T.C.
Gönen KAYMAKAMLIĞI
Gönen Ömer Seyfettin Anadolu Lisesi
25.09.2014
Sınıfın Adı
Sınıf Öğretmeni
:
:
9/A
ASU ERGÜN
2014 - 2015 Öğretim Yılında 25.09.2014 tarihinden itibaren uygulanacak programınız aşağıya çıkartılmıştır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica eder. Başarılar dilerim.
Cengiz HOCAOĞLU
Müdür
1
08:10
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
2
09:05
3
09:55
4
10:45
5
11:35
6
13.30
7
14:20
8
15:10
DĐNK1
BKU
FĐZ2
YAB6
YAB6
MAT6
BĐY3
TAR2
AB.ÖZ
MU.YĐ
HÜ.US
AS.ER
AS.ER
MU.YĐ
ŞE.CA
CE.YÜ
YAB6
YAB6
MAT6
MAT6
FĐZ2
COĞ2
TED3
DĐLA2
AS.ER
AS.ER
MU.YĐ
MU.YĐ
HÜ.US
HA.AV
VE.KO
ÇĐ.BA
MAT6
MAT6
SAĞB
TED3
KĐM2
REHB
BED2
BED2
MU.YĐ
MU.YĐ
DO.BA
VE.KO
DO.BA
AS.ER
ME.AT
ME.AT
SET2
DKS
TAR2
KĐM2
BĐY3
ALM2
T.D.B.
COĞ2
AS.ER
NA.BA
CE.YÜ
DO.BA
ŞE.CA
NU.AV
AB.ÖZ
HA.AV
DĐLA2
YAB6
YAB6
ALM2
MAT6
TED3
BĐY3
MÜRE
ÇĐ.BA
AS.ER
AS.ER
NU.AV
MU.YĐ
VE.KO
ŞE.CA
MÜ.GÜ
Dersin Adı
DĐN KÜLTÜRÜ VE AHLAK B
HDS
1
Öğretmenin Adı
ABDULLAH ÖZTÜRK
BEDEN EĞĐTĐMĐ
2
MESUT ATAY
KĐMYA
2
DOĞAN BAYDAR
MÜZĐK-RESĐM
1
MÜZEYYEN GÜNTEKĐN
MÜZĐK-RESĐM
1
ĐLKE KUZUCUOĞLU
TEMEL DĐNĐ BĐLGĐLER
1
ABDULLAH ÖZTÜRK
BĐYOLOJĐ
3
ŞERAFETTĐN CAN
COĞRAFYA
2
HASAN AVCI
TARĐH
2
CEMĐL YÜRÜK
FĐZĐK
2
HÜSEYĐN USTA
ALMANCA
2
NURAY AVCI
DĐKSĐYON
1
NACĐ BALCI
TÜRK EDEBĐYATI
3
VEDAT KOÇ
DĐL VE ANLATIM
2
ÇĐLER BASMA
REHBERLĐK
1
ASU ERGÜN
YABANCI DĐL
6
ASU ERGÜN
SOSYAL ETKĐNLĐK
1
ASU ERGÜN
MATEMATĐK
6
MURAT YĐĞĐT
BĐLGĐ KURAMI
1
MURAT YĐĞĐT
SAĞLIK BĐLGĐSĐ
1
DOĞAN BAYDAR
FĐZĐK
2
ÜMĐT AKPINAR
Derslik
T.C.
Gönen KAYMAKAMLIĞI
Gönen Ömer Seyfettin Anadolu Lisesi
25.09.2014
Sınıfın Adı
Sınıf Öğretmeni
:
:
9/B
ASLI ÖZ
2014 - 2015 Öğretim Yılında 25.09.2014 tarihinden itibaren uygulanacak programınız aşağıya çıkartılmıştır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica eder. Başarılar dilerim.
Cengiz HOCAOĞLU
Müdür
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
1
08:10
2
09:05
3
09:55
4
10:45
5
11:35
KĐM2
TED3
MAT6
YAB6
YAB6
FĐZ2
ALM2
BĐY3
DO.BA
VE.KO
ER.GÜ
AS.ÖZ
AS.ÖZ
HÜ.US
NU.AV
ŞE.CA
TED3
YAB6
YAB6
KĐM2
TAR2
DĐNK1
COĞ2
BĐY3
VE.KO
AS.ÖZ
AS.ÖZ
DO.BA
CE.YÜ
AB.ÖZ
HA.AV
ŞE.CA
BKU
DKS
DĐLA2
MAT6
MAT6
REHB
SAĞB
SET2
ER.GÜ
NA.BA
ÇĐ.BA
ER.GÜ
ER.GÜ
AS.ÖZ
DO.BA
AS.ÖZ
TAR2
FĐZ2
MAT6
MAT6
YAB6
YAB6
MÜRE
DĐLA2
CE.YÜ
HÜ.US
ER.GÜ
ER.GÜ
AS.ÖZ
AS.ÖZ
ĐL.KU
ÇĐ.BA
BED2
BED2
BĐY3
T.D.B.
MAT6
COĞ2
TED3
ALM2
ME.AT
ME.AT
ŞE.CA
AB.ÖZ
ER.GÜ
HA.AV
VE.KO
NU.AV
Dersin Adı
MÜZĐK-RESĐM
HDS
1
Öğretmenin Adı
ĐLKE KUZUCUOĞLU
MÜZĐK-RESĐM
1
MÜZEYYEN GÜNTEKĐN
DĐN KÜLTÜRÜ VE AHLAK B
1
ABDULLAH ÖZTÜRK
TEMEL DĐNĐ BĐLGĐLER
1
ABDULLAH ÖZTÜRK
KĐMYA
2
DOĞAN BAYDAR
BEDEN EĞĐTĐMĐ
2
MESUT ATAY
TARĐH
2
CEMĐL YÜRÜK
FĐZĐK
2
HÜSEYĐN USTA
ALMANCA
2
NURAY AVCI
DĐKSĐYON
1
NACĐ BALCI
TÜRK EDEBĐYATI
3
VEDAT KOÇ
DĐL VE ANLATIM
2
ÇĐLER BASMA
SOSYAL ETKĐNLĐK
1
ASLI ÖZ
YABANCI DĐL
6
ASLI ÖZ
REHBERLĐK
1
ASLI ÖZ
MATEMATĐK
6
ERDAL GÜNTEKĐN
BĐLGĐ KURAMI
1
ERDAL GÜNTEKĐN
SAĞLIK BĐLGĐSĐ
1
DOĞAN BAYDAR
COĞRAFYA
2
HASAN AVCI
FĐZĐK
2
ÜMĐT AKPINAR
BĐYOLOJĐ
3
ŞERAFETTĐN CAN
6
13.30
Derslik
7
14:20
8
15:10
T.C.
Gönen KAYMAKAMLIĞI
Gönen Ömer Seyfettin Anadolu Lisesi
25.09.2014
Sınıfın Adı
Sınıf Öğretmeni
:
:
9/C
SELDA ĐNAN
2014 - 2015 Öğretim Yılında 25.09.2014 tarihinden itibaren uygulanacak programınız aşağıya çıkartılmıştır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica eder. Başarılar dilerim.
Cengiz HOCAOĞLU
Müdür
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
1
08:10
2
09:05
BED2
BED2
ME.AT
ME.AT
TAR2
3
09:55
4
10:45
5
11:35
6
13.30
7
14:20
8
15:10
BĐY3
DĐLA2
COĞ2
MÜRE
YAB6
YAB6
ŞE.CA
ÇĐ.BA
HA.AV
ĐL.KU
SE.ĐN
SE.ĐN
TED3
DĐNK1
MAT6
MAT6
BĐY3
FĐZ2
ALM2
CE.YÜ
VE.KO
AB.ÖZ
HÜ.EK
HÜ.EK
ŞE.CA
HÜ.US
NU.AV
KĐM2
SAĞB
TAR2
MAT6
MAT6
REHB
TED3
TED3
DO.BA
DO.BA
CE.YÜ
HÜ.EK
HÜ.EK
SE.ĐN
VE.KO
VE.KO
SET2
T.D.B.
BKU
YAB6
YAB6
MAT6
COĞ2
DKS
SE.ĐN
AB.ÖZ
HÜ.EK
SE.ĐN
SE.ĐN
HÜ.EK
HA.AV
NA.BA
BĐY3
MAT6
FĐZ2
YAB6
YAB6
KĐM2
ALM2
DĐLA2
ŞE.CA
HÜ.EK
HÜ.US
SE.ĐN
SE.ĐN
DO.BA
NU.AV
ÇĐ.BA
Dersin Adı
MÜZĐK-RESĐM
HDS
1
Öğretmenin Adı
ĐLKE KUZUCUOĞLU
MÜZĐK-RESĐM
1
MÜZEYYEN GÜNTEKĐN
DĐN KÜLTÜRÜ VE AHLAK B
1
ABDULLAH ÖZTÜRK
TEMEL DĐNĐ BĐLGĐLER
1
ABDULLAH ÖZTÜRK
KĐMYA
2
DOĞAN BAYDAR
BEDEN EĞĐTĐMĐ
2
MESUT ATAY
TARĐH
2
CEMĐL YÜRÜK
FĐZĐK
2
HÜSEYĐN USTA
COĞRAFYA
2
HASAN AVCI
ALMANCA
2
NURAY AVCI
DĐKSĐYON
1
NACĐ BALCI
TÜRK EDEBĐYATI
3
VEDAT KOÇ
DĐL VE ANLATIM
2
ÇĐLER BASMA
SOSYAL ETKĐNLĐK
1
SELDA ĐNAN
YABANCI DĐL
6
SELDA ĐNAN
REHBERLĐK
1
SELDA ĐNAN
MATEMATĐK
6
HÜSEYĐN EKER
BĐLGĐ KURAMI
1
HÜSEYĐN EKER
SAĞLIK BĐLGĐSĐ
1
DOĞAN BAYDAR
FĐZĐK
2
ÜMĐT AKPINAR
BĐYOLOJĐ
3
ŞERAFETTĐN CAN
Derslik
T.C.
Gönen KAYMAKAMLIĞI
Gönen Ömer Seyfettin Anadolu Lisesi
25.09.2014
Sınıfın Adı
Sınıf Öğretmeni
:
:
10/A
AYŞEN KIRLI
2014 - 2015 Öğretim Yılında 25.09.2014 tarihinden itibaren uygulanacak programınız aşağıya çıkartılmıştır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica eder. Başarılar dilerim.
Cengiz HOCAOĞLU
Müdür
1
08:10
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
2
09:05
3
09:55
4
10:45
5
11:35
DEM
COĞ2
KĐM2
MAT
MÜRE
BĐY2
FĐZ2
ALM2
GÜ.BĐ
HA.AV
DO.BA
A.KIR
MÜ.GÜ
ŞE.CA
ÜM.AK
NU.AV
BED2
BED2
ALM2
BĐY2
SEÇRM
SEÇRM
BĐLT
BĐLT
ME.AT
ME.AT
NU.AV
ŞE.CA
MÜ.GÜ
MÜ.GÜ
GÜ.AK
GÜ.AK
GRŞM
MAT
TAR2
DĐLA2
COĞ2
REHB
TED3
YDĐL
HA.AV
A.KIR
GÜ.BĐ
NA.BA
HA.AV
A.KIR
ÖM.FA
SE.ĐN
MAT
MAT
TED3
DĐNK1
T.D.B.
BĐY2
YDĐL
YDĐL
A.KIR
A.KIR
ÖM.FA
AB.ÖZ
AB.ÖZ
ŞE.CA
SE.ĐN
SE.ĐN
TAR2
KĐM2
DĐLA2
FĐZ2
MAT
MAT
YDĐL
TED3
GÜ.BĐ
DO.BA
NA.BA
ÜM.AK
A.KIR
A.KIR
SE.ĐN
ÖM.FA
Dersin Adı
DĐN KÜLTÜRÜ VE AHLAK B
HDS
1
Öğretmenin Adı
ABDULLAH ÖZTÜRK
KĐMYA
2
DOĞAN BAYDAR
BĐYOLOJĐ
3
ŞERAFETTĐN CAN
MÜZĐK-RESĐM
1
MÜZEYYEN GÜNTEKĐN
BEDEN EĞĐTĐMĐ
2
MESUT ATAY
MÜZĐK-RESĐM
1
ĐLKE KUZUCUOĞLU
TEMEL DĐNĐ BĐLGĐLER
1
ABDULLAH ÖZTÜRK
SEÇMELĐ RESĐM MÜZĐK
2
MÜZEYYEN GÜNTEKĐN
SEÇMELĐ RESĐM MÜZĐK
2
ĐLKE KUZUCUOĞLU
BĐLĐŞĐM TEKNOLOJĐSĐ
2
GÜLŞAH AKMAN
TARĐH
2
GÜLSÜN BĐRGÜL
DEMOKRASĐ VE ĐNSAN HAK
1
GÜLSÜN BĐRGÜL
FĐZĐK
2
ÜMĐT AKPINAR
COĞRAFYA
2
HASAN AVCI
GĐRĐŞĐMCĐLĐK
1
HASAN AVCI
ALMANCA
2
NURAY AVCI
DĐL VE ANLATIM
2
NACĐ BALCI
TÜRK EDEBĐYATI
3
ÖMER FARUK ÜNALAN
YABANCI DĐL
4
SELDA ĐNAN
MATEMATĐK
6
AYŞEN KIRLI
REHBERLĐK
1
AYŞEN KIRLI
6
13.30
Derslik
7
14:20
8
15:10
T.C.
Gönen KAYMAKAMLIĞI
Gönen Ömer Seyfettin Anadolu Lisesi
25.09.2014
Sınıfın Adı
Sınıf Öğretmeni
:
:
10/B
NURAY AVCI
2014 - 2015 Öğretim Yılında 25.09.2014 tarihinden itibaren uygulanacak programınız aşağıya çıkartılmıştır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica eder. Başarılar dilerim.
Cengiz HOCAOĞLU
Müdür
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
1
08:10
2
09:05
3
09:55
4
10:45
COĞ2
TED3
YDĐL
GRŞM
HA.AV
ÖM.FA
AS.ER
HA.AV
DĐNK1
KĐM2
YDĐL
AB.ÖZ
DO.BA
BED2
ME.AT
5
11:35
6
13.30
7
14:20
MAT
TAR2
DĐLA2
DEM
A.KIR
GÜ.BĐ
NA.BA
GÜ.BĐ
YDĐL
ALM2
TED3
BĐY2
COĞ2
AS.ER
AS.ER
NU.AV
ÖM.FA
ŞE.CA
HA.AV
BED2
DĐLA2
MAT
MAT
REHB
ALM2
MÜRE
ME.AT
NA.BA
A.KIR
A.KIR
NU.AV
NU.AV
MÜ.GÜ
BĐY2
TAR2
T.D.B.
TED3
FĐZ2
MAT
MAT
YDĐL
ŞE.CA
GÜ.BĐ
AB.ÖZ
ÖM.FA
ÜM.AK
A.KIR
A.KIR
AS.ER
MAT
BĐY2
KĐM2
SEÇRM
SEÇRM
FĐZ2
BĐLT
BĐLT
A.KIR
ŞE.CA
DO.BA
MÜ.GÜ
MÜ.GÜ
ÜM.AK
GÜ.AK
GÜ.AK
Dersin Adı
BEDEN EĞĐTĐMĐ
HDS
2
Öğretmenin Adı
MESUT ATAY
KĐMYA
2
DOĞAN BAYDAR
DĐN KÜLTÜRÜ VE AHLAK B
1
ABDULLAH ÖZTÜRK
TEMEL DĐNĐ BĐLGĐLER
1
ABDULLAH ÖZTÜRK
SEÇMELĐ RESĐM MÜZĐK
2
MÜZEYYEN GÜNTEKĐN
MÜZĐK-RESĐM
1
MÜZEYYEN GÜNTEKĐN
SEÇMELĐ RESĐM MÜZĐK
2
ĐLKE KUZUCUOĞLU
MÜZĐK-RESĐM
1
ĐLKE KUZUCUOĞLU
BĐLĐŞĐM TEKNOLOJĐSĐ
2
GÜLŞAH AKMAN
TARĐH
2
GÜLSÜN BĐRGÜL
DEMOKRASĐ VE ĐNSAN HAK
1
GÜLSÜN BĐRGÜL
FĐZĐK
2
ÜMĐT AKPINAR
COĞRAFYA
2
HASAN AVCI
GĐRĐŞĐMCĐLĐK
1
HASAN AVCI
ALMANCA
2
NURAY AVCI
REHBERLĐK
1
NURAY AVCI
DĐL VE ANLATIM
2
NACĐ BALCI
TÜRK EDEBĐYATI
3
ÖMER FARUK ÜNALAN
YABANCI DĐL
4
ASU ERGÜN
MATEMATĐK
6
AYŞEN KIRLI
BĐYOLOJĐ
3
ŞERAFETTĐN CAN
Derslik
8
15:10
T.C.
Gönen KAYMAKAMLIĞI
Gönen Ömer Seyfettin Anadolu Lisesi
25.09.2014
Sınıfın Adı
Sınıf Öğretmeni
:
:
10/C
ÖMER FARUK ÜNALAN
2014 - 2015 Öğretim Yılında 25.09.2014 tarihinden itibaren uygulanacak programınız aşağıya çıkartılmıştır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica eder. Başarılar dilerim.
Cengiz HOCAOĞLU
Müdür
1
08:10
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
2
09:05
3
09:55
4
10:45
5
11:35
6
13.30
7
14:20
8
15:10
BĐY2
KĐM2
MAT
MAT
DĐLA2
TED3
SEÇRM
SEÇRM
ŞE.CA
DO.BA
HÜ.EK
HÜ.EK
NA.BA
ÖM.FA
MÜ.GÜ
MÜ.GÜ
MAT
MAT
GRŞM
T.D.B.
BĐY2
FĐZ2
ALM2
TED3
HÜ.EK
HÜ.EK
HA.AV
AB.ÖZ
ŞE.CA
ÜM.AK
NU.AV
ÖM.FA
MAT
COĞ2
BĐY2
TAR2
YDĐL
REHB
MÜRE
ALM2
HÜ.EK
HA.AV
ŞE.CA
GÜ.BĐ
SE.ĐN
ÖM.FA
MÜ.GÜ
NU.AV
TAR2
YDĐL
YDĐL
BED2
BED2
KĐM2
BĐLT
BĐLT
GÜ.BĐ
SE.ĐN
SE.ĐN
ME.AT
ME.AT
DO.BA
GÜ.AK
GÜ.AK
DĐLA2
DĐNK1
COĞ2
DEM
MAT
TED3
FĐZ2
YDĐL
NA.BA
AB.ÖZ
HA.AV
GÜ.BĐ
HÜ.EK
ÖM.FA
ÜM.AK
SE.ĐN
Dersin Adı
BEDEN EĞĐTĐMĐ
HDS
2
Öğretmenin Adı
MESUT ATAY
KĐMYA
2
DOĞAN BAYDAR
TEMEL DĐNĐ BĐLGĐLER
1
ABDULLAH ÖZTÜRK
DĐN KÜLTÜRÜ VE AHLAK B
1
ABDULLAH ÖZTÜRK
MÜZĐK-RESĐM
1
MÜZEYYEN GÜNTEKĐN
SEÇMELĐ RESĐM MÜZĐK
2
MÜZEYYEN GÜNTEKĐN
MÜZĐK-RESĐM
1
ĐLKE KUZUCUOĞLU
SEÇMELĐ RESĐM MÜZĐK
2
ĐLKE KUZUCUOĞLU
BĐLĐŞĐM TEKNOLOJĐSĐ
2
GÜLŞAH AKMAN
TARĐH
2
GÜLSÜN BĐRGÜL
DEMOKRASĐ VE ĐNSAN HAK
1
GÜLSÜN BĐRGÜL
FĐZĐK
2
ÜMĐT AKPINAR
COĞRAFYA
2
HASAN AVCI
GĐRĐŞĐMCĐLĐK
1
HASAN AVCI
ALMANCA
2
NURAY AVCI
DĐL VE ANLATIM
2
NACĐ BALCI
TÜRK EDEBĐYATI
3
ÖMER FARUK ÜNALAN
REHBERLĐK
1
ÖMER FARUK ÜNALAN
YABANCI DĐL
4
SELDA ĐNAN
MATEMATĐK
6
HÜSEYĐN EKER
BĐYOLOJĐ
3
ŞERAFETTĐN CAN
Derslik
T.C.
Gönen KAYMAKAMLIĞI
Gönen Ömer Seyfettin Anadolu Lisesi
25.09.2014
Sınıfın Adı
Sınıf Öğretmeni
:
:
10/D
ABDULLAH ÖZTÜRK
2014 - 2015 Öğretim Yılında 25.09.2014 tarihinden itibaren uygulanacak programınız aşağıya çıkartılmıştır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica eder. Başarılar dilerim.
Cengiz HOCAOĞLU
Müdür
1
08:10
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
2
09:05
3
09:55
4
10:45
5
11:35
6
13.30
7
14:20
8
15:10
MAT
MAT
DEM
BED2
BED2
ALM2
T.D.B.
DĐLA2
ER.GÜ
ER.GÜ
GÜ.BĐ
ME.AT
ME.AT
NU.AV
AB.ÖZ
NA.BA
KĐM2
COĞ2
BĐY2
TED3
GRŞM
MAT
SEÇRM
SEÇRM
DO.BA
HA.AV
ŞE.CA
ÖM.FA
HA.AV
ER.GÜ
MÜ.GÜ
MÜ.GÜ
TAR2
BĐY2
MAT
TED3
DĐLA2
REHB
FĐZ2
YDĐL
GÜ.BĐ
ŞE.CA
ER.GÜ
ÖM.FA
NA.BA
AB.ÖZ
ÜM.AK
AS.ER
MAT
MAT
FĐZ2
YDĐL
YDĐL
DĐNK1
KĐM2
ALM2
ER.GÜ
ER.GÜ
ÜM.AK
AS.ER
AS.ER
AB.ÖZ
DO.BA
NU.AV
YDĐL
TAR2
BĐLT
BĐLT
COĞ2
MÜRE
TED3
BĐY2
AS.ER
GÜ.BĐ
GÜ.AK
GÜ.AK
HA.AV
MÜ.GÜ
ÖM.FA
ŞE.CA
Dersin Adı
BEDEN EĞĐTĐMĐ
HDS
2
Öğretmenin Adı
MESUT ATAY
KĐMYA
2
DOĞAN BAYDAR
TEMEL DĐNĐ BĐLGĐLER
1
ABDULLAH ÖZTÜRK
DĐN KÜLTÜRÜ VE AHLAK B
1
ABDULLAH ÖZTÜRK
REHBERLĐK
1
ABDULLAH ÖZTÜRK
SEÇMELĐ RESĐM MÜZĐK
2
MÜZEYYEN GÜNTEKĐN
MÜZĐK-RESĐM
1
MÜZEYYEN GÜNTEKĐN
SEÇMELĐ RESĐM MÜZĐK
2
ĐLKE KUZUCUOĞLU
MÜZĐK-RESĐM
1
ĐLKE KUZUCUOĞLU
BĐLĐŞĐM TEKNOLOJĐSĐ
2
GÜLŞAH AKMAN
TARĐH
2
GÜLSÜN BĐRGÜL
DEMOKRASĐ VE ĐNSAN HAK
1
GÜLSÜN BĐRGÜL
FĐZĐK
2
ÜMĐT AKPINAR
COĞRAFYA
2
HASAN AVCI
GĐRĐŞĐMCĐLĐK
1
HASAN AVCI
ALMANCA
2
NURAY AVCI
DĐL VE ANLATIM
2
NACĐ BALCI
TÜRK EDEBĐYATI
3
ÖMER FARUK ÜNALAN
YABANCI DĐL
4
ASU ERGÜN
MATEMATĐK
6
ERDAL GÜNTEKĐN
BĐYOLOJĐ
3
ŞERAFETTĐN CAN
Derslik
T.C.
Gönen KAYMAKAMLIĞI
Gönen Ömer Seyfettin Anadolu Lisesi
25.09.2014
Sınıfın Adı
Sınıf Öğretmeni
:
:
11/A
DOĞAN BAYDAR
2014 - 2015 Öğretim Yılında 25.09.2014 tarihinden itibaren uygulanacak programınız aşağıya çıkartılmıştır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica eder. Başarılar dilerim.
Cengiz HOCAOĞLU
Müdür
1
08:10
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
2
09:05
3
09:55
4
10:45
5
11:35
6
13.30
7
14:20
8
15:10
FĐZ2
FĐZ2
DĐLA4
KĐM2
BĐY2
FEL2
YDĐL
YDĐL
ÜM.AK
ÜM.AK
ÖM.FA
DO.BA
ŞE.CA
EM.AV
DERYA
DERYA
BĐY2
ĐŞLT
ALM2
FĐZ2
MAT
MAT
FEL2
DĐNK1
ŞE.CA
MU.YĐ
S.ÖZ
ÜM.AK
MU.YĐ
MU.YĐ
EM.AV
AB.ÖZ
TED4
ĐNK.T
YDĐL
BED2
BED2
REHB
GEO2
DĐLA4
NA.BA
GÜ.BĐ
DERYA
ME.AT
ME.AT
DO.BA
MU.YĐ
ÖM.FA
TED4
KĐM2
KĐM2
GEO2
MAT
FĐZ2
BĐY2
BĐY2
NA.BA
DO.BA
DO.BA
MU.YĐ
MU.YĐ
ÜM.AK
ŞE.CA
ŞE.CA
KĐM2
MAT
ĐNK.T
ĐŞLT
TED4
ALM2
MÜRE
YDĐL
DO.BA
MU.YĐ
GÜ.BĐ
MU.YĐ
NA.BA
S.ÖZ
MÜ.GÜ
DERYA
Dersin Adı
DĐN KÜLTÜRÜ VE AHLAK B
HDS
1
Öğretmenin Adı
ABDULLAH ÖZTÜRK
FELSEFE
2
EMĐN AVCI
MÜZĐK-RESĐM
1
MÜZEYYEN GÜNTEKĐN
BEDEN EĞĐTĐMĐ
2
MESUT ATAY
MÜZĐK-RESĐM
1
ĐLKE KUZUCUOĞLU
KĐMYA
4
DOĞAN BAYDAR
BĐYOLOJĐ
4
ŞERAFETTĐN CAN
T.C.ĐNKILAP TARĐHĐ
2
GÜLSÜN BĐRGÜL
REHBERLĐK
1
DOĞAN BAYDAR
FĐZĐK
4
ÜMĐT AKPINAR
ALMANCA
2
SERDAR ÖZALP
TÜRK EDEBĐYATI
3
NACĐ BALCI
DĐL VE ANLATIM
2
ÖMER FARUK ÜNALAN
YABANCI DĐL
4
DERYA ŞENERCAN
GEOMETRĐ
2
MURAT YĐĞĐT
MATEMATĐK
4
MURAT YĐĞĐT
ĐŞLETME
2
MURAT YĐĞĐT
Derslik
T.C.
Gönen KAYMAKAMLIĞI
Gönen Ömer Seyfettin Anadolu Lisesi
25.09.2014
Sınıfın Adı
Sınıf Öğretmeni
:
:
11/B
HÜSEYĐN EKER
2014 - 2015 Öğretim Yılında 25.09.2014 tarihinden itibaren uygulanacak programınız aşağıya çıkartılmıştır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica eder. Başarılar dilerim.
Cengiz HOCAOĞLU
Müdür
1
08:10
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
2
09:05
3
09:55
4
10:45
5
11:35
6
13.30
7
14:20
8
15:10
MAT
MAT
YDĐL
YDĐL
FĐZ2
TED4
ĐNK.T
FEL2
HÜ.EK
HÜ.EK
DERYA
DERYA
ÜM.AK
NA.BA
GÜ.BĐ
EM.AV
FĐZ2
FĐZ2
KĐM2
BED2
BED2
ĐŞLT
MAT
ALM2
ÜM.AK
ÜM.AK
DO.BA
ME.AT
ME.AT
HÜ.EK
HÜ.EK
S.ÖZ
BĐY2
FEL2
ALM2
YDĐL
DĐLA4
REHB
GEO2
DĐNK1
ŞE.CA
EM.AV
S.ÖZ
DERYA
ÖM.FA
HÜ.EK
HÜ.EK
AB.ÖZ
KĐM2
DĐLA4
BĐY2
BĐY2
MAT
TED4
FĐZ2
MÜRE
DO.BA
ÖM.FA
ŞE.CA
ŞE.CA
HÜ.EK
NA.BA
ÜM.AK
MÜ.GÜ
GEO2
TED4
ĐŞLT
KĐM2
KĐM2
BĐY2
YDĐL
ĐNK.T
HÜ.EK
NA.BA
HÜ.EK
DO.BA
DO.BA
ŞE.CA
DERYA
GÜ.BĐ
Dersin Adı
BEDEN EĞĐTĐMĐ
HDS
2
Öğretmenin Adı
MESUT ATAY
KĐMYA
4
DOĞAN BAYDAR
DĐN KÜLTÜRÜ VE AHLAK B
1
ABDULLAH ÖZTÜRK
MÜZĐK-RESĐM
1
MÜZEYYEN GÜNTEKĐN
MÜZĐK-RESĐM
1
ĐLKE KUZUCUOĞLU
FELSEFE
2
EMĐN AVCI
T.C.ĐNKILAP TARĐHĐ
2
GÜLSÜN BĐRGÜL
FĐZĐK
4
ÜMĐT AKPINAR
ALMANCA
2
SERDAR ÖZALP
TÜRK EDEBĐYATI
3
NACĐ BALCI
DĐL VE ANLATIM
2
ÖMER FARUK ÜNALAN
YABANCI DĐL
4
DERYA ŞENERCAN
BĐYOLOJĐ
4
ŞERAFETTĐN CAN
GEOMETRĐ
2
HÜSEYĐN EKER
ĐŞLETME
2
HÜSEYĐN EKER
MATEMATĐK
4
HÜSEYĐN EKER
REHBERLĐK
1
HÜSEYĐN EKER
Derslik
T.C.
Gönen KAYMAKAMLIĞI
Gönen Ömer Seyfettin Anadolu Lisesi
25.09.2014
Sınıfın Adı
Sınıf Öğretmeni
:
:
11/C
EMĐN AVCI
2014 - 2015 Öğretim Yılında 25.09.2014 tarihinden itibaren uygulanacak programınız aşağıya çıkartılmıştır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica eder. Başarılar dilerim.
Cengiz HOCAOĞLU
Müdür
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
1
08:10
2
09:05
3
09:55
4
10:45
5
11:35
6
13.30
TED3
TED3
COĞ4
ĐNK.T
DĐLA2
TAR4
MAT
DĐNK1
NA.BA
NA.BA
HA.AV
GÜ.BĐ
ÖM.FA
CE.YÜ
ER.GÜ
AB.ÖZ
ALM2
DĐLA2
DĐLA2
MAT
S.HZM
TAR4
GEO3
FEL2
S.ÖZ
ÖM.FA
ÖM.FA
ER.GÜ
AB.ÖZ
CE.YÜ
ER.GÜ
EM.AV
FEL2
GEO3
COĞ4
COĞ4
TAR4
REHB
YDĐL
TED3
EM.AV
ER.GÜ
HA.AV
HA.AV
CE.YÜ
EM.AV
AS.ÖZ
NA.BA
BED2
BED2
TED3
YDĐL
MÜRE
MAT
MAT
S.HZM
ME.AT
ME.AT
NA.BA
AS.ÖZ
ĐL.KU
ER.GÜ
ER.GÜ
AB.ÖZ
COĞ4
TAR4
DĐLA2
DĐLA2
YDĐL
YDĐL
ĐNK.T
ALM2
HA.AV
CE.YÜ
ÖM.FA
ÖM.FA
AS.ÖZ
AS.ÖZ
GÜ.BĐ
S.ÖZ
Dersin Adı
MÜZĐK-RESĐM
HDS
1
Öğretmenin Adı
ĐLKE KUZUCUOĞLU
MÜZĐK-RESĐM
1
MÜZEYYEN GÜNTEKĐN
DĐN KÜLTÜRÜ VE AHLAK B
1
ABDULLAH ÖZTÜRK
T.C.ĐNKILAP TARĐHĐ
2
GÜLSÜN BĐRGÜL
FELSEFE
2
EMĐN AVCI
BEDEN EĞĐTĐMĐ
2
MESUT ATAY
REHBERLĐK
1
EMĐN AVCI
TARĐH
4
CEMĐL YÜRÜK
COĞRAFYA
4
HASAN AVCI
ALMANCA
2
SERDAR ÖZALP
TÜRK EDEBĐYATI
4
NACĐ BALCI
DĐL VE ANLATIM
5
ÖMER FARUK ÜNALAN
YABANCI DĐL
4
ASLI ÖZ
MATEMATĐK
4
ERDAL GÜNTEKĐN
GEOMETRĐ
2
ERDAL GÜNTEKĐN
SOSYOLOJĐ VEYA HZ. MUH
2
ABDULLAH ÖZTÜRK
SOSYOLOJĐ VEYA HZ. MUH
2
EMĐN AVCI
Derslik
7
14:20
8
15:10
T.C.
Gönen KAYMAKAMLIĞI
Gönen Ömer Seyfettin Anadolu Lisesi
25.09.2014
Sınıfın Adı
Sınıf Öğretmeni
:
:
11/D
MURAT YĐĞĐT
2014 - 2015 Öğretim Yılında 25.09.2014 tarihinden itibaren uygulanacak programınız aşağıya çıkartılmıştır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica eder. Başarılar dilerim.
Cengiz HOCAOĞLU
Müdür
1
08:10
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
2
09:05
3
09:55
4
10:45
5
11:35
6
13.30
7
14:20
8
15:10
MAT
ĐNK.T
TED3
TED3
GEO3
YDĐL
DĐLA2
DĐLA2
MU.YĐ
GÜ.BĐ
NA.BA
NA.BA
MU.YĐ
AS.ÖZ
ÖM.FA
ÖM.FA
COĞ4
DĐNK1
SOS
MÜRE
DĐLA2
FEL2
TAR4
TAR4
HA.AV
AB.ÖZ
EM.AV
MÜ.GÜ
ÖM.FA
EM.AV
CE.YÜ
CE.YÜ
TAR4
DĐLA2
DĐLA2
ALM2
MAT
REHB
TED3
SOS
CE.YÜ
ÖM.FA
ÖM.FA
S.ÖZ
MU.YĐ
MU.YĐ
NA.BA
EM.AV
MAT
MAT
COĞ4
COĞ4
TED3
TAR4
YDĐL
YDĐL
MU.YĐ
MU.YĐ
HA.AV
HA.AV
NA.BA
CE.YÜ
AS.ÖZ
AS.ÖZ
GEO3
FEL2
ALM2
BED2
BED2
ĐNK.T
YDĐL
COĞ4
MU.YĐ
EM.AV
S.ÖZ
ME.AT
ME.AT
GÜ.BĐ
AS.ÖZ
HA.AV
Dersin Adı
BEDEN EĞĐTĐMĐ
HDS
2
Öğretmenin Adı
MESUT ATAY
DĐN KÜLTÜRÜ VE AHLAK B
1
ABDULLAH ÖZTÜRK
MÜZĐK-RESĐM
1
MÜZEYYEN GÜNTEKĐN
MÜZĐK-RESĐM
1
ĐLKE KUZUCUOĞLU
FELSEFE
2
EMĐN AVCI
SOSYOLOJĐ
2
EMĐN AVCI
TARĐH
4
CEMĐL YÜRÜK
T.C.ĐNKILAP TARĐHĐ
2
GÜLSÜN BĐRGÜL
COĞRAFYA
4
HASAN AVCI
ALMANCA
2
SERDAR ÖZALP
TÜRK EDEBĐYATI
4
NACĐ BALCI
DĐL VE ANLATIM
5
ÖMER FARUK ÜNALAN
YABANCI DĐL
4
ASLI ÖZ
GEOMETRĐ
2
MURAT YĐĞĐT
MATEMATĐK
4
MURAT YĐĞĐT
REHBERLĐK
1
MURAT YĐĞĐT
Derslik
T.C.
Gönen KAYMAKAMLIĞI
Gönen Ömer Seyfettin Anadolu Lisesi
25.09.2014
Sınıfın Adı
Sınıf Öğretmeni
:
:
12/A
ÜMĐT AKPINAR
2014 - 2015 Öğretim Yılında 25.09.2014 tarihinden itibaren uygulanacak programınız aşağıya çıkartılmıştır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica eder. Başarılar dilerim.
Cengiz HOCAOĞLU
Müdür
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
1
08:10
2
09:05
3
09:55
TED4
DĐNK1
ĐŞLT
ÇĐ.BA
AB.ÖZ
MU.YĐ
GEO2
BĐY3
MU.YĐ
4
10:45
5
11:35
6
13.30
7
14:20
BĐY3
SKĐM
YDĐL
SMAT
ŞE.CA
DO.BA
DERYA
MU.YĐ
SFĐZ
ALM2
SKĐM
DĐLA5
ĐŞLT
ŞE.CA
ÜM.AK
S.ÖZ
DO.BA
VE.KO
MU.YĐ
TRFK
ALM2
SMAT
SMAT
YDĐL
REHB
TED4
S.ÖZ
S.ÖZ
MU.YĐ
MU.YĐ
DERYA
ÜM.AK
ÇĐ.BA
GRŞM
DĐLA5
GEO2
MÜRE
SKĐM
SMAT
TED4
ÜM.AK
VE.KO
MU.YĐ
MÜ.GÜ
DO.BA
MU.YĐ
ÇĐ.BA
SFĐZ
SFĐZ
YDĐL
YDĐL
BĐY3
BED2
BED2
ÜM.AK
ÜM.AK
DERYA
DERYA
ŞE.CA
ME.AT
ME.AT
Dersin Adı
DĐN KÜLTÜRÜ VE AHLAK B
HDS
1
Öğretmenin Adı
ABDULLAH ÖZTÜRK
MÜZĐK-RESĐM
1
MÜZEYYEN GÜNTEKĐN
BEDEN EĞĐTĐMĐ
2
MESUT ATAY
MÜZĐK-RESĐM
1
ĐLKE KUZUCUOĞLU
SEÇMELĐ KĐMYA
3
DOĞAN BAYDAR
SEÇMELĐ FĐZĐK
3
ÜMĐT AKPINAR
GĐRĐŞĐMCĐLĐK
1
ÜMĐT AKPINAR
REHBERLĐK
1
ÜMĐT AKPINAR
TRAFĐK VE ĐLK YARDIM
1
SERDAR ÖZALP
ALMANCA
2
SERDAR ÖZALP
DĐL VE ANLATIM
2
VEDAT KOÇ
TÜRK EDEBĐYATI
3
ÇĐLER BASMA
YABANCI DĐL
4
DERYA ŞENERCAN
MATEMATĐK
4
MURAT YĐĞĐT
ĐŞLETME
2
MURAT YĐĞĐT
GEOMETRĐ
2
MURAT YĐĞĐT
BĐYOLOJĐ
3
ŞERAFETTĐN CAN
Derslik
8
15:10
T.C.
Gönen KAYMAKAMLIĞI
Gönen Ömer Seyfettin Anadolu Lisesi
25.09.2014
Sınıfın Adı
Sınıf Öğretmeni
:
:
12/B
DERYA ŞENERCAN
2014 - 2015 Öğretim Yılında 25.09.2014 tarihinden itibaren uygulanacak programınız aşağıya çıkartılmıştır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica eder. Başarılar dilerim.
Cengiz HOCAOĞLU
Müdür
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
1
08:10
2
09:05
3
09:55
4
10:45
YDĐL
COĞ2
TED4
MÜRE
DERYA
C.HOC
ÇĐ.BA
MÜ.GÜ
MNTIK
TRFK
GEO2
EM.AV
S.ÖZ
YDĐL
DERYA
5
11:35
6
13.30
7
14:20
MAT
BED2
BED2
HÜ.EK
ME.AT
ME.AT
DĐLA2
DĐLA2
TED4
ALM2
HÜ.EK
VE.KO
VE.KO
ÇĐ.BA
S.ÖZ
YDĐL
ĐŞLT
ÇTDT
TED4
REHB
DĐNK1
DERYA
HÜ.EK
CE.YÜ
ÇĐ.BA
DERYA
AB.ÖZ
ĐŞLT
GEO2
COĞ2
MAT
DĐLA2
MNTIK
ÇTDT
HÜ.EK
HÜ.EK
C.HOC
HÜ.EK
VE.KO
EM.AV
CE.YÜ
ALM2
YDĐL
TED4
DĐLA2
DĐLA2
MAT
MAT
S.ÖZ
DERYA
ÇĐ.BA
VE.KO
VE.KO
HÜ.EK
HÜ.EK
Dersin Adı
DĐN KÜLTÜRÜ VE AHLAK B
HDS
1
Öğretmenin Adı
ABDULLAH ÖZTÜRK
MÜZĐK-RESĐM
1
MÜZEYYEN GÜNTEKĐN
BEDEN EĞĐTĐMĐ
2
MESUT ATAY
MÜZĐK-RESĐM
1
ĐLKE KUZUCUOĞLU
MANTIK
2
EMĐN AVCI
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA T
2
CEMĐL YÜRÜK
TRAFĐK VE ĐLK YARDIM
1
SERDAR ÖZALP
ALMANCA
2
SERDAR ÖZALP
DĐL VE ANLATIM
5
VEDAT KOÇ
TÜRK EDEBĐYATI
4
ÇĐLER BASMA
YABANCI DĐL
4
DERYA ŞENERCAN
REHBERLĐK
1
DERYA ŞENERCAN
GEOMETRĐ
2
HÜSEYĐN EKER
ĐŞLETME
2
HÜSEYĐN EKER
MATEMATĐK
4
HÜSEYĐN EKER
COĞRAFYA
2
CENGĐZ HOCAOĞLU
Derslik
8
15:10
T.C.
Gönen KAYMAKAMLIĞI
Gönen Ömer Seyfettin Anadolu Lisesi
25.09.2014
Sınıfın Adı
Sınıf Öğretmeni
:
:
12/C
VEDAT KOÇ
2014 - 2015 Öğretim Yılında 25.09.2014 tarihinden itibaren uygulanacak programınız aşağıya çıkartılmıştır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica eder. Başarılar dilerim.
Cengiz HOCAOĞLU
Müdür
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
1
08:10
2
09:05
3
09:55
4
10:45
5
11:35
YDĐL
YDĐL
DĐNK1
ĐŞLT
MAT
MAT
MNTIK
AS.ER
AS.ER
AB.ÖZ
ER.GÜ
ER.GÜ
ER.GÜ
EM.AV
GEO2
ALM2
DĐLA2
COĞ2
ĐŞLT
TRFK
TED4
ER.GÜ
NU.AV
VE.KO
HA.AV
ER.GÜ
S.ÖZ
ÇĐ.BA
TED4
TED4
MNTIK
MÜRE
DĐLA2
REHB
YDĐL
ÇĐ.BA
ÇĐ.BA
EM.AV
MÜ.GÜ
VE.KO
VE.KO
AS.ER
DĐLA2
COĞ2
YDĐL
ÇTDT
MAT
BED2
BED2
VE.KO
HA.AV
AS.ER
CE.YÜ
ER.GÜ
ME.AT
ME.AT
ÇTDT
DĐLA2
DĐLA2
GEO2
ALM2
MAT
TED4
CE.YÜ
VE.KO
VE.KO
ER.GÜ
NU.AV
ER.GÜ
ÇĐ.BA
Dersin Adı
BEDEN EĞĐTĐMĐ
HDS
2
Öğretmenin Adı
MESUT ATAY
DĐN KÜLTÜRÜ VE AHLAK B
1
ABDULLAH ÖZTÜRK
MÜZĐK-RESĐM
1
MÜZEYYEN GÜNTEKĐN
MÜZĐK-RESĐM
1
ĐLKE KUZUCUOĞLU
MANTIK
2
EMĐN AVCI
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA T
2
CEMĐL YÜRÜK
COĞRAFYA
2
HASAN AVCI
ALMANCA
2
NURAY AVCI
TRAFĐK VE ĐLK YARDIM
1
SERDAR ÖZALP
DĐL VE ANLATIM
5
VEDAT KOÇ
REHBERLĐK
1
VEDAT KOÇ
TÜRK EDEBĐYATI
4
ÇĐLER BASMA
YABANCI DĐL
4
ASU ERGÜN
GEOMETRĐ
2
ERDAL GÜNTEKĐN
ĐŞLETME
2
ERDAL GÜNTEKĐN
MATEMATĐK
4
ERDAL GÜNTEKĐN
6
13.30
Derslik
7
14:20
8
15:10
T.C.
Gönen KAYMAKAMLIĞI
Gönen Ömer Seyfettin Anadolu Lisesi
25.09.2014
Sınıfın Adı
Sınıf Öğretmeni
:
:
12/D
ÇĐLER BASMA
2014 - 2015 Öğretim Yılında 25.09.2014 tarihinden itibaren uygulanacak programınız aşağıya çıkartılmıştır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica eder. Başarılar dilerim.
Cengiz HOCAOĞLU
Müdür
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
1
08:10
2
09:05
YDĐL
YDĐL
AS.ÖZ
AS.ÖZ
ALM2
3
09:55
4
10:45
5
11:35
6
13.30
7
14:20
MAT
DĐLA2
DĐLA2
DĐNK1
ÇTDT
A.KIR
VE.KO
VE.KO
AB.ÖZ
CE.YÜ
ĐŞLT
MAT
YDĐL
GEO2
BED2
BED2
NU.AV
A.KIR
A.KIR
AS.ÖZ
A.KIR
ME.AT
ME.AT
DĐLA2
DĐLA2
MAT
TED4
MÜRE
REHB
MNTIK
VE.KO
VE.KO
A.KIR
ÇĐ.BA
MÜ.GÜ
ÇĐ.BA
EM.AV
COĞ2
ÇTDT
ĐŞLT
DĐLA2
MAT
TED4
ALM2
HA.AV
CE.YÜ
A.KIR
VE.KO
A.KIR
ÇĐ.BA
NU.AV
MNTIK
COĞ2
GEO2
YDĐL
TED4
TED4
TRFK
EM.AV
HA.AV
A.KIR
AS.ÖZ
ÇĐ.BA
ÇĐ.BA
S.ÖZ
Dersin Adı
BEDEN EĞĐTĐMĐ
HDS
2
Öğretmenin Adı
MESUT ATAY
DĐN KÜLTÜRÜ VE AHLAK B
1
ABDULLAH ÖZTÜRK
MÜZĐK-RESĐM
1
MÜZEYYEN GÜNTEKĐN
MÜZĐK-RESĐM
1
ĐLKE KUZUCUOĞLU
MANTIK
2
EMĐN AVCI
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA T
2
CEMĐL YÜRÜK
COĞRAFYA
2
HASAN AVCI
ALMANCA
2
NURAY AVCI
TRAFĐK VE ĐLK YARDIM
1
SERDAR ÖZALP
DĐL VE ANLATIM
5
VEDAT KOÇ
TÜRK EDEBĐYATI
4
ÇĐLER BASMA
REHBERLĐK
1
ÇĐLER BASMA
YABANCI DĐL
4
ASLI ÖZ
GEOMETRĐ
2
AYŞEN KIRLI
ĐŞLETME
2
AYŞEN KIRLI
MATEMATĐK
4
AYŞEN KIRLI
Derslik
8
15:10
Download

Sınıf Öğretmeni