
Fatma KĐRAS
Nurcan EREN
Dilara BĐNGÖL
Ferda VOLKAN
Esra YILDIRIM ÖZYURT
Duygu KARAGÖZ
Radyoloji
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Ali DEMĐRCĐ (ABD Başk.)
Arzu Serpil ASLAN
Ercüment ÇĐFTÇĐ
Gür AKANSEL
Yonca AKGÖZ ANIK
Nagihan ĐNAN GÜRCAN
Hasan Tahsin SARISOY
Sevtap GÜMÜŞTAŞ
Meltem ÖZATA
Furkan KILINÇ
Hande (SEZER) USLU (35.mad.uy.Üniv.de)
Burcu ZEREN
H.Đbrahim ADA
Đsa ÇAM
Bayram YILDIRIM
Serdar ÇAĞLAYANGĐL
Ahmet YALNIZ
Tuğçe AĞIRLAR
Đsmail MEŞE
Elif SALMAN
Radyasyon Onk.
Doç.Dr.
Prof.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Emine Binnaz SARPER (ABD Başk.)
Maksut Görkem AKSU
Eda YĐRMĐBEŞOĞLU
Nükleer Tıp
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Hakan DEMĐR (ABD Başk.)
Serkan ĐŞGÖREN
Gözde DAĞLIÖZ
Esra ALKAN
Muammer GÜR
Adli Tıp
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.(ÖYP)
Ümit BĐÇER (ABD Başk.)
Başar ÇOLAK
Ü.Naci GÜNDOĞMUŞ
Ömer KURTAŞ
Servet YANAL
Durmuş Arınç ĐKĐZ
Ayhan ŞAHĐN
Aile Hekimliği
Doç.Dr.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Tuncay Müge ALVUR (ABD Başk.)
Emine A.KAPICIBAŞI
Emin Göksel AYDIN
Samet KIR
Fatma Betül KARAMAN
Tıbbi Genetik
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Hakan SAVLI (ABD Başk.)
Kudret Esen GÜMÜŞLÜ
ÜNVANI
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Aynur Y.KARADENĐZLĐ (ABD Başk.)
Fethiye KOLAYLI
Sema KEÇELĐ ÖZCAN
Fatma BUDAK
Gülden SÖNMEZ TAMER
Zeki YUMUK
Devrim Ö.DÜNDAR
Erdener BALIKÇI
Gülkan KARADAĞ
Serpil METĐN
Fatma Zehra DUYMAZ
Emb.ve Hist.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Doç.Dr.
Arş.Gör.
Melda YARDIMOĞLU YILMAZ (ABD Başk.)
Süreyya CEYLAN
Serdar FĐLĐZ
Süheyla GONCA
Yusufhan YAZIR
Selenay Hümeyra FURAT
Anatomi
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Aydın ÖZBEK (ABD Başk.)
Tuncay ÇOLAK
TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ BÖLÜMÜ
PROF.DR.
SÜREYYA CEYLAN
ABD
Tıbbi Mik.
Doç.Dr.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Ali ZEYBEK
Hilal TAŞTEKĐN TOZ
Đsmail SĐVRĐ
Fizyoloji
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Arş.Gör.(ÖYP)
Nurbay ATEŞ (ABD Başk.)
Deniz ŞAHĐN
Gül ĐLBAY
Ayşe BALCI KARSON
Fazilet DEDE
Tıbbi Biyokimya
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Arş.Gör.
Arş.Gör.(ÖYP)
Sevinç KUŞKAY (ABD Başk.)
Meltem Ö.ÖZDEN DĐLLĐOĞLUGĐL
Mustafa Baki ÇEKMEN
Hale MARAL KIR
Fatma Ceyla ERALDEMĐR
Tuğba KUM
Muhammed Emin KELEŞ
Tıp Tar.ve Etik
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Arş.Gör.
Nermin ERSOY (ABD Başk.)
Mine ŞEHĐRALTI
Esat KAYA
Tıbbi Biyoloji
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Doç.Dr.
M.Doğan GÜLKAÇ (ABD Başk.)
Ali SAZCI
Hakan SAVLI
Emel ERGÜL
Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi
Doç.Dr.
Canan BAYDEMĐR
DĐŞ HEKĐMLĐĞĐ FAKÜLTESĐ
PROF.DR.
ALĐ ĐHYA KARAMAN
DOÇ.DR
ÜLKEM CĐLASUN
YRD.DOÇ.DR.
ÖNJEN TAK
KLĐNĐK BĐLĐMLER BÖLÜMÜ
ABD
Ortodonti
DEKAN
DEKAN YRD.
DEKAN YRD.
ÜNVANI
Prof.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
ADI SOYADI
Ali Đhya KARAMAN (ABD Başk.)
Ayşe Burcu KOÇOĞLU ALTAN
Duygu GÜNEŞ ERBEY
Ebru ÜÇDEMĐR
Songül ĐNCEGELĐŞ
Duygu TATOĞLU
Đrem ÇĐÇEKLĐ
Ercan TĐRYAKĐ
Protetik Diş Tedavisi
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Önjen TAK (ABD Başk.)
Ayşe K.BÜYÜKDERE
Serkan SARIDAĞ
Burcu KANAT ERTÜRK
Zinde GÜDER
Kübra DEĞĐRMENCĐ
Adnan Ege KÖSELER
Neslihan KAVAKLI
Gökçe DOĞAR
Ağız, Diş ve Çene Hast.Cerrahisi
Doç.Dr
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Ülkem CĐLASUN (ABD Başk.)
Bahadır KAN
Fatih Mehmet COŞKUNSES
Hüsniye DEMĐRTÜRK KOCASARAÇ
Pınar ÇELĐK
Eser TUTŞ
Büşra ÇETĐNKAYA
Pınar YÜCE
Diş Hast.ve Tedavisi
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Haluk Emre ÖZEL (ABD Başk.)
Neslihan TEKÇE
Merve EFE
Gizem KAÇAR
Sultan Aslıhan GÖKTÜRK
Hale KARAKUYU
Oral Diagnoz ve Radyoloji
Periodontoloji
Yrd.Doç.Dr.
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Alper SĐNANOĞLU (ABD Başk.)
Esra GÜZELDEMĐR (ABD Başk.)
Emre YAPRAK
Begüm ORUÇGÜNEY
Ece ÇAYCI
Sibel KAYAALTI
Tuğçe ZEYTĐNCĐ
Pedodonti
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Ülkü ŞERMET ELBAY
Mesut ELBAY
Emine KAYA TAŞ
Sinem YILDIRIM
Can KAYA
Ceren UĞURLUEL
Endodonti
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Arş.Gör
Arş.Gör
Arş.Gör
Dilek YĐĞĐT
Seda AYDEMĐR
Cansu GÜR
Sabri CORA
Göze ARUKASLAN
TEKNĐK EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ
PROF.DR.
MUSTAFA ÇANAKCI
DOÇ.DR.
ERCÜMENT KARAKAŞ
DEKAN V.
DEKAN YRD.
ELEKTRONĐK VE BĐLGĐSAYAR EĞĐTĐMĐ BÖLÜMÜ
PROF.DR.
Y.EMRE ERDEMLĐ
ABD
Elektronik Eğ.
ÜNVANI
BÖLÜM BAŞKANI V.
ADI SOYADI
Yrd.Doç.Dr.
Prof .Dr.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Arş.Gör.
Sedat ATMACA
Đsmail ERTÜRK (2547 SK.40/b md.uy.Turgut Özal Üniv.de)
Oya ÖRNEK
Alper METĐN
Yavuz Selim FATĐHOĞLU
Selçuk ÖĞÜTÇÜ (Bilgi Đşl.Dai.Başk.da görevli)
Yrd.Doç.Dr.(Doç.Dr.)
Emine DOĞRU BOLAT (ABD Başk.)
ÜNVANI
Yrd.Doç.Dr.
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Özcan ATLAM (ABD Başk.)
Enerji Tes.Eğt.
Doç.Dr.
Arş.Gör.
Ercüment KARAKAŞ
Kenan KELEŞ
Elekt.Mak.Eğ.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Arş.Gör.
Kadir YILMAZ (ABD Başk.)
Meral ALTINAY
Abdülhalim KARAKAYA
ÜNVANI
Yrd.Doç.Dr.
Arş.Gör.
BÖLÜM BAŞKANI V.
ADI SOYADI
Abdülkadir CENGĐZ
Ali TÜRKCAN
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Arş.Gör.
Dilek Özlem ESEN (ABD Başk.)
Đsmail SARI
Ahmet ÇALIŞKAN (Uzunçiftlik Nuh Çimento MYO.da görevli)
Serpil BĐLGĐNER ÇINAR (Ali Rıza Veziroğlu MYO.da görevli)
Otomotiv
ÜNVANI
ADI SOYADI
Bilg.Sist.Eğ.
Kontrol Eğt.
ELEKTRĐK EĞĐTĐMĐ BÖLÜMÜ
PROF.DR.
ENGĐN ÖZDEMĐR
ABD
Ayd.ve Tes.Eğt.
MAKĐNA EĞĐTĐMĐ BÖLÜMÜ
PROF.DR.
MUSTAFA ÇANAKCI
ABD
Otomotiv Eğ.
MAKĐNA EĞĐTĐMĐ BÖLÜMÜ
ABD
TEKNOLOJĐ FAKÜLTESĐ
PROF.DR.
MUSTAFA ÇANAKCI
PROF.DR.
MURAT HOŞÖZ
YRD.DOÇ.DR.
HĐKMET HAKAN GÜREL
OTOMOTĐV MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ
PROF.DR.
MUSTAFA ÇANAKCI
ABD
Otomotiv Müh.
ENERJĐ SĐSTEMLERĐ MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ
PROF.DR.
ENGĐN ÖZDEMĐR
ABD
Temel Enerji Sist.
Elektrik Enerjisi ve Otomasyon
Yenilenebilir Enerji
BĐLĐŞĐM SĐSTEMLERĐ MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ
YRD.DOÇ.DR.
HALĐL YĐĞĐT
ABD
Bilişim Sist.Müh.
BĐYOMEDĐKAL MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ
PROF.DR.
YUNUS EMRE ERDEMLĐ
ABD
Biyoelektronik
Biyomekanik
Biyoenformatik
Biyomalzeme
HUKUK FAKÜLTESĐ
PROF.DR.
YRD.DOÇ.DR.
PELĐN GÜVEN
EYLEM APAYDIN
DEKAN
DEKAN YRD.
DEKAN YRD.
ÜNVANI
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Arş.Gör.
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Mustafa ÇANAKCI (ABD Başk.)
Murat HOŞÖZ
Mehmet UÇAR
Ahmet Necati ÖZSEZEN
Ali ÇINAR
Hakan KÖYLÜ
Ertan ALPTEKĐN
Mustafa Deniz ALTINKURT
ÜNVANI
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Doç.Dr.
Arş.Gör.
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Đbrahim KILIÇASLAN (ABD Başk.)
Durmuş KAYA
Engin ÖZDEMĐR (ABD Başk.)
Şule ÖZASLAN ÖZDEMĐR
Ayşe ERGÜN AMAÇ
Ahmet SerhanHERGÜL
ÜNVANI
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Mehmet YILDIRIM
Halil YĐĞĐT
Adnan SONDAŞ
Hikmet Hakan GÜREL
Mustafa Himet Bilgehan UÇAR
Alper KARAHAN
ÜNVANI
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Doç.Dr.
Prof.Dr.
Arş.Gör(ÖYP)
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Yunus Emre ERDEMLĐ (ABD Başk.)
Namık YENER
Ömer ŞAYLĐ
Yasin KĐŞOĞLU
Murat KASAP (1416 SK.) (ABD Başk.)
Đbrahim MUTLU
Serdar KÜÇÜK (ABD Başk.)
Özcan GÜNDOĞDU
Kübra KARAOSMANOĞLU
DEKAN V.
DEKAN YRD.
ABD
Medeni Hukuk
ÜNVANI
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr
Yrd.Doç.Dr
Yrd.Doç.Dr
Yrd.Doç.Dr
Yrd.Doç.Dr
ADI SOYADI
Herdem BELEN (ABD Başk.)
Funda ÇELEBĐ
Mehmet ŞENGÜL
Sezer ÇABRĐ
Eylem APAYDIN (1416 SK.)
Duygu KOÇAK DĐKER
Ticaret Hukuku
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Nuray BARLAS
Fatma ÖZCAN
Hakan ÇEBĐ
Muzaffer EROĞLU (1416 SK.)
Đş ve Sos.Güv.Huk.
Prof.Dr.
Arş.Gör.(Öğr.Gör.)
Arş.Gör.
Arş.Gör.(ÖYP)
Z.Gönül BALKIR (ABD Başk.) (Folklor Arş.Uyg.Bir.Müd.)
Berfu GÜLER
Özgür BAŞYĐĞĐT
Fatih AKIN
Med. Us.ve Đc. Đf. Huk.
Prof.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Arş.Gör.
Ali Cem BUDAK
Varol KARAASLAN (1416 SK.)
Necmiye SERT
Deniz Huk.
Yrd.Doç.Dr.
Arş.Gör.(ÖYP)
Đbrahim AĞSAKAL
Zeynep ARSLAN
Roma Huk.
Arş.Gör.
Ayşegül EKER
Milletlerar.Özel Huk.
Prof.Dr.
Arş.Gör.(ÖYP)
Pelin GÜVEN (ABD Başk.)
Burcu ĐRGE
Genel Kamu H.
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Emine Yasemin ÖZDEK (ABD Başk.)
Müslüm AKINCI
Seydi ÇELĐK
Emek BAYRAK
Anayasa Hukuku
Prof.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Arş.Gör.(ÖYP)
Sevtap YOKUŞ VEZNEDAROĞLU (ABD Başk.)
Emine KARACAOĞLU
Barış BAHÇECĐ
Ceren Ezgi ÖZLÜ
Đdare Hukuku
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Arş.Gör
Günsel ÖNGÖREN
Nusret Đlker ÇOLAK
Ali Nadir DÖNMEZ
Milletlerar.Huk.
Prof.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Arş.Gör.(ÖYP)
Samir SALHA
Mustafa ÇAKIR (2547 SK.40/b md.uy.Ondokuz Mayıs Üniv.de)
Ömer Faruk DĐREK
Uğur KAYNAKÇIOĞLU
Huk.Fel.ve Sos.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Đrem ÇAĞLAR (ABD Başk.)
Rabia SAĞLAM MOLLAER
Mali Hukuk
Yrd.Doç.Dr.
Nuray AKINCI
ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ
PROF.DR.
VASFĐ HAFTACI
YRD.DOÇ.DR.
ŞENOL HACIEFENDĐOĞLIU
ĐŞLETME BÖLÜMÜ
PROF.DR.
ABDURRAHMAN FETTAHOĞLU
ABD
Muh.ve Fin.
DEKAN V
DEKAN YRD.
ÜNVANI
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Arş.Gör.
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Selman Aziz ERDEN (ABD Başk.)
Vasfi HAFTACI
Yunus KĐSHALI
Abdurrahman FETTAHOĞLU
Sami KARACAN
Hakan KAPUCU
Sibel FETTAHOĞLU
A.Cemkut BADEM
Hamdi KORKMAZ
Ferah YILDIZ
Gül SEFĐT YAVUZ
Üret.Yön.ve Paz.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Doç.Dr.
Arş.Gör.
A.Tansu SAY (ABD Başk.)
F.Burcu CANDAN
Đ.Figen GÜLENÇ
Şenol HACIEFENDĐOĞLU
Duygu FIRAT
Ümit ALNIAÇIK
Davut ELMASTAŞ
Yön.ve Org.
Doç.Dr
Doç.Dr
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör.
Arş.Gör.
Hülya GÜNDÜZ ÇEKMECELĐOĞLU
Ayşe GÜNSEL
Esra ALNIAÇIK
Özge MEHTAP
Gülsen MISIRLIOĞLU
Rıza SAYIN
Ticaret Huk.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Aytaç KÖKSAL (ABD Başk.)
Levent BĐÇER
Sayısal Yön.
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör.
Arş.Gör.
Prof.Dr.
F.Cengiz DĐKMEN (ABD Başk.)
Tibet AKYÜREK
Mustafa Anıl DÖNMEZ
Selman Aziz ERDEN (ABD Başk.)
Kooperatifçilik
ĐKTĐSAT BÖLÜMÜ
PROF.DR.
YUSUF BAYRAKTUTAN
ABD
Đktisat Pol.
ÜNVANI
Doç.Dr.
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.(Doç.Dr.)
Yrd.Doç.Dr.
Arş.Gör.
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Đsmail ŞĐRĐNER (ABD Başk.)
H.Bülent KANTARCI
Vedat CENGĐZ
Ayhan ORHAN
Neoldum ALABAŞ
Đktisat Tar.
Doç.Dr.
Hilal YILDIZ BOZKURT (ABD Başk.)
Đktisat Teo.
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Doç.Dr.
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Recep TARI (ABD Başk.)
Hilal YILDIZ BOZKURT
Şevket Alper KOÇ
Selçuk KOÇ
Figen BÜYÜKAKIN
Ferhat PEHLĐVANOĞLU
Đkt.Gel.Ul.Đkt.
Prof.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yusuf BAYRAKTUTAN (ABD Başk.)
Gülten BABÜR DURSUN
ÜNVANI
Doç.Dr.
Arş.Gör.(ÖYP)
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Caner SANCAKTAR (ABD Başk.)
Müzeyyen Ezel ÜNAL
Prof.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Hasret ÇOMAK (ABD Başk.)
Zafer YILDIRIM
Buket ÖNAL
Serdar ÖRNEK
Gökçen YAVAŞ
Gül CEYLAN TOK
Dilara MEMETOĞLU
Itır ALADAĞ GÖRENTAŞ
Derya ÖZVERĐ
Aslıhan ANLAR DOĞANLAR
ULUSLARARASI ĐLĐŞKĐLER BÖLÜMÜ
PROF.DR.
HASRET ÇOMAK
ABD
Siyasi Tarih
Uluslarar.Đlişk.
AB Hukuku
Doç.Dr.
Đrfan Kaya ÜLGER (ABD Başk.)
AB Siy.ve Ul.Đliş.
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Đrfan Kaya ÜLGER (ABD Başk.)
Ayşegül GÖKAL KUTLU
Uluslarar.Huk.
Yrd.Doç.Dr.
Arş.Gör.(ÖYP)
Serdar ÖRNEK (ABD Başk.)
Feyza KAVĐ
ÜNVANI
Prof.Dr.
Doç.Dr
Yrd.Doç.Dr.(Doç.Dr.)
Arş.Gör.
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Ramazan ŞENGÜL
Ahmet NOHUTÇU
Oktay KOÇ(ABD Başk.)
Cihan Necmi ÜNAL
Siy.ve Sos.Bil.
Doç.Dr.
Doç.Dr
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yücel DEMĐRER (ABD Başk.)
Güven BAKIREZER
M.Ruhi DEMĐRAY
Hülya K.ÖZDĐNÇ
Kentleşme Çev.Sor.
Yrd.Doç.Dr.
Arş.Gör.
Yrd.Doç.Dr.
Örgen UĞURLU (ABD Başk.)
Makbule ŞĐRĐNER ÖNVER
Güven BAKIREZER (ABD Başk.)
SĐYASET BĐLĐMĐ VE KAMU YÖNETĐMĐ BÖLÜMÜ
PROF.DR.
RAMAZAN ŞENGÜL
ABD
Yönetim Bil.
Hukuk Bil.
ÇALIŞMA EKONOMĐSĐ VE ENDÜSTRĐ ĐLĐŞKĐLERĐ BÖLÜMÜ
PROF.DR.
AHMET SELAMOĞLU
ABD
ÜNVANI
Đş Huk.Sos.Gü.H.
Yrd.Doç.Dr.
Arş.Gör.
Çalışma Ekon.
Prof.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Arş.Gör.
Kuvvet LORDOĞLU (ABD Başk.)
Aslı GÜLEÇ
Taner AKAN
Yön.ve Çal.Psik.
Doç.Dr
Burcu GÜLER (ABD Başk.)
Endüstri Đlişk.
Doç.Dr.
Doç.Dr.
Aziz ÇELĐK (ABD Başk.)
Sayım YORGUN
Yön.ve Çal.Sos.
Prof.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Ahmet SELAMOĞLU (ABD Başk.)
M.Hakan KOÇAK
Derya K.DEMĐRER
Sosyal Politika
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Abdülkadir ŞENKAL (ABD Başk.)
Doğa Başar SARIĐPEK
Betül URHAN
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĐ
PROF.DR.
ÖZER KANBUROĞLU
YRD.DOÇ.DR.
ERTUĞRUL TUNA
YRD.DOÇ.DR.
ELĐF SANEM KÜLEKÇĐ
FOTOĞRAF BÖLÜMÜ
PROF.DR.
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Mehmet Onat ÖZTÜRK (ABD Başk.)
Deniz DEMĐR (35.mad./ Marmara Üniv.de)
ÖZER KANBUROĞLU
ASD
Fotoğraf
DEKAN
DEKAN YRD.
DEKAN YRD.
ÜNVANI
Prof.Dr.
Arş.Gör.(Öğr.Gör.)
Arş.Gör.
Arş.Gör.
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Özer KANBUROĞLU
Şeniz KABADAYI YUVARLAK
Ebru Ceren UZUN (35.mad./ Mimar Sinan GSÜ' de)
Çağatay GÖKTAN
GRAFĐK BÖLÜMÜ
YRD.DOÇ.DR.
RESĐM BÖLÜMÜ
YRD.DOÇ.DR.
HEYKEL BÖLÜMÜ
YRD.DOÇ.DR.
MÜZĐK BÖLÜMÜ
YRD.DOÇ.DR.
ÜFTADE MUŞKARA
ASD
Grafik
ERTUĞRUL TUNA
ASD
Resim
NEVZAT ATALAY
ASD
Heykel
NEŞE GRANÇER OKAY
ASD
Müzikoloji
Performans
SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ
PROF.DR.
SEMA GÖKTAŞ
ASD
Dramatik Yazarlık
Oyunculuk
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Ali Fuat ALTIN
Yalım KESER
ÜNVANI
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Arş.Gör.
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Đ.Tahir ERDAL
Hamza ÖZBAL (Đletişim Fak.de görevli)
Atilla ERGÜDER
Mustafa Murat ALPAY
Suna ÖZGÜR KARAALAN
ÜNVANI
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör.
Okutman(Öğr.Gör.)
Okutman(Öğr.Gör.)
Okutman
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Süleyman KIRIMTAYIF
M.Ertuğrul TUNA
Osman ODABAŞ
Hazal AKSOY
Yasemin SARI
Đlknur ERBAŞ
Đkramettin KARAMAN
ÜNVANI
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
ÖğrGör.
Arş.Gör.
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Nevzat ATALAY
Yarkın BĐÇER
Hünkar YILMAZ
Saim Gökhan ERCAN
Zekeriya ERDĐNÇ
Metin KAR
Arzu PARTEN
ÜNVANI
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Arş.Gör.
Öğr.Gör.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Erbil GÖKTAŞ (Tiyatro Etk.Bir.Müd/Sahne San.Böl.de görevli)
Hakan BAĞCI
Yeşim MADANOĞLU
Birsen EROL ÖZAKAY
Bülent AKTAŞ
Kemal KARAÖZ
Didem ÖNCEL
Özgür ULUSOY
Çağrı BEKLEN (2547 SK.34.md.uy.)
Elif Sanem GÜLEÇ KÜLEKÇĐ
Neşe GRANÇER OKAY
Ümit Kubilay CAN
ÜNVANI
Prof.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Sema GÖKTAŞ (ASD Başk.)
Funda ÖZŞENER
Sinan TAŞKAN (ASD Başk.)
David NĐKOLADZE (2547 SK.34.md.uy.)
Rusudan SAVANELĐ (2547 SK.34.md.uy.)
ÜNVANI
Prof.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör.
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Đnsel ĐNAL
Safiye BAŞAR
Şafak AĞDACI
Sahne Tasarımı
SERAMĐK BÖLÜMÜ
PROF.DR.
ĐNSEL ĐNAL
ASD
Seramik
TAŞINABĐLĐR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM BÖLÜMÜ
YRD.DOÇ.DR.
SULTAN KARAOĞLU
ASD
ÜNVANI
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
TEMEL EĞĐTĐM BÖLÜMÜ
YRD.DOÇ.DR.
ZEHRA CANAN BAYER
ASD
ÜNVANI
Yrd.Doç.Dr.
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Zehra Canan BAYER
DEVLET KONSERVATUVARI
PROF.DR.
ÖZER KANBUROĞLU
YRD.DOÇ.DR.
GÜLŞEN GÖKSEL ERDAL
MÜDÜR V.
MÜDÜR YRD.
MÜZĐK BÖLÜMÜ
ÖĞR.GÖR.
NEŞE GRANÇER
ASD
Piyano Gitar
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Sultan KARAOĞLU
Üftade MÜŞKARA
ÜNVANI
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Nevbahar AKÇALI (ASD Başk.)
Ozan Vedat AKYATAN
Yaylı Çalgılar
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Gonca BĐLGET
Nihan MUTLU
Zaliha Didem ERKEN
Bade BAYAZITOĞLU
Kom.ve Ork.Şefl.
Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Mehmet Ali UZUNSELVĐ (ASD Başk.)
Yasemin SALMAN (ASD Başk.)
Chikara SHĐOJĐMA (2547 SK.34.md.uy.)
MÜZĐKOLOJĐ BÖLÜMÜ
YRD.DOÇ.DR.
GÜLŞEN GÖKSEL ERDAL
ASD
Gen. Müzikoloji
ÜNVANI
Prof.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Yılmaz AYDIN
Gülşen GÖKSEL ERDAL
Mustafa Revnak YENGĐ
TÜRK MÜZĐĞĐ BÖLÜMÜ
ÖĞR.GÖR.
KEMAL KARAÖZ
BÖLÜM BAŞKANI
ĐLETĐŞĐM FAKÜLTESĐ
PROF.DR.
PROF.DR.
YRD.DOÇ.DR.
FĐSUN ALVER
NĐGAR PÖSTEKĐ
YUSUF BUDAK
DEKAN
DEKAN YRD.
DEKAN YRD.
HALKLA ĐLĐŞKĐLER VE TANITIM BÖLÜMÜ
DOÇ.DR.
ĐDĐL SAYIMER
ABD
Halkla Đlişk.
ÜNVANI
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Arş.Gör.
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Đdil SAYIMER (ABD Başk.)
Hüseyin DĐKME (Hereke ÖĐU MYO’da görevli)
Nihal PAŞALI TAŞOĞLU
Neslihan YOLÇU
Rek.ve Tanıtım
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Gamze CILIZOĞLU
Alim AYDIN (Hereke MYO.da görevli)
Araştırma Yönt.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör.
Cem ÇETĐN (Bed.Eğit.SpYO.da görevli)
Aybike PELENK ÖZEL
Meral BERZAH
Kişilerarası Đlet.
Doç.Dr
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör.
Emel KARAGÖZ
Nihal PAŞALI TAŞOĞLU (ABD Başk.)
Tümay MERCAN
ÜNVANI
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Arş.Gör.
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Kerim KARAGÖZ (Yurtdış.Yaş.Türk.Sor.AUM.Md.)
Yusuf BUDAK
Göktürk YILDIZ
Saadet Zeynep VARLI
Genel Gazetecilik
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör.
Arş.Gör.
Fisun ALVER
Emel Ş. BAŞTÜRK AKÇA
Betül PAZARBAŞI
Đhsan KARLI
Ali Hakan TÜRKAY (Hereke ÖĐU.MYO.da görevli)
Başak ÖZÇARIKÇI
Basın Ek.Đşletm.
Yrd.Doç.Dr.
Selma KOÇ
Basın Yayın Tek.
Yrd.Doç.Dr.
Gürsoy DEĞĐRMENCĐOĞLU
ÜNVANI
Doç.Dr.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
K.Mehmet ARSLANTEPE
Ali Murat VARLI
Seda ERGÜL
Radyo-TV
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Sedat ÖZEL
Erdal METE (Hereke ÖĐU.MYO.da görevli)
Đren Dicle DEVECĐ
Kaan BAYAR
Mert GÜRER
Sinema
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Nigar PÖSTEKĐ (ABD Başk.)
Đnci YAKUT
Özgür VELĐOĞLU
Fotoğ.ve Graf.
Yrd.Doç.Dr.
Uzman
Mehmet ARSLANTEPE (ABD Başk.)
Sadık SAKA (UZEM’de görevli)
ÜNVANI
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör.
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Đsmail KESKĐN (Đlet.Tekn.ve Hizm.AUB Müd.)
Nihan DÖNMEZ
ÜNVANI
Prof.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
M.Cem PEKMAN
Sevim KOÇER
GAZETECĐLĐK BÖLÜMÜ
PROF.DR.
FĐSUN ALVER
ABD
Bilişim (Bil.Tek. Đl.)
RADYO TV-SĐNEMA BÖLÜMÜ
PROF.DR.
NĐGAR PÖSTEKĐ
ABD
Đletişim Bil.
GÖRSEL ĐLETĐŞĐM TASARIMI BÖLÜMÜ
YRD.DOÇ.DR.
KERĐM KARAGÖZ
ABD
Görsel Đletişim Tas.
REKLAMCILIK BÖLÜMÜ
PROF.DR.
MEHMET CEM PEKMAN
ABD
Reklamcılık
KOCAELĐ MESLEK YÜKSEKOKULU
PROF.DR.
SONER ÇELĐKKOL
ÖĞR.GÖR.
CELAL MUTLU
ÖĞR.GÖR.
VASFĐ NADĐR TEKĐN
ELEKTRĐK VE ENERJĐ BÖLÜMÜ
DOÇ.DR
FATMA ÇANKA KILINÇ
PROGRAMI
Elektrik
MÜDÜR
MÜDÜR YRD.
MÜDÜR YRD.
ÜNVANI
Doç.Dr.
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
H.Tarık DURU (Mühendislik Fak.de görevli)
Đklimlendirme ve Soğutma
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Mehmet DAL
M.Keskin KILIÇ
Üzeyir AKÇA
Doç.Dr.
Öğr.Gör.
Fatma ÇANKA KILIÇ
Türker SELÇUK
MALZEME VE MALZEME ĐŞLEME TEKNOLOJĐLERĐ BÖLÜMÜ
YRD.DOÇ.DR.
SERPĐL Ö.SĐVRĐKAYA
ÜNVANI
PROGRAMI
Selüloz ve Kağıt Teknolojisi
Öğr.Gör
BĐLGĐSAYAR TEKNOLOJĐLERĐ BÖLÜMÜ
DOÇ.DR.
E.SONER ÇELĐKKOL
PROGRAMI
Bilg.Tek.ve Prog.
ĐNŞAAT BÖLÜMÜ
YRD.DOÇ.DR.
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Elif ÖZTÜRK
ÜNVANI
Prof.Dr.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Arş.Gör.(Öğr.Gör.)
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Soner ÇELĐKKOL
Nevin ANTAR PAMUK
Mustafa OF
Burak ÇAKIR
ÜNVANI
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Yusuf TOLA
Sibel DEMĐRARSLAN
A.Oya AKBULUT
Aydın AYDEMĐR
Bülent KOPARAN
Eylem Nurşen AKARSU
ÜNVANI
Yrd.Doç.Dr.
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Özgür YAKIŞAN
Elektronik Teknolojisi
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Şerafettin ARIKAN
Rauf YALÇIN
Hakan KIRCI
Aslı MORAL POYRAZ
Eylem YALÇIN
Kontrol ve Otomasyon Tekn.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Oğuz AKTEPE
Ferhat SERTKAYA
Kemal KÜREKÇĐ (Đzmit MYO.da görevli)
Cengizhan DĐKMEN (Köseköy MYO.da görevli)
ÜNVANI
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Arş.Gör.(Öğr.Gör.)
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Nilgün ĐNCE
Yaşar BĐLGĐN
Hatice Nil ALMASULU
ÜNVANI
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör.
Yrd.Doç.Dr.
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Ercan ARPAZ
Fatma O.ERDOĞAN
Ayşin KÜÇÜKPARMAKSIZ
Serpil ÖZKURT SĐVRĐKAYA
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Taner ERDOĞAN
Kazım KAHRAMAN
Ufuk AKKAN
Ayşegül KAYA
ÜNVANI
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör.
Arş.Gör.(Öğr.Gör.)
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Ufuk COŞKUN
Okan ŞENELDĐR
Güven ÖZAL (Gazanfer Bilge MYO.da görevli)
Mahluga MURADOĞLU
ÜNVANI
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Kamuran SOYLU
Sinan AYDIN
Sema YILMAZ GENÇ
Hüseyin SOYDAŞ
Đsmail KILIÇASLAN
ÜNVANI
Öğr.Gör.
Uzman (Öğr.Gör)
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Vasfi Nadir TEKĐN
Celal MUTLU
ÜNVANI
Öğr.Gör.
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Kenan TÜRKERĐ
YUSUF TOLA
PROGRAMI
Đnşaat
ELEKTRONĐK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ
YRD.DOÇ.DR.
ÖZGÜR YAKIŞAN
PROGRAMI
Elektronik Hab.Tekn.
MAKĐNA VE METAL TEK.BÖLÜMÜ
YRD.DOÇ.DR.
YAŞAR BĐLGĐN
PROGRAMI
Makine
KĐMYA VE KĐMYASAL ĐŞLEME TEKNOLOJĐLERĐ BÖLÜMÜ
YRD.DOÇ.DR.
ERCAN ARPAZ
PROGRAMI
Rafineri ve Petrokimya Tekn.
Kimya Tekn.
YÖNETĐM VE ORGANĐZASYON BÖLÜMÜ
YRD.DOÇ.DR.
UFUK COŞKUN
PROGRAMI
Đşletme Yönetimi
MUHASEBE VE VERGĐ BÖLÜMÜ
YRD.DOÇ.DR.
KAMURAN SOYLU
PROGRAMI
Muhasebe ve Vergi Uyg
PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ
YRD.DOÇ.DR.
SEMA YILMAZ GENÇ
PROGRAMI
Pazarlama ve Reklamcılık
BÜRO HĐZMETLERĐ VE SEKRETERLĐK BÖLÜMÜ
YRD.DOÇ.DR.
SEHER UÇKUN
PROGRAMI
Büro Yönetimi ve Yön.Asistanlığı
SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU
YRD.DOÇ.DR.
RÜŞTĐ TAŞTAN
MÜDÜR
ÖĞR.GÖR.
ĐLKNUR ÇAVUŞOĞLU ZERENGÖK
MÜDÜR YRD.
SAĞLIK BAKIM HĐZMETLERĐ BÖLÜMÜ
YRD.DOÇ.DR.
RÜŞTĐ TAŞTAN
TIBBĐ HĐZMETLER VE TEKN
EKNĐKLER BÖLÜMÜ
YRD.DOÇ.DR.
RÜŞTĐ TAŞTAN
PROGRAMI
Tıbbi Laboratuvar Tekn.
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekr.
Đlk ve Acil Yardım
BÖLÜM BAŞKANI V.
ÜNVANI
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
BÖLÜM BAŞKANI V.
ADI SOYADI
Rüşti TAŞTAN
Ayla EKER SARIBOYACI (KÖGEM'de görevli)
Naci ÇĐNE (Arş.Uyg.Hast.de görevli)
Gürler AKPINAR
Đlknur ÇAVUŞOĞLU
Burcu YÜKSEL
Merve DURGUT (Tıp Fak.de görevli)
Yasemin Çiğdem ÖZERDEM
Seda EREN KESKĐN
Deniz SÜNNETÇĐ AKKOYUNLU
Doç.Dr
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Yunus TAŞ
Seher ÇĐMEN
Binnur TURAN
Serap A.YILDIRIM
ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU
YRD.DOÇ.DR.
MUSTAFA SEÇĐLMĐŞ
ÖĞR.GÖR.
HASAN KAYA
ARŞ.GÖR.(ÖĞR.GÖR)
FERĐDUN ERĐŞ
ELEKTRĐK VE ENERJĐ BÖLÜMÜ
YRD.DOÇ.DR.
MUSTAFA SEÇĐLMĐŞ
PROGRAMI
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Prog.
ĐNŞAAT BÖLÜMÜ
YRD.DOÇ.DR.
ÖNDER EKĐNCĐ
Đnşaat Teknolojisi
MAKĐNA VE METAL TEKNOLOJĐLERĐ BÖLÜMÜ
YRD.DOÇ.DR.
ŞULE YILDIZ ŞĐRĐN
Makine
MÜDÜR
MÜDÜR YRD.
MÜDÜR YRD.
ÜNVANI
Arş.Gör.(Öğr.Gör.)
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Feridun ERĐŞ
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
BÖLÜM BAŞKANI
Önder EKĐNCĐ
Sibel ÇELĐKEL YĐĞĐTER (Köseköy MYO.da görevli)
Sinem ŞENOĞLU
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
BÖLÜM BAŞKANI
Mustafa SEÇĐLMĐŞ
Şule Yıldız ŞĐRĐN
Ersen TĐRYAKĐ
Hasan KAYA
Evren KUTLU
YAHYA KAPTAN MESLEK YÜKSEKOKULU
PROF.DR.
NĐGAR DURSUN
YRD.DOÇ.DR.
MURAT ĐNANIR
SAĞLIK PROGRAMLARI BÖLÜMÜ
ÖĞR.GÖR.
ÇĐĞDEM ÇEKMECE
PROGRAMI
Đş ve Uğraşı Terapisi
MÜDÜR
MÜDÜR YRD.
ÜNVANI
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
KARTEPE ATÇILIK MESLEK YÜKSEKOKULU
YRD.DOÇ.DR.
ERDENER BALIKÇI
ÖĞR.GÖR.
M.ALĐ GÜLCÜ
BĐTKĐSEL VE HAYVANSAL ÜRETĐM BÖLÜMÜ
YRD.DOÇ.DR.
ERDENER BALIKÇI
PROGRAMI
Atçılık ve Antrenörlüğü
MÜDÜR
MÜDÜR YRD.
ÜNVANI
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
SĐVĐL HAVACILIK YÜKSEKOKULU
PROF.DR.
ERHAN BÜTÜN
YRD.DOÇ.DR.
HAKAN RODOPLU
ÖĞR.GÖR.
HALUK DEMĐRTAŞ
SĐVĐL HAVA ULAŞTIRMA ĐŞLETMECĐLĐĞĐ BÖLÜMÜ
YRD.DOÇ.DR.
HAKAN RODOPLU
PROGRAMI
Sivil Hava Ulaştırma Đşletmeciliği
UÇAK ELEKTRĐK –ELEKTRONĐK BAKIM BÖLÜMÜ
YRD.DOÇ.DR.
SATILMIŞ ÜRGÜN
PROGRAMI
Uçak Elektr.Elektronik Bakım
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Seda ŞEN (Arş.Uyg.Hast.de görevli)
Çiğdem ÇEKMECE (Arş.Uyg.Hast.de görevli)
Mehmet AKSU (ĐREM'de görevli)
Begüm ÇAPA TAYYARE
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Gökhan DURUKSU
Dilay BAŞER GÜVENÇ (Kandıra MYO.da görevli)
M.Ali GÜLCÜ
MÜDÜR
MÜDÜR YRD.
MÜDÜR YRD.
ÜNVANI
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.(Doç.Dr.)
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Arş.Gör.
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Hakan RODOPLU
Ali Talip AKPINAR
Melike AKKARACA KÖSE
Didem RODOPLU
Serap GÜRSEL
Hakkı Cenk ERKĐN (1416 SK.)
ÜNVANI
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Erhan BÜTÜN
Nevcihan DURU
Faruk ARAS
Mehlika ŞENGÜL
UÇAK GÖVDE MOTOR BAKIM BÖLÜMÜ
DOÇ.DR
SERAP BULUT
PROGRAMI
Uçak Gövde-Motor Bakım
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör.
Satılmış ÜRGÜN
Erhan AKMAN
Belgin GENÇ ÖZTOPRAK
Nasır ÇORUH
Nezih KAYA
ÜNVANI
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör.
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Serap BULUT
Đsa TAŞKIRAN (Sivil Hava Ulaş.Đşletm.Böl.de görevli)
Onur ÇOBAN
Sinan FĐDAN
Mustafa Özgür BORA
Barış ÖNEN
ALĐ RIZA VEZĐROĞLU MESLEK YÜKSEK OKULU
DOÇ.DR
HAKAN PEKEY
ÖĞR.GÖR.
SERPĐL ÇINAR
ÖĞR.GÖR.
AYÇA N.TOKSÖZ
ÇEVRE KORUMA TEKNOLOJĐLERĐ BÖLÜMÜ
YRD.DOÇ.DR.
ERHAN GENGEÇ
PROGRAMI
Çevre Koruma ve Kontrol
MAKĐNA VE METAL TEKNOLOJĐLERĐ BÖLÜMÜ
YRD.DOÇ.DR.
ALĐ KĐBAR
PROGRAMI
Makine
SEYAHAT TURĐZM VE EĞLENCE HĐZMETLERĐ BÖLÜMÜ
PROGRAMI
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
TOPTAN VE PAREKENDE SATIŞ BÖLÜMÜ
YRD.DOÇ.DR.
MURAT BOLAT
PROGRAMI
Emlak ve Emlak Yön.
MÜDÜR
MÜDÜR YRD.
MÜDÜR YRD.
ÜNVANI
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör.
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Ertan MERT (Hereke ÖĐU.MYO.da görevli)
Gülsün ÖZGÜL
Erhan GENGEÇ
Ayça N.TOKSÖZ
Melike ĐŞGÖREN
ÜNVANI
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Ali KĐBAR
Sinan YILMAZ
Pınar ADALI
ÜNVANI
Yrd.Doç.Dr.
ADI SOYADI
Murat BOLAT
ÜNVANI
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
ĐZMĐT MESLEK YÜKSEKOKULU
YRD.DOÇ.DR.
LEVENT ALTINTAŞ
ÖĞR.GÖR.
SEVDA ERGÜVEN
ARŞ.GÖR.(ÖĞR.GÖR)
SÜLEYMAN ARKAN
MÜLKĐYET KORUMA VE GÜVENLĐK BÖLÜMÜ
YRD.DOÇ.DR.
M.AYTAÇ ÇINAR
PROGRAMI
Đş Sağlığı ve Đş Güvenliği
Sivil Savunma ve Đtfaiyecilik
YÖNETĐM VE ORGANĐZASYON BÖLÜMÜ
Doç.Dr.
EMRE ERGĐN
PROGRAMI
Yerel Yönetimler
MUHASEBE VE VERGĐ BÖLÜMÜ
DOÇ.DR.
EMRE ERGĐN
PROGRAMI
Muhasebe ve Vergi Uyg.
MÜDÜR
MÜDÜR YRD.
MÜDÜR YRD.
ÜNVANI
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör.
Okut.(Öğr.Gör)
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Levent ALTINTAŞ
M.Aytaç ÇINAR
Sevda ERGÜVEN
Meryem KÜÇÜK
Haluk DEMĐRTAŞ (Sivil Havacılık YO.da görevli)
Serpil GERDAN
Mehmet Hanifi ATEŞ
Đnci ÖZDEMĐR
ÜNVANI
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör.
BÖLÜM BAŞKANI V.
ADI SOYADI
Derya DEMĐRDĐZEN ÇEVĐK
Deniz SARIYILDIZ
ÜNVANI
Doç.Dr.
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Emre ERGĐN
KÖSEKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU
DOÇ.DR.
ERDOĞAN TARCAN
YRD.DOÇ.DR.
SELDA ÇALKAVUR
MALZEME VE MALZEME ĐŞLEME TEKNOLOJĐSĐ BÖLÜMÜ
YRD.DOÇ.DR.
SELDA ÇALKAVUR
PROGRAMI
Lastik ve Plast.Teknolojisi
BĐLGĐSAYAR TEKNOLOJĐLERĐ BÖLÜMÜ
YRD.DOÇ.DR.
SELDA ÇALKAVUR
Bilgisayar Proğramcılığı
GIDA ĐŞLEME BÖLÜMÜ
MÜDÜR
MÜDÜR YRD.
ÜNVANI
Öğr.Gör
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Arş.Gör.(Öğr.Gör.)
Okut.(Öğr.Gör.)
BÖLÜM BAŞKANI V.
ADI SOYADI
Nilgün TURGUT AKBAŞ
Türkan DOĞAN
Kerem DOĞAN
Murat GÜNEŞ
Kayhan KOCA
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Arş.Gör.(Öğr.Gör.)
BÖLÜM BAŞKANI
Selda ÇALKAVUR
A.Burak ĐNNER
Özkan KAFADAR
YRD.DOÇ.DR.
SELDA ÇALKAVUR
Gıda Teknolojisi
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör
Öğr.Gör.
BÖLÜM BAŞKANI V.
Rezan ALKAN
Sevgi FERSĐZ
M.Nazan KERĐMAK
Yasemin Ayşe ÇETREZ
ELEKTRONĐK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ
YRD.DOÇ.DR.
SELDA ÇALKAVUR
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Öğr.Gör.
BÖLÜM BAŞKANI V.
Yakup KÖSEM
KĐMYA VE KĐMYASAL ĐŞLEME TEKNOLOJĐLERĐ BÖLÜMÜ
YRD.DOÇ.DR.
SELDA ÇALKAVUR
Kimya Tekn.
Öğr.Gör.
BÖLÜM BAŞKANI V.
Mehmet KODAL
KARTEPE TURĐZM MESLEK YÜKSEKOKULU
PROF.DR.
SAMĐ KARACAN
OTEL, LOKANTA VE ĐKRAM HĐZMETLERĐ BÖLÜMÜ
YRD.DOÇ.DR.
YÜKSEL GÜNGÖR
PROGRAMI
Turizm ve Otel Đşletmeciliği
SEYAHAT TURĐZM VE EĞLENCE HĐZMETLERĐ BÖLÜMÜ
PROF.DR.
SAMĐ KARACAN
PROGRAMI
Turizm ve Seyahat Đşletmeciliği
MÜDÜR
ÜNVANI
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Okutman
Uzman
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Armağan YILDIRIM
Ö.Erdoğan SĐVAS
Tülay POLAT ÜZÜMCÜ (Sağ.Kült.Spor Dai.Başk.da görevli)
Ömür ALYAKUT (Sağ.Kült.Spor Dai.Başk.da görevli)
Ekrem ÖZDEMĐR
Zeynep GENÇ
Halit SALĐHOĞLU (Yab.Dil.Böl.de görevli)
Filiz KAVAK (Uluslarar.Đlişk.AB Ofisi’nde görevli)
ÜNVANI
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Yüksel GÜNGÖR
Zafer Gül ÖÇBE (Ali Rıza Veziroğlu MYO.da görevli)
Ayfer ÖZMEN (Hereke ÖĐU.MYO.da görevli)
HEREKE ÖMER ĐSMET UZUNYOL MESLEK YÜKSEKOKULU
YRD.DOÇ.DR.
TEKĐN YEKEN
ÖĞR.GÖR.
YILMAZ PEKMEZCAN
ÖĞR.GÖR.
ORKUN KONAK
ĐNŞAAT BÖLÜMÜ
YRD.DOÇ.DR.
SAFĐYE B.SARIIŞIK
PROGRAMI
Yapı YalıtımTeknolojisi
MÜDÜR V.
MÜDÜR YRD.
MÜDÜR YRD.
ÜNVANI
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör.
BÖLÜM BAŞKANI V.
ADI SOYADI
Ahmet C.YOĞURTÇUOĞLU
Tekin YEKEN
Safiye BOZKURT SARIIŞIK
Barış DEMĐR
ÜNVANI
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Arş.Gör.(Öğr.Gör.)
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Murat AYDOĞDU
Ruhan ÖZEL
Ömer GÜNGÖR
Senem BALADIN
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Fatma NOHUT
Đlknur Meriç DEMĐREL
GÖRSEL ĐŞĐTSEL TEKNĐKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ
YRD.DOÇ.DR.
SAFĐYE B.SARIIŞIK
PROGRAMI
ÜNVANI
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
BÖLÜM BAŞKANI V.
ADI SOYADI
Ekrem PEHLĐVAN
Ayfer AYDEMĐR
ÇEVRE TEMĐZLĐK HĐZMETLERĐ BÖLÜMÜ
YRD.DOÇ.DR.
SAFĐYE B.SARIIŞIK
PROGRAMI
Çevre Temizliği ve Denetimi
ÜNVANI
Yrd.Doç.Dr.
BÖLÜM BAŞKANI V.
ADI SOYADI
Arzu YÜCE
ÜNVANI
Arş.Gör.(Öğr.Gör)
Öğr.Gör
Öğr.Gör
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
BÖLÜM BAŞKANI V.
ADI SOYADI
Özlem SARIALAN
Nurcan GÜNCE
Ahmet UÇAKTÜRK (Sivil Havacılık YO.da görevli)
Nevin GÜCÜYENER
Namık KARADAĞ
ÜNVANI
Doç.Dr.
Öğr.Gör.
Arş.Gör.(Öğr.Gör)
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Faik ÇELĐK
Orkun KONAK
Zişan KILIÇKAN
ÜNVANI
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
KĐMYA VE KĐMYASAL ĐŞLEME TEKNOLOJĐLERĐ BÖLÜMÜ
YRD.DOÇ.DR.
SAFĐYE B.SARIIŞIK
PROGRAMI
Boya Teknolojisi
Kozmetik Teknolojisi
MUHASEBE VE VERGĐ BÖLÜMÜ
DOÇ.DR.
FAĐK ÇELĐK
PROGRAMI
Muhasebe ve Vergi uyg.
DIŞ TĐCARET BÖLÜMÜ
DOÇ.DR.
FAĐK ÇELĐK
PROGRAMI
Dış Ticaret
MÜLKĐYET KORUMA VE GÜVENLĐK BÖLÜMÜ
DOÇ.DR.
CEYLAN GAZĐ UÇKUN
PROGRAMI
Özel Güvenlik ve Koruma
YÖNETĐM VE ORGANĐZASYON BÖLÜMÜ
DOÇ.DR.
CEYLAN GAZĐ UÇKUN
BÖLÜM BAŞKANI V.
Lojistik
Okutman
Hülya SEYHAN
Đşletme Yönetimi
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Ceylan Gazi UÇKUN
Gönül KESER KONAKAY
Yılmaz PEKMEZCAN
Rıdvan KARACAN
Melike Kıvanç SUDAK
Süheyla BAYRAKTAR (Gölcük MYO.da görevli)
Asiye YÜKSEL
KANDIRA MESLEK YÜKSEKOKULU
DOÇ.DR.
NEVĐM GENÇ
ARŞ.GÖR.(ÖĞR.GÖR)
ABDÜLKADĐR CESUR
TEKSTĐL, GĐYĐM, AYAKKABI VE DERĐ BÖLÜMÜ
YRD.DOÇ.DR.
ARZU AZĐZAĞAOĞLU
PROGRAMI
Tekstil Teknolojisi Programı
YÖNETĐM VE ORGANĐZASYON BÖLÜMÜ
DOÇ.DR.
NEVĐM GENÇ
PROGRAMI
Đşletme Yönetimi
ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ
PROGRAMI
Muhasebe ve Vergi Uyg.
FĐNANS-BANKACILIK VE SĐGORTACILIK BÖLÜMÜ
YRD.DOÇ.DR.
TUNCAY BĐLECEN
PROGRAMI
Bankacılık ve Sigoratcılık
PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ
YRD.DOÇ.DR.
EFNAN DERVĐŞOĞLU
Halkla Đlişkiler ve Tanıtım
MÜDÜR
MÜDÜR YRD.
ÜNVANI
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Arzu AZĐZAĞAOĞLU
Emine AŞÇI DEMĐRCĐLĐ (Sürekli atanmıştır.)
Kerem ÇOLAK
ÜNVANI
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Arş.Gör.(Öğr.Gör.)
Uzman
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Seher UÇKUN (Kocaeli MYO.da görevli)
Benan YÜCEBALKAN
Nilay KALELĐ
Barış AKSU
Tayfun KONAK (Gölcük MYO.da görevli)
Yusuf YAĞCI (Fen Bil.Enst.de görevli)
ÜNVANI
Öğr.Gör.
ADI SOYADI
Aydın KETENAĞ (Güzel Sanatlar Fak.de görevli)
ÜNVANI
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Hüner KULE (Hereke MYO.da görevli)
Elvan SÖZEN
Ümmühan MUTLU
Emre ÖZKAN
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Arş.Gör.(Öğr.Gör.)
Arş.Gör.(Öğr.Gör.)
BÖLÜM BAŞKANI
Efnan DERVĐŞOĞLU
Tuncay BĐLECEN
Yavuz ARSLAN
Ersin UĞURKAN (Derbent MYO.da görevli)
Oktay ÇETĐN
Ayşegül KANBAK AY
Süleyman ARKAN (Đzmit MYO.da görevli)
Abdülkadir CESUR
HEREKE MESLEK YÜKSEKOKULU
DOÇ.DR.
HARUN DEMĐRKAYA
ÖĞR.GÖR.
HÜNER KULE
ÖĞR.GÖR.
DURMUŞ KIR
YÖNETĐM VE ORGANĐZASYON BÖLÜMÜ
DOÇ.DR.
HARUN DEMĐRKAYA
PROGRAMI
Đnsan Kaynakları
Đşletme
MUHASEBE VE VERGĐ BÖLÜMÜ
YRD.DOÇ.DR.
FĐLĐZ ÇEVĐK
PROGRAMI
Muhasebe ve Vergi Uyg.
DIŞ TĐCARET BÖLÜMÜ
YRD.DOÇ.DR.
AYSEN Ş.KANDEMĐR
PROGRAMI
Dış Ticaret
MÜDÜR
MÜDÜR YRD.
MÜDÜR YRD.
ÜNVANI
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Harun DEMĐRKAYA
Aysen ŞĐMŞEK KANDEMĐR
Öğr.Gör.
Arş.Gör.(Öğr.Gör.)
Arş.Gör.
Çağlar PEHLĐVAN
Aynur SEBÜK
Ozan GÖNÜLLÜ (ĐĐBF.de görevli)
ÜNVANI
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör.
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Filiz SANAL ÇEVĐK
Öznur GÖKKAYA
Nimet ÇAKIR
ÜNVANI
Yrd.Doç.Dr.
BÖLÜM BAŞKANI V.
ADI SOYADI
Cüneyt Đkbal SARIOĞLU
BÜRO HĐZ.VE SEK.BÖLÜMÜ
YRD.DOÇ.DR.
AYSEN Ş.KANDEMĐR
BÖLÜM BAŞKANI
FĐNANS BANKACILIK VE SĐGORTACILIK BÖLÜMÜ
YRD.DOÇ.DR.
AYSEN Ş.KANDEMĐR
ÜNVANI
PROGRAMI
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör.
BÖLÜM BAŞKANI V.
ADI SOYADI
Oğuz BAL
Aydoğan TÜRKBAL
KĐMYA VE KĐMYASAL ĐŞLEME TEKNOLOJĐLERĐ
PROGRAMI
Kimya Teknolojisi
ADI SOYADI
Ece SĐMOOĞLU
ÜNVANI
Öğr.Gör.
ELEKTRONĐK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ
DOÇ.DR
ERSĐN KAYAHAN
PROGRAMI
Mekatronik
Elektronik Teknolojisi
MAKĐNA VE METAL TEKNOLOJĐLERĐ BÖLÜMÜ
DOÇ.DR
ELĐF ÖĞÜT
PROGRAMI
Metalurji
Makine
ELEKTRĐK VE ENERJĐ BÖLÜMÜ
PROGRAMI
Elektrik
ÜNVANI
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Ersin KAYAHAN
Abdülhalim ÇELĐK
Enver ŞAT
Uğur YÜCEL
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Şener DENĐZ
Gülten A.YILMAZ
ÜNVANI
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör.
Arş.Gör.(Öğr.Gör.)
Doç.Dr.
Öğr.Gör.
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Mustafa TÜRKMEN
Durmuş KIR
Ferit ARTKIN
Elif ÖĞÜT
Nejdet ERDEM
ÜNVANI
Öğr.Gör.
ADI SOYADI
Hüsnü BAYSAL
GÖLCÜK MESLEK YÜKSEKOKULU
YRD.DOÇ.DR.
FAHRETTĐN ÖVEÇ
ÖĞR.GÖR.
GÜRAY YAMAN
ÖĞR.GÖR.
ALĐ ĐHSAN ENGÜR
MÜDÜR
MÜDÜR YRD.
MÜDÜR YRD.
MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJĐLERĐ BÖLÜMÜ
YRD.DOÇ.DR.
HALE BÜTÜN BAYRAM
ÜNVANI
PROGRAMI
Otomotiv Teknolojisi
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Arş.Gör.(Öğr.Gör.)
Arş.Gör.(Öğr.Gör.)
Arş.Gör.(Öğr.Gör.)
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Hale BÜTÜN
Fahrettin ÖVEÇ
Canan CĐMŞĐT
M.Yalçın UBAY
Safiye KAYA (Hereke ÖĐU.MYO.da görevli)
Simin YAZICI
Arzu KEVEN
Ali Đhsan ENGÜR
Erdem YEĞĐN (Uzunçiftlik Nuh Çimento MYO.da görevli)
Hüseyin ŞANLI
Güray YAMAN
MAKĐNE VE METAL TEKNOLOJĐLERĐ BÖLÜMÜ
YRD.DOÇ.DR.
SERVET GÜLMEZ
Makine
PAZARLAMA VE DIŞ TĐCARET BÖLÜMÜ
YRD.DOÇ.DR.
EDNAN AYVAZ
PROGRAMI
Dış Ticaret
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör.
BÖLÜM BAŞKANI
Servet GÜLMEZ
Cengiz SOYKAN
ÜNVANI
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör.
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Ednan AYVAZ
Mehmet Emin YARDIMCI
Yasemin ASLAN
GIDA VE TARIM MESLEK YÜKSEKOKULU
PROF.DR.
NĐL PEMBE ÖZER
YRD.DOÇ.DR.
HALĐL SAMET
ÖĞR.GÖR
HALĐT SĐNAN ÇETĐN
GIDA ĐŞLEME BÖLÜMÜ
PROF.DR.
NĐL PEMBE ÖZER
PROGRAMI
Gıda Teknolojisi
Meyve-Sebze Đşleme
MĐMARLIK VE ŞEHĐR PLANLAMA BÖLÜMÜ
ÖĞR.GÖR.
HALĐT SĐNAN ÇETĐN
Harita Kadastro
MÜDÜR
MÜDÜR YRD.
MÜDÜR YRD.
ÜNVANI
Prof.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör.
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Nil Pembe ÖZER
Nur DEDE
Mutlu PĐLAVTEPE
Semin Özge ÖZKOÇ
Nadide SEYHUN
Halit Sinan ÇETĐN
Doç.Dr.
Öğr.Gör.
Funda DÖKMEN
Şehnaz KOÇLAR
Prof.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
BÖLÜM BAŞKANI V.
Haluk KONAK (Mühendislik Fak.Harita Müh.Jeodezi ABD.da görevli)(Bil.Tekn.AUM.Müd.)
Cankut Dağdal ĐNCE (Mühendislik Fak.Harita Müh.Ölçme Tekniği ABD.da görevli)
KĐMYA VE KĐMYASAL ĐŞLEME TEKNOLOLOJĐ BÖLÜMÜ
ÖĞR.GÖR.
HALĐT SĐNAN ÇETĐN
BĐTKĐSEL VE HAYVANSAL ÜRETĐM BÖLÜMÜ
YRD.DOÇ.DR.
HALĐL SAMET
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
BÖLÜM BAŞKANI V.
Yrd.Doç.Dr.
BÖLÜM BAŞKANI
Halil SAMET
ARSLANBEY MESLEK YÜKSEKOKULU
PROF.DR.
SÜLEYMAN ERKAL
DOÇ.DR.
MEHMET UFUK KASIM
ÖĞR.GÖR.
ÖZLEM ALAGÖZ
MÜDÜR
MÜDÜR YRD.
MÜDÜR YRD.
BĐTKĐSEL VE HAYVANSAL ÜRETĐM BÖLÜMÜ
PROF.DR.
ALAEDDĐN BOBAT
BÖLÜM BAŞKANI
GIDA ĐŞLEME BÖLÜMÜ
YRD.DOÇ.DR.
PROGRAMI
Bitki Koruma Programı
ÜNVANI
Öğr.Gör.
ADI SOYADI
Özlem Ö.ALAGÖZ
Seracılık
Öğr.Gör.
Onur CAN
Fidan Fidecilik
Prof.Dr.
Öğr.Gör.
Alaeddin BOBAT
Serenad KOLCU OTAR
Organik Tarım
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Halime KENAR
Mesude ÜNAL
REZZAN KASIM
ÜNVANI
PROGRAMI
Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama
Doç.Dr.
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
PARK VE BAHÇE BĐTKĐLERĐ BÖLÜMÜ
DOÇ.DR.
REZZAN KASIM
PROGRAMI
Peyzaj ve Süs Bitkileri
PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ
PROF.DR.
SÜLEYMAN ERKAL
PROGRAMI
Pazarlama
ÜNVANI
Öğr.Gör
BÖLÜM BAŞKANI V.
ADI SOYADI
Ayşegül HACIALĐOĞLU
ÜNVANI
Prof.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Okutman(Öğr.Gör.)
Öğr.Gör.
BÖLÜM BAŞKANI V.
ADI SOYADI
Süleyman ERKAL
Ehlinaz TORUN
Ertan KARAÇAY
Bahar AYDIN CAN
KARAMÜRSEL MESLEK YÜKSEKOKULU
DOÇ.DR.
ERDAL ARLI
ÖĞR.GÖR.
ARĐF ONUR ÖZTÜRK
ÖĞR.GÖR.
ALĐ UMUT ÜNAL
ELEKTRONĐK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ
YRD.DOÇ.DR.
ĐSMET KANDĐLLĐ
PROGRAMI
Elektornik Teknolojisi
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Rezzan KASIM
Mehmet Ufuk KASIM
Melekber SÜLÜŞOĞLU
Aysun ÇAVUŞOĞLU
Gülsüm Ebru ÖZER UYAR
MÜDÜR
MÜDÜR YRD.
MÜDÜR YRD.
ÜNVANI
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör.
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Đsmet KANDĐLLĐ
Günay CEMAL
ÜNVANI
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
BÖLÜM BAKANI
ADI SOYADI
Murat Selim ÇEPNĐ (Mühendislik Fak.Harita Müh.Kartografya ABD.da görevli)
Seyit YĐĞĐT (Gölcük MYO.da görevli)
Kader YETĐM ÇAKILCI
Erkan KOCAKAYA
Şükrü SATILMIŞ
Sinan AVCI
Kenan AVCI
Deniz ve Đşl.Programı
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Orhan KURT (Mühendislik Fak.Harita Müh.Jeodezi ABD.da görevli)
Remzi SÜERKAN
Zafer TĐTĐZ
Arif Onur ÖZTÜRK
Ali Umut ÜNAL
Đbrahim DÜĞENCĐ
Gemi Đnşaatı
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Akın ÇALIŞKAN
Osman UYANIK
ÜNVANI
Öğr.Gör.
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Sadettin YILMAZ
MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞ TEL.BÖLÜMÜ
ÖĞR.GÖR.
ŞÜKRÜ SATILMIŞ
PROGRAMI
Gemi Makinaları
ULAŞTIRMA HĐZMETLERĐ BÖLÜMÜ
ÖĞR.GÖR.
ARĐF ONUR ÖZTÜRK
PROGRAMI
Deniz ve Liman Đşletmeciliği
GAZANFER BĐLGE MESLEK YÜKSEKOKULU
YRD.DOÇ.DR.
M.KAMĐL DĐLEK
YRD.DOÇ.DR.
ABDÜLVAHAP AKINCI
SU ÜRÜNLERĐ BÖLÜMÜ
DOÇ.DR.
HAMDĐ AYDIN
PROGRAMI
Su Ürünleri
YÖNETĐM VE ORGANĐZASYON BÖLÜMÜ
YRD.DOÇ.DR.
FATĐH YAKUT
PROGRAMI
Đşletme Yön.
PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ
YRD.DOÇ.DR.
ABDULVAHAP AKINCI
PROGRAMI
Halkla Đlişk.ve Tanıtım
MÜDÜR
MÜDÜR YRD.
ÜNVANI
Yrd.Doç.Dr.
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör.
Okutman (Öğr.Gör.)
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Cem ERKEBAY
Hamdi AYDIN
M.Kamil DĐLEK
Şebnem ERKEBAY
Çiğdem TÜRKSÖNMEZ
ÜNVANI
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör.
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Fatih YAKUT
Oğuz YAVUZYILMAZ
ÜNVANI
Doç.Dr.
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Kemal AYDIN
BÜRO HĐZMETLERĐ VE SEKRETERLĐK BÖLÜMÜ
YRD.DOÇ.DR.
KEREM KÜÇÜK
PROGRAMI
Büro Yön.ve Asistanlığı
MUHASEBE VE VERGĐ BÖLÜMÜ
YRD.DOÇ.DR.
KEREM KÜÇÜK
PROGRAMI
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Yrd.Doç.Dr.
Abdülvahap AKINCI
ÜNVANI
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
ÜNVANI
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör.
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Kerem KÜÇÜK
Cengiz GÜNEY
DEĞĐRMENDERE ALĐ ÖZBAY MESLEK YÜKSEKOKULU
YRD.DOÇ.DR.
MĐNE CAN
YRD.DOÇ.DR.
NERMĐN DEMĐRKOL
EL SANATLARI BÖLÜMÜ
YRD.DOÇ.DR.
MĐNE CAN
PROGRAMI
Seramik ve Cam
Kuyumculuk ve Takı Tas.
MÜDÜR
MÜDÜR YRD.
ÜNVANI
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Nilgün ŞENER
Nermin DEMĐRKOL
Selda ERTÜRK ÖZTURAN
Sevtap ÖRGEL
Ceyhun KONAK
Mustafa Cem GÜÇLÜER
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör.
Mine CAN
Abdil SARAÇOĞLU
UZUNÇĐFTLĐK NUH ÇĐMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU
PROF.DR.
ENGĐN ÖZDEMĐR
ÖĞR.GÖR.
AHMET ÇALIŞKAN
ÖĞR.GÖR.
SERKAN AKTAŞ
MAKĐNE VE METAL TEKNOLOJĐLERĐ BÖLÜMÜ
ÖĞR.GÖR
MUSTAFA TÜMER
ABD
Makine
Kaynak Teknolojisi
MÜDÜR
MÜDÜR YRD.
MÜDÜR YRD.
ÜNVANI
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Hasan ÖKTEM (Hereke MYO.da görevli)
Serap ÇOLAK
Serkan AKTAŞ
Mustafa TÜMER
ELEKTRĐK VE ENERJĐ BÖLÜMÜ
YRD.DOÇ.DR.
ERSOY KELEBEKLER
ABD
ÜNVANI
Alternatif Enerji Kay.Tekn.Programı Yrd.Doç.Dr.
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Ersoy KELEBEKLER
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU
PROF.DR.
HASRET ÇOMAK
DOÇ.DR.
ESĐN KARACAN
MÜDÜR V.
MÜDÜR YRD.
HUKUK BÖLÜMÜ
ABD
Adalet Programı
ÜNVANI
Doç.Dr.
FORD OTOSAN ĐHSANĐYE MESLEK YÜKSEKOKULU
YRD.DOÇ.DR.
ABDÜLKADĐR CENGĐZ
YRD.DOÇ.DR.
EGEMEN AVCU
YRD.DOÇ.DR.
ĐLBEYĐ KILAVUZ
MAKĐNE VE METAL TEKNOLOJĐLERĐ BÖLÜMÜ
YRD.DOÇ.DR.
ALPAY TAMER ERTÜRK
ABD
Makine Resim Konst.Prog
Otomotiv Teknolojisi
Esin KARACAN
MÜDÜR V.
MÜDÜR YRD.
MÜDÜR YRD.
ÜNVANI
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
BARBAROS DENĐZCĐLĐK YÜKSEKOKULU
YRD.DOÇ.DR.
GÖNÜL KAYA ÖZBAĞ
YRD.DOÇ.DR.
GÖKÇE ÇĐÇEK CEYHUN
DENĐZCĐLĐK ĐŞLETMELERĐ VE YÖNETĐMĐ BÖLÜMÜ
YRD.DOÇ.DR.
F.YASEMĐN KOCA
ABD
Denizcilik Đşletm.ve Yön.
ADI SOYADI
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Alpay Tamer ERTÜRK
Egemen AVCU
Đlbeyi KILAVUZ
Ufuk ABACI
MÜDÜR V.
MÜDÜR YRD.
ÜNVANI
Yrd.Doç.Dr.
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör.
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Mehmet Rauf KESĐCĐ
Erdal ARLI (Karamürsel MYO.da görevli)
Gönül KAYA ÖZBAĞ
F.Yasemin KOCA
Gökçe Çiçek CEYHUN
Ayşe TAŞ
KOCAELĐ SAĞLIK YÜKSEKOKULU
DOÇ.DR.
MAKSUT GÖRKEM AKSU
ÖĞR.GÖR.
ELVAN ATAMTÜRK
MÜDÜR
MÜDÜR YRD.
EBELĐK BÖLÜMÜ
YRD.DOÇ.DR.
BÖLÜM BAŞKANI
AYLA ERGĐN
ABD
Ebelik
HEMŞĐRELĐK BÖLÜMÜ
YRD.DOÇ.DR.
ÜNVANI
Prof.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Arş.Gör.(Öğr.Gör.)
Arş.Gör.
ADI SOYADI
Erdal KARAÖZ (Kök Hüc.Gen Ted.AUM.Müd.)
Ayla ERGĐN
Gülçin GACAR (Arş.Uyg.Hast.de görevli)
Belgin DURGUN BABADAĞLI
Pervin ŞAHĐNER
Đlknur OVALI URAN (Ebelik Böl.de görevli)
Nafiye DUTUCU
Resmiye ÖZDĐLEK
Serhat ĐRKĐL (Arş.Uyg.Hast.de görevli)
Hatice ACAR
ÜNVANI
Prof.Dr.
Arş.Gör.
Arş.Gör.(ÖYP)
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Süreyya KARAÖZ (ABD Başk.V.)
Züleyha Ş.YABAN
Yasemin YANGÖZGÜL
Đç Hast.Hemş.
Öğr.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
A.Dudu K. KILINÇ (ABD Başk.)
Seçil EKĐZ ERĐM
Yüksel CAN ÖZ (35.mad./ Marmara Üniv.de)
Đbrahim ÇETĐN
Hemşirelik Esasları
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr. (Doç.Dr.)
Öğr.Gör.
Murat SAYAN (Arş.Uyg.Hast.de görevli)
Đnsaf ALTUN (Karamürsel MYO’da görevli)
Neriman ELĐBOL
Psikiyatri Hemşireliği
Yrd.Doç.Dr.
Rahime AYDIN ER
Doğ.Kad.Hast . Hemş.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Necla KUTLU (ABD Başk.)
Şefika YILDIZELĐ ÖKTEN
Halk Sağ.Hemş.
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör.
Özlem ÖZKAN (ABD Başk.)
Kader GÜRBÜZ MERT
Saadet ÖZDEMĐR
Hemşirelik Öğretimi
Hemşirelikte Yönetim
Çocuk Sağ.Hast.Hemş.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Yrd.Doç.Dr.
Ayten AĞCA DEMĐRER (ABD Başk.)
Hasan ÜNLÜ (ABD Başk.)
Özlem AVCI
ÜNVANI
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör.
Arş.Gör.(ÖYP)
Arş.Gör.(ÖYP)
Arş.Gör.(ÖYP)
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Hakan ACAR
Yüksel BAYKARA ACAR
Burcu YAKUT ÇAKAR
Elvam ATAMTÜRK
Elif Sinem ARIKAN
Nurgül CERTEL
Hakan ALBAYRAK
ÖZLEM AVCI
ABD
Cerrahi Hast.Hemş.
SOSYAL HĐZMETLER BÖLÜMÜ
PROF.DR.
HAKAN ACAR
ABD
Sosyal Hizmetler
DERBENT TURĐZM ĐŞLETMECĐLĐĞĐ VE OTELCĐLĐK YÜKSEKOKULU
DOÇ.DR
IŞIL ALTUN
YRD.DOÇ.DR
HATĐCE GÜÇLÜ NERGĐZ
YRD.DOÇ.DR
BANU ÜNSAL AKBIYIK
KONAKLAMA ĐŞLETMECĐLĐĞĐ BÖLÜMÜ
YRD.DOÇ.DR.
ÖZGÜR ERGÜN
PROGRAMI
Konaklama Đşletm.
ÜNVANI
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
YABANCI DĐLLER YÜKSEKOKULU
PROF.DR.
METĐN TOPRAK
OKUTMAN
ŞULE KILCI
OKUTMAN
EFSUN AKKAYA
MÜDÜR
MÜDÜR YRD.
MÜDÜR YRD.
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Hatice GÜÇLÜ NERGĐZ
Adem YAVAŞ
Bilsen BĐLGĐLĐ
Banu ÜNSAL AKBIYIK
Özgür ERGÜN
Onur AKPINAR
Emrah ÖZKUL
MÜDÜR
MÜDÜR YRD.
MÜDÜR YRD.
ÜNVANI
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
ADI SOYADI
N.Didem DĐRĐM
Handan ÖZDEMĐR
William EICHLER (2547 SK.34.md.uy.)
Lisa Ann SANDERS (2547 SK.34.md.uy.)
Iana BYIYK (2547 SK.34.md.uy.)
Zsuzsanna HEGEDUS (2547 SK.34.md.uy.)
Ayşenur SELEK
Nuray OKUMUŞ CEYLAN
Derya KERĐMAK
Özgü AYVAZ
Handan YETĐŞKĐN KOCAMAN
Filiz AKBABA
Öznur ÖZKAN
Bahar DEMĐRBAŞ
Nihal KARAARSLAN
Zeynep BIYIKLI
Özlem TEMĐZÖZ (Uluslarar.Đlişk.AB Ofisinde görevli)
Güneş MERT
Elif ABAT
Serpil KARABACAK
Yıldız ERTEKĐN
Özlem ŞĐŞMANOĞLU
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
BEDEN EĞĐTĐMĐ VE SPOR YÜKSEKOKULU
PROF.DR.
YAVUZ TAŞKIRAN
OKUT.
AYKUT O.ÇETĐNASLAN
Nadide ÖZGÜÇ
Evren KÖSE
Suderin ALTAN DENĐZ
Hidayettin ÖZKAN
Emine Ömür ÖNEN
Ayşe GÜNEŞ
Nejla YILDIRIM
Gülay EROĞLU
Nurdan KARACA
Abdullah ATMACASOY
Mustafa ŞENCANLAR
Azer GÜZELDERELĐ
Nalan ERÇĐN
Asiye ÖZTÜRK
Çağlayan ERDÖNMEZ
Oral SAVAŞ
Funda UĞURLU
Ebru NOYAN
Sercan ÖZTEKĐN
Fatma DEMĐRCĐ
Kübra Gamze ŞAHĐN
Ömer Ali TETĐK
Melek AYDOĞAN KORAL
Zeynep SARICI
MÜDÜR
MÜDÜR YRD.
BEDEN EĞĐTĐMĐ VE SPOR ÖĞRETMENLĐĞĐ BÖLÜMÜ
PROF.DR.
YAVUZ TAŞKIRAN
ÜNVANI
Prof.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Okutman
Okutman
Okutman
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Yavuz TAŞKIRAN
Menşure AYDIN
Betül BAYAZIT
Özlem KESKĐN YENĐGÜN
Bahar ÖZGÜR
Pınar PINARLI
Gökalp GÜREL
Gülşah SEKBAN
Nejdat ŞAŞĐ (Kandıra MYO.da görevli)
Mert Eray ÖNEN
Nihan SU (Türkiye Futbol Federasyonunda görevli)
Özlem AĞCA
Rıza ERDAL
Tolga Kaan BAHADIR
M.Zeki KUTLU
ÜNVANI
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Okutman
Okutman
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Gazanfer Kemal GÜL
Deniz DEMĐRCĐ
Ahmet GÖNENER
Mine GÜL
Selim YILDIZ
Ayla DEMĐRDĐZEN
Murat SON
ÜNVANI
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Okutman
Okutman
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Zekiye BAŞARAN
Turgay ÖZGÜR
Levent ATALI
Yezdan CĐNEL
Nevin KOÇAK
ÜNVANI
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Okutman
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Bergün MERĐÇ
Elif KARAGÜN (Sağ.Kült.Spor Dai.Başk.da görevli)
Bülent BEYAZIT (Sağ.Kült.Spor Dai.Başk.da görevli)
Nahit YENĐGÜN
Şentürk KURT
Şebnem TELCĐ
Yeşim KÖRMÜKÇÜ
Fahrettin ASLAN
Hakan AKDENĐZ
ANTRENÖRLÜK EĞĐTĐMĐ BÖLÜMÜ
YRD.DOÇ.DR.
DENĐZ DEMĐRCĐ
SPOR YÖNETĐCĐLĐĞĐ BÖLÜMÜ
YRD.DOÇ.DR.
TURGAY ÖZGÜR
REKREASYON EĞĐTĐMĐ BÖLÜMÜ
YRD.DOÇ.DR.
BETÜL BAYAZIT
SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ
PROF.DR.
TUNCAY ÇOLAK
PROF.DR.
HALE MARAL KIR
MÜDÜR YRD.
MÜDÜR YRD.
ÜNVANI
Yrd.Doç.Dr.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.(ÖYP)
Arş.Gör.(ÖYP)
Arş.Gör.(ÖYP)
Arş.Gör.(ÖYP)
Arş.Gör.(ÖYP)
ADI SOYADI
Aylin ÖZÖN KANLI
Sinem TOROL
Mavi Deniz SÖZÜGÜZEL
Ramis Ufuk AKKOYUNLU
Elif GELENLĐ
Özgür Doğa ÖZSOY
Sema KURNAZ
Sertan ARKAN
Tuğçe DEMĐRTAŞ
Sabriye KARADENĐZLĐ
Arş.Gör.(ÖYP)
Arş.Gör.(ÖYP)
Arş.Gör.(ÖYP)
Arş.Gör.(ÖYP)
Arş.Gör.(ÖYP)
Arş.Gör.(ÖYP)
Arş.Gör.(ÖYP)
Arş.Gör.(ÖYP)
Arş.Gör.(ÖYP)
Arş.Gör.(ÖYP)
Arş.Gör.(ÖYP)
Arş.Gör.(ÖYP)
Arş.Gör.(ÖYP)
Arş.Gör.(ÖYP)
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ
PROF.DR.
UFUK YILDIZ
DOÇ.DR.
GÜRALP ÖZKOÇ
YRD.DOÇ.DR.
HALĐM AYTEKĐN ERGÜL
Nihal ÜREN
Zeynep ÖZKAN
Eda YAZICI
Đkram GÖKÇE
Müjde ÇALIKUŞU ĐNCEKAR
Emine TARLABELEN
Şükriye FIRINCI
Işıl AR
Mehmet Deniz YENER
Zeynep ZONP
Şerife ŞEN ÖZTÜRK
Hülya KIZIL
Ayşegül AYTEKĐN
Zeynep ZONP (35.md.uy.Đstanbul Üniv.de)
Hüseyin UZUNER
Çiğdem ĐNCĐ
Çağla KARACAN
Rabia TAŞDEMĐR
Eylül Ece ĐŞLEK
Öznur GÜVENDĐ ORUÇ
Doğanhan Kadir HAN
Nilüfer ÜZÜLMEZ
Ayşegül BAĞLAR
Elif AKSU
Hasan Onur DEMĐRCĐ
Esra IŞIK
MÜDÜR
MÜDÜR YRD.
MÜDÜR YRD.
ÜNVANI
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.(ÖYP)
Arş.Gör.(ÖYP)
Arş.Gör.(ÖYP)
Arş.Gör.(ÖYP)
Arş.Gör.(ÖYP)
Arş.Gör.(ÖYP)
Arş.Gör.(ÖYP)
ADI SOYADI
Yusuf ÇĐLLĐYÜZ
Đlbeyi KILAVUZ
Nida NURBAY
Murat ÜNLÜ
Gülbeden LĐKOĞLU ÇAKMAK
Demet GĐDER
Gamze BULUT
Cengiz BALTA
Tuğba ĐMAMOĞLU
Süleyman SOYDAŞ
Özge CAN ATAŞ
Temel TEMĐZ
Türker YAS
Fulya GÜNDOĞAN
M.Kemal KORUCU
Pakize KÜREÇ (Mühendislik Fak.Harita Müh.Jeodezi ABD.da görevli)
Bahadır YÖRÜR (35.mad.uy.Üniv.de)
Burcu BÜTÜN
Rabia ÖZBEK
Murat AYAZ
Filiz KAYADĐBĐ
Funda Gül DEMĐRCAN
Korhan KARAARSLAN
Ersin YOLAÇAN
Đsmail Hakkı AKYÜZ
Özgür KAPLAN
Adil ÖZTÜRK
Merve ERCAN
Filiz UĞUR
Berrak ÖZGÜR
Utkan ÖZDEMĐR
Faruk AKTAŞ
Ekin EKĐNCĐ
Serdar AKSAN
Talip ÇELĐK
Özer AKYÜREK (Mühendislik Fak.Harita Müh.Uzaktan Algılama ABD.da görevli)
Đrem U.ÖZTÜRK
Burcu KIR
Gürkan KÜÇÜKYILDIZ
Feda GÜMÜŞBOĞA (35.mad.uy.Üniv.de)
M.Đmge ŞENOYMAK
Đrem ATAÇ
Arda ACEMĐ
Esra U.ÖZTÜRK
Ersin ÖZÜAĞ
Ahmet ERDEM
Sevinç ĐLKAR
Meryem PĐR
Süleyman EKEN
Mehmet GÜLEÇ
Simge TANER
Mehlika KOCABAŞ
Erman ŞENTÜRK
Özlem YILDIZ
Đ.Gürsu TEKDEMĐR
Đsmail KAPLANVURAL
Muhammed Enes BAYRAKDAR
Sibel KOPARAL
Okan GÜL
Hasan SĐNĐR
Suat KARAKAYA
Tuğçen HATĐPOĞLU
Mert TÜKEL
Haluk ÖZAKYOL
Arş.Gör.(ÖYP)
Arş.Gör.(ÖYP)
Arş.Gör.(ÖYP)
Arş.Gör.(ÖYP)
Arş.Gör.(ÖYP)
Arş.Gör.(ÖYP)
Arş.Gör.(ÖYP)
Arş.Gör.(ÖYP)
Arş.Gör.(ÖYP)
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör
Arş.Gör.
Arş.Gör
Arş.Gör
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ
PROF.DR.
YUSUF BAYRAKTUTAN
YRD.DOÇ.DR.
KERĐM KARAGÖZ
Ebru DĐYARBAKIRLI
Erhan BALCI
Y.Emre KESKĐN
Melih KUNCAN (35.mad.uy.Üniv.de)
M.Said BAYRAKLILAR (35.mad.uy.Üniv.de)
H.Emre GÜNER (35.mad.uy.Üniv.de)
M.Ali ALTUNCU (35.mad.uy.Üniv.de)
Bilal KARABAĞ
Koray ERHAN
Abdullah YEŞĐL
M.Engin BAŞOĞLU
M.Zeki KONYAR
Togayhan KUTLUK
Fidan KAYA
Figen BOZKUŞ
Volkan AYGÜL
Erkutay TAŞDEMĐRCĐ
Süleyman SAPMAZ
Ramazan DUVAR
Derya ĐRĐÇ
Meltem KURT
Hamdullah LĐVAOĞLU
Derya ÜNLÜ
Đlim AYVAZ
Ezgi ÜNVERDĐ
Mustafa ARAS
Alp Eren ŞAHĐN
Yasemin YILDIRAN
Orhan ÖZCAN
Ali UÇAR
Đsmail Emir ALTINTAŞ
Emine Emel ÖZEL ÇAKIRCA
Süleyman ÇETĐNKAYA
Eylem TOPKAYA
Ayhan KÜÇÜKMANĐSA
Alkım ÇAPAR
Orkun YILMAZ
Evrim YAVUZ
Ayşe BÜBER
Cemil ÇELĐK
Büşra ÖZAYDIN
Begüm Canan YILDIZ
Salihi DĐKĐLĐTAŞ
Asuman CENGĐZ
Mustafa Ogan KARABAŞ
Servet MERT
Hikmetcan ÖZCAN
Barış Doruk GÜNGÖR
Elif CERRAHOĞLU
Cenk KARAMAN
Burcu ASLAN
Havva Kübra SOYDABAŞ
Oğuz Gürkan BĐLĐR
Merve YILMAZ
Ali Can KARACA
Önder ÇELĐK
Beysin ÇETĐN
Mahmure Ezgi BAKIR
Seda KAPLAN
Gülşen KURT
Ersin TURAL
Ali Oğuzhan NARCI
Meltem Ezel ÇIRPI
Sümeyya ĐLKĐN
Sezgin BÜYÜKKÜTÜK
Đsmail Malik KUNDAKÇI
Gülşah AKTAŞ
Cihan ASLAN
Onur ĐLGEN
MÜDÜR
MÜDÜR YRD.
ÜNVANI
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
ADI SOYADI
Arzu ÖZSOY (ĐĐBF.de görevli)
Serpil ŞAHĐN (Güzel Sanatlar Fak.de görevli)
Hanife BIDIRDI
Sema ÜLPER
Meltem TARI
Hakan KÜÇÜKSARAÇ
Akın DEVECĐ (Đletişim Fak.de görevli)
Ebru TURANLI (Đletişim Fak.de görevli)
Günay AYDIN (ĐĐBF.de görevli)
Sevda KÖSE (ĐĐBF.de görevli)
Ahmet ĐÇÖZ
Arda ERCAN (ĐĐBF.de görevli)
Bilge HAMARAT ERCAN (ĐĐBF.de görevli)
Serpil YAZICI (Fen Edeb.Fak.de görevli)
Funda KELEŞ AY (Eğitim Fak.de görevli)
Neslihan AKMAN (ĐĐBF.de görevli)
Metin KARGACI (ĐĐBF.de görevli)
Fehmi ÜNSALAN (Fen Edeb.Fak.de görevli)
Ferah YILDIZ (35.mad.uy.Üniv.de)
Đsa GÜNEŞ (35.mad.uy.Üniv.de/ ĐĐBF.de görevli)
Tezcan ABASIZ (35.mad.uy.Üniv.de / ĐĐBF.de görevli)
REKTÖRLÜK
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.(ÖYP)
Arş.Gör.(ÖYP)
Arş.Gör.(ÖYP)
Arş.Gör.(ÖYP)
Arş.Gör.(ÖYP)
Arş.Gör.(ÖYP)
Arş.Gör.(ÖYP)
Arş.Gör.(ÖYP)
Arş.Gör.(ÖYP)
Arş.Gör.(ÖYP)
Arş.Gör.(ÖYP)
Arş.Gör.(ÖYP)
Arş.Gör.(ÖYP)
Arş.Gör.(ÖYP)
Arş.Gör.(ÖYP)
Arş.Gör.(ÖYP)
Arş.Gör.(ÖYP)
Arş.Gör.(ÖYP)
Arş.Gör.(ÖYP)
Arş.Gör.(ÖYP)
Arş.Gör.(ÖYP)
Arş.Gör.(ÖYP)
Arş.Gör.(ÖYP)
Arş.Gör.(ÖYP)
Arş.Gör.(ÖYP)
Arş.Gör.(ÖYP)
Arş.Gör.(ÖYP)
Arş.Gör.(ÖYP)
Arş.Gör.(ÖYP)
Arş.Gör.(ÖYP)
Arş.Gör.(ÖYP)
Arş.Gör.(ÖYP)
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör.
Arş.Gör
Ertunç Aras ERGÜNEŞ (Fen Edeb.Fak.de görevli)
Banu KÜÇÜKSARAÇ (Đletişim Fak.de görevli)
Özgür Ekin SUCU (ĐĐBF.de görevli)
Faruk SEZER (ĐĐBF.de görevli)
Bengü DOĞANGÜN (ĐĐBF.de görevli)
Ayşe KABATAŞ (ĐĐBF.de görevli)
Đlke TEPEKÖYLÜ (Fen Edeb.Fak.de görevli)
Candan ALBAYRAK (Hukuk Fak.de görevli)
Fatih AYDEMĐR (35.mad.uy.Üniv.de)
Nur GÖĞÜŞ (Eğitim Fak.de görevli)
Murat COŞKUNER (ĐĐBF.de görevli)
Mehmet ÖZBĐLGĐN (ĐĐBF.de görevli)
Nahide Işıl ÇETĐNKAYA (ĐĐBF.de görevli)
Seyran GÜRSOY (ĐĐBF.de görevli)
Feyza TURGAY (ĐĐBF.de görevli)
Cannur ERCAN (Hukuk Fak.de görevli)
Erhan MUTLUGÜN (35.mad.uy.Üniv.de) (Güzel San.Fak.de görevli)
Đbrahim AYVAZ (ĐĐBF.de görevli)
Adem ÇELĐK (35.mad.uy.Üniv.de)
Cemil ULUDAĞ (Fen Edebiyat Fak.de görevli)
M.Özlem ULTAN (ĐĐBF.de görevli)
Đremcan GÜNGÖR (Đletişim Fak.de görevli)
M.Furkan ÇELĐK (Fen Edebiyat Fak.de görevli)
Yaser ARSLAN (Eğitim Fak.de görevli)
Ö.Furkan ÖZDEMĐR (ĐĐBF.de görevli)
Yavuz KILINÇ
Hilal DAVER (Hukuk Fak.de görevli)
Merve ACUN (Hukuk Fak.de görevli)
Harun ACAR (ĐĐBF.de görevli)
M.Çağrı GÖZEN (ĐĐBF.de görevli)
Ömer CEYLAN (ĐĐBF.de görevli)
Emel KOZAKÇI
Gökçe ÖZYILMAZ
Orkun Saip DURMAZ (35.mad.uy.Ankara Üniv.de)
Aysel TAPAN
Aysel ÇETĐNKAYA
Zeynep Benan DONDURUCU
Buket KARAMAN
Samet GÖÇ
Neslihan Tuğçe ŞĐMŞEK
Tuğçe Esra USLU
Duygu DEMĐREL
Beril DĐLCAN
Sultan ÇAKMAK
Evren DOĞAN
Murat ESMER
Ali Ahmet GENÇ
Oğuzhan Bekir KESKĐN
Burcu KAHRAMAN
Gözde ĐSLAMOĞLU
Deniz KEBA
Mürvet Ece BÜYÜKÇALIK
Erbil BEYTAR
Gizem MUTLU
Sevda BORA
Cansu YENER
Dileknur CEYLAN
Gülden ÖZKAN
Münevver ĐLGÜN (35.md.uy.Ankara Üniv.de)
Fatma ŞEN
Elçin KANDĐLCĐ
Birsen Berfu AKAYDIN
Kazım ASLAN
Şefika YURDAKUL
Ezgi YAMAN
ÜNVANI
Okutman
Uzman
Uzman
Uzman
Uzman
Uzman
Uzman
Uzman
Uzman
ADI SOYADI
Tuba ALKANAT AKMAN (Uluslarar.Đlişk.AB Ofisinde görevli)
Badegül YÜKSEL (YÖK Başk.da)
Bayram ÇAĞLAR (Kandıra MYO.da görevli)
Levent CANDAN (Bilgi Đşl.Dai.Başk.da görevli)
Đsmet Cem KABA (Sağ.Kült.Spor Dai.Başk.da görevli)
Nazime GÜNAY (Küt.Dök.Dai.Başk.da görevli)
Edibe YANIK (Küt.Dök.Dai.Başk.da görevli)
Saadet SEVĐNÇ (Basın Yay.Halk.Đlişk.Md.de görevli)
Kamil ERBAY (Araşt.ve Uyg.Hast.de görevli)
ÜNVANI
Öğr.Gör.
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Birsen BAYHAN (Personel Dai.Başk.da görevli)
Güldal SUN
Kazım ÇELĐK
Mehmet ULUSOY
Oğuz POLATEL
Ayla YÜKSEL
Bahadır DEMĐRCAN
M.Emin ÇAYCI
Birol DEMĐRCĐ
Öznur FEYĐZOĞLU
Melih YĐĞĐT
Vicdan ÖZTÜRK
Abidin ÇEVĐK
Berrin TUNCAY
Soner KULAK
Harun Mustafa TÖLE
ATATÜRK ĐLKELERĐ VE INKĐLAP TARĐHĐ BÖLÜMÜ
YRD.DOÇ.DR.
EROL ÇETĐN
TÜRK DĐLĐ BÖLÜMÜ
YRD.DOÇ.DR.
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Sibel ORHAN
Çiğdem KÜLÇÜR
Gülten MADENDAĞ
Bilgin AYHAN
ÜNVANI
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Emel ESENTÜRK
Demet KILIÇKAN
Feyza ALNIPAK
Nülifer AKLIN
Nilgün DURAK
Meriç HARMANCI
Elif KAYABAŞLI CORA
Fazilet ÇAKIT YENGEL
Fatih KIRAN
Ece ONURAL
Özlem TEGÜN
Yasemin GÜRSU
Özgür UÇUM
Sercay CANGÜLER
Tolga BAYINDIR
Esra SAZYEK
Turgut KARAÇOBAN
Ali DOĞAN
Derya KILIÇKAYA
Dilek AKSOYLU
Sezin OKTAY EMEKSĐZ
Fatma ÜÇLER
ÜNVANI
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Şevki ÖZGÜR
Şükrü ATAY
Mehmet BAKAR
Ali SEZER
Esra TUGRUL
F.Ketayin TOPALOĞLU
Serpil ÖĞÜT
Ergin KAYA
Birsen YAVUZ
Adnan EFE
Müge ŞENTÜRK
Permin MALÇOK DUYSAK
Soner SARI
Đsmail Hakkı PASLI
Müge GÜLKAN
Tahir GÖNÜL
Havva AKBOSTANCI ERMĐŞ
Sema Nur AĞ ERDOĞAN
Remziye ACU
Aydan SAĞLAM
Efsun OĞUZ
Ayten DEMĐR
Kadir TEKĐN
Selvi DÜZGÜN BERBEROĞLU
Sevinç YILDIZ YUVAKURAN
Tuğba ÖZMEN ŞERAMET
Özlem YILMAZ
Selen ÖZTÜRK
Ahu YAŞLI
Fatma ĐŞLEK KOYUNCU
Nihan GÜR
Derya AKTOP AKI
Feyza ACAR
Seviye ÖZDEMĐR
Selim MORGÖL
Şule ERGEN KILCI
Funda Đlknur ŞENER BALAMAN
Cengiz DEMĐR
Duygu AVCI
Mine Nazan ÖZSOY
Ahu GÜLER
Perihan ĐNAN
Ayça ÖZGÜVEN
Nalan AYBASTI
Nuri KONGUR
Sibel BEKTAŞ DELĐCE
Ayberk AKŞAR
Sibel ĐNCĐ
Özkan YÜCEL
Ü.Caner PARMAKERLĐ
Adnan SERT
Gökçe Sibel ÇULHA
Hakan AYAKLI
Ebru GAGANUŞ
O.Kemal TÜRKMEN
Nurel ŞENTÜRK
Yeşim CEBECĐ
Tülin ODACI YILDIRIM
Çiğdem BĐBER (Uluslarar.Đlişk.AB Ofisinde görevli)
Ceyda TAŞKIRAN (Uluslarar.Đlişk.AB Ofisinde görevli)
Ulviye Didem YILMAZ
Özge ĐNCĐ
HASAN KOLCU
YABANCI DĐLLER BÖLÜMÜ
PROF.DR.
METĐN TOPRAK
BEDEN EĞĐTĐMĐ BÖLÜMÜ
PROF.DR.
CENGĐZ ERÇĐN
BÖLÜM BAŞKANI
ÜNVANI
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
Okutman
ADI SOYADI
Yüksel ABDĐKOĞLU
Serpil SARPER (Bed.Eğit.SporYO.da görevli)
Aykut Orhan ÇETĐNASLAN (Bed.Eğit.SporYO.da görevli)
Engin ÇETĐN (Bed.Eğit.SporYO.da görevli)
Ertay SEYREK
Enis ÇOLAK
Tacettin BÜYÜKDEMĐRTAŞ
Aykut TOSUN (Hereke ÖĐU.MYO.da görevli)
Koray ERDOĞDU (Sağ.Kült.Sp.Dai.Başk.da görevli)
ÜNVANI
Prof.Dr.
Yrd.Doç.Dr
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.
Arş.Gör.(Öğr.Gör.)
Okutman
Okutman
BÖLÜM BAŞKANI
ADI SOYADI
Merih ĐNAL
Umut ALTINIŞIK
Esra ÇOBAN
Serdar SOLAK
Arzu DEVECĐ TOPAL
Atilla TUNALI
Ömer Fatih BÖLÜKBAŞ
Yıldız ÖRÜCÜ (Güzel Sanatlar Fak.de görevli)
Ümmühan A.AKHĐSAR (Hereke MYO.da görevli)
Uğur YILDIZ
Đnanç AR
ENFORMATĐK BÖLÜMÜ
YRD.DOÇ.DR.
UMUT ALTINIŞIK
ATATÜRK ĐLKELERĐ VE DEVRĐMLERĐ ARAŞT.VE UYGULAMA MERKEZĐ
ÜNVANI
Uzman
Uzman
Uzman
ADI SOYADI
Nuran YILMAZ (Küt.Dök.Dai.Başk.da görevli)
Sema GÜNEN (Tıp Fak.de görevli)
Emine AYAN (Küt.Dök.Dai.Başk.da görevli)
ÇEVRE SORUNLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĐ
ÜNVANI
Uzman
ADI SOYADI
Nafiye ASILĐSKENDER (Tıp Fak.de görevli)
Download

K O C A E L Đ Ü N Đ V E R S Đ T E S Đ AKADEMĐK TEŞKĐLATI