T.C.
DURSUNBEY KAYMAKAMLIĞI
FARABĐ MESLEKĐ VE TEKNĐK ANADOLU LĐSESĐ MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Programı
09.02.2015
Sayın : AHMET KÖSE
2014 - 2015 Öğretim Yılında 09.02.2015 tarihinden itibaren uygulanacak programda haftalık ders dağılımınız
ve nöbet göreviniz a ağıya çıkartılmı tır.
Bilgilerinizi ve Gereğini rica eder. Ba arılar dilerim.
Ahmet KÖSE
Müdür
Pazartesi
Salı
Çar amba
Per embe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
08:00
08:50
09:40
10:30
11:20
13:00
13:50
14:40
15:30
16:20
17:10
11-B HEM
9-A
DĐN KÜL.
DĐN KÜL.
12-B HEM
9-A
DĐN KÜL.
S.KUR'AN
9-B
11-A ATT 9-B
DĐN KÜL.
DĐN KÜL. S.KUR'AN
9-A
9-B
10-B HEM
S.KUR'AN
S.KUR'AN
DĐN KÜL.
10-A ATT 12-A ATT
Cuma
DĐN KÜL. DĐN KÜL.
MAA : 12
Sınıf Reh.Öğretmenliği :
ÜCRET :0
TOPLAM :12
Eğitsel Kolu :
ASLINI ALDIM
Tarih
Nöbet Günü ve Yeri :
...../...../2015
Sınıf
Dersin Adı
HDS Derslik
9-A
DĐN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĐLGĐSĐ1
9-A
SEÇMELĐ KUR'AN-I KERĐM
9-B
DĐN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĐLGĐSĐ1
9-B
SEÇMELĐ KUR'AN-I KERĐM
10-A ATT
DĐN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĐLGĐSĐ1
10-B HEM
DĐN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĐLGĐSĐ1
11-A ATT
DĐN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĐLGĐSĐ1
11-B HEM
DĐN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĐLGĐSĐ1
12-A ATT
DĐN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĐLGĐSĐ1
12-B HEM
DĐN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĐLGĐSĐ1
2
2
T.C.
DURSUNBEY KAYMAKAMLIĞI
FARABĐ MESLEKĐ VE TEKNĐK ANADOLU LĐSESĐ MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Programı
09.02.2015
Sayın : HÜSEYĐN UĞUR KARAKUZU
2014 - 2015 Öğretim Yılında 09.02.2015 tarihinden itibaren uygulanacak programda haftalık ders dağılımınız
ve nöbet göreviniz a ağıya çıkartılmı tır.
Bilgilerinizi ve Gereğini rica eder. Ba arılar dilerim.
Ahmet KÖSE
Müdür
Pazartesi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
08:00
08:50
09:40
10:30
11:20
13:00
13:50
14:40
15:30
16:20
17:10
9-B
GÖR /MÜZ
Salı
Çar amba
9-A
GÖR /MÜZ
Per embe
Cuma
12-A ATT 12-A ATT
11-A ATT 11-A ATT
DĐL ANL. DĐL ANL.
DĐL ANL. DĐL ANL.
MAA : 6
Sınıf Reh.Öğretmenliği :
ÜCRET :0
TOPLAM :6
Eğitsel Kolu :
ASLINI ALDIM
Tarih
Nöbet Günü ve Yeri :
...../...../2015
Sınıf
Dersin Adı
HDS Derslik
9-A
GÖRSEL SANATLAR/MÜZĐK
1
9-B
GÖRSEL SANATLAR/MÜZĐK
1
11-A ATT
DĐL VE ANLATIM
2
12-A ATT
DĐL VE ANLATIM
2
T.C.
DURSUNBEY KAYMAKAMLIĞI
FARABĐ MESLEKĐ VE TEKNĐK ANADOLU LĐSESĐ MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Programı
09.02.2015
Sayın : FATMA ĐLKAY ENGĐN
2014 - 2015 Öğretim Yılında 09.02.2015 tarihinden itibaren uygulanacak programda haftalık ders dağılımınız
ve nöbet göreviniz a ağıya çıkartılmı tır.
Bilgilerinizi ve Gereğini rica eder. Ba arılar dilerim.
Ahmet KÖSE
Müdür
Pazartesi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
08:00
08:50
09:40
10:30
11:20
13:00
13:50
14:40
15:30
16:20
17:10
12-B HEM 12-B HEM 11-B HEM 10-B HEM 10-A ATT 10-A ATT
RUH. S.
RUH. S.
M.E.T11
MĐK. BAĞ ACĐL S.S
T.S.UYG.
10-B HEM 10-B HEM 10-A ATT 10-A ATT 10-B HEM 10-B HEM 11-B HEM 10-A ATT 10-A ATT
Salı
M.E.T.10
Çar amba
M.E.T.10
T.S.UYG. T.S.UYG. KADIN H. KADIN H. M.E.T11
ACĐL S.S
ACĐL S.S
10-B HEM 10-B HEM 10-B HEM 10-A ATT 10-A ATT 10-B HEM
KADIN H. M.E.T.10
M.E.T.10
T.S.UYG. T.S.UYG. MĐK. BAĞ
Per embe
Cuma
MAA : 21
Sınıf Reh.Öğretmenliği :
ÜCRET :0
TOPLAM :21
Eğitsel Kolu :
ASLINI ALDIM
Tarih
Nöbet Günü ve Yeri :
...../...../2015
Sınıf
Dersin Adı
HDS Derslik
10-A ATT
TEMEL SAĞLIK UYGULAMALARI5
10-A ATT
ACĐL SAĞLIK SĐSTEMĐ
10-B HEM
MESLEK ESASLARI TEKNĐĞĐ 10HEM
4
10-B HEM
MĐKROBĐYOLOJĐ VE BAĞI IKLAMA
2
10-B HEM
KADIN SAĞLIĞI HASTALIKLARI BAK
3
11-B HEM
MESLEK ESASLARI TEKNĐĞĐ 11HEM
2
12-B HEM
RUH SAĞLIĞI VE PSĐKĐYATRĐ
3
2
T.C.
DURSUNBEY KAYMAKAMLIĞI
FARABĐ MESLEKĐ VE TEKNĐK ANADOLU LĐSESĐ MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Programı
09.02.2015
Sayın : ELVAN DURMAZ
2014 - 2015 Öğretim Yılında 09.02.2015 tarihinden itibaren uygulanacak programda haftalık ders dağılımınız
ve nöbet göreviniz a ağıya çıkartılmı tır.
Bilgilerinizi ve Gereğini rica eder. Ba arılar dilerim.
Ahmet KÖSE
Müdür
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
08:00
08:50
09:40
10:30
11:20
13:00
13:50
14:40
15:30
16:20
17:10
10-A ATT 10-A ATT 12-B HEM 12-B HEM 10-B HEM 10-A ATT 10-B HEM 10-B HEM 11-B HEM 11-B HEM
Pazartesi
YA AM D. YA AM D. ÇOCUK H. ÇOCUK H. BĐYOKMYA
FARMKLJĐ FARM.H. FARM.H. ÇOCUK H. ÇOCUK H.
Salı
Çar amba
12-A ATT 12-A ATT 12-A ATT 10-B HEM 10-A ATT 10-A ATT 10-A ATT 10-A ATT 10-A ATT
Per embe
ACĐL K.T ACĐL K.T ACĐL K.T BĐYOKMYA
YA AM D. YA AM D. YA AM D. FARMKLJĐ FARMKLJĐ
Cuma
MAA : 19
Sınıf Reh.Öğretmenliği :
ÜCRET :0
TOPLAM :19
Eğitsel Kolu :
ASLINI ALDIM
Tarih
Nöbet Günü ve Yeri :
...../...../2015
Sınıf
Dersin Adı
HDS Derslik
10-A ATT
FARMAKOLOJĐ
3
10-A ATT
YA AM DESTEĞĐ
5
10-B HEM
BĐYOKĐMYA
2
10-B HEM
FARMAKOLOJĐ HEM
2
11-B HEM
ÇOCUK SAĞLIĞI HAST. VE BAKIMI
2
12-A ATT
ACĐL KURTARMA TEKNĐKLERĐ 3
12-B HEM
ÇOCUK SAĞLIĞI HAST. VE BAKIMI
2
T.C.
DURSUNBEY KAYMAKAMLIĞI
FARABĐ MESLEKĐ VE TEKNĐK ANADOLU LĐSESĐ MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Programı
09.02.2015
Sayın : YELĐZ YENĐOĞLU
2014 - 2015 Öğretim Yılında 09.02.2015 tarihinden itibaren uygulanacak programda haftalık ders dağılımınız
ve nöbet göreviniz a ağıya çıkartılmı tır.
Bilgilerinizi ve Gereğini rica eder. Ba arılar dilerim.
Ahmet KÖSE
Müdür
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
08:00
08:50
09:40
10:30
11:20
13:00
13:50
14:40
15:30
16:20
17:10
Pazartesi
10-A ATT 12-B HEM 12-B HEM 11-B HEM 11-B HEM 11-B HEM 10-B HEM 9-B
Salı
TÜRK EDBDĐL ANL. DĐL ANL. REH.
Çar amba
11-A ATT 9-A
DĐL ANL. DĐL ANL. TÜRK EDBTÜRK EDB
10-A ATT 10-B HEM 10-B HEM
TÜRK EDBTÜRK EDBTÜRK EDBDĐL ANL. DĐL ANL.
Per embe
10-B HEM 9-A
9-B
9-B
10-A ATT 9-B
9-A
9-A
12-A ATT
TÜRK EDBTÜRK EDBDĐL ANL. DĐL ANL. TÜRK EDBTÜRK EDBDĐL ANL. DĐL ANL. TÜRK EDB
Cuma
9-B
10-A ATT 10-A ATT 11-A ATT 11-A ATT 10-B HEM 9-A
12-A ATT 12-A ATT
TÜRK EDBDĐL ANL. DĐL ANL. TÜRK EDBTÜRK EDBTÜRK EDBTÜRK EDBTÜRK EDBTÜRK EDB
MAA : 31
ÜCRET :0
Sınıf Reh.Öğretmenliği : 11-B HEM
TOPLAM :31
Eğitsel Kolu :
ASLINI ALDIM
Tarih
Nöbet Günü ve Yeri :
...../...../2015
Sınıf
Dersin Adı
HDS Derslik
9-A
DĐL VE ANLATIM
2
9-A
TÜRK EDEBĐYATI
3
9-B
DĐL VE ANLATIM
2
9-B
TÜRK EDEBĐYATI
3
10-A ATT
DĐL VE ANLATIM
2
10-A ATT
TÜRK EDEBĐYATI
3
10-B HEM
DĐL VE ANLATIM
2
10-B HEM
TÜRK EDEBĐYATI
3
11-A ATT
TÜRK EDEBĐYATI
3
11-B HEM
DĐL VE ANLATIM
2
11-B HEM
REHBERLĐK VE YÖNLENDĐRME 1
12-A ATT
TÜRK EDEBĐYATI
3
12-B HEM
DĐL VE ANLATIM
2
T.C.
DURSUNBEY KAYMAKAMLIĞI
FARABĐ MESLEKĐ VE TEKNĐK ANADOLU LĐSESĐ MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Programı
09.02.2015
Sayın : ĐMRAN DEMĐREL
2014 - 2015 Öğretim Yılında 09.02.2015 tarihinden itibaren uygulanacak programda haftalık ders dağılımınız
ve nöbet göreviniz a ağıya çıkartılmı tır.
Bilgilerinizi ve Gereğini rica eder. Ba arılar dilerim.
Ahmet KÖSE
Müdür
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
08:00
08:50
09:40
10:30
11:20
13:00
13:50
14:40
15:30
16:20
17:10
Pazartesi
9-A
9-A
10-A ATT 10-A ATT 9-B
10-B HEM 10-B HEM
MAT.
MAT.
MAT.
MAT.
MAT.
MAT.
9-B
9-B
9-B
9-A
9-A
10-B HEM 10-B HEM 10-A ATT 10-A ATT
MAT.
MAT.
MAT.
MAT.
MAT.
MAT.
MAT.
MAT.
10-B HEM 10-A ATT 10-A ATT 9-A
9-A
9-B
9-B
10-B HEM 10-B HEM
REH.
MAT.
MAT.
MAT.
MAT.
Salı
Çar amba
Per embe
MAT.
MAT.
MAT.
MAT.
MAT.
MAT.
Cuma
MAA : 25
ÜCRET :0
Sınıf Reh.Öğretmenliği : 10-B HEM
TOPLAM :25
Eğitsel Kolu :
ASLINI ALDIM
Tarih
Nöbet Günü ve Yeri :
...../...../2015
Sınıf
Dersin Adı
HDS Derslik
9-A
MATEMATĐK
6
9-B
MATEMATĐK
6
10-A ATT
MATEMATĐK
6
10-B HEM
MATEMATĐK
6
10-B HEM
REHBERLĐK VE YÖNLENDĐRME 1
T.C.
DURSUNBEY KAYMAKAMLIĞI
FARABĐ MESLEKĐ VE TEKNĐK ANADOLU LĐSESĐ MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Programı
09.02.2015
Sayın : GÖZDE ÜNSAL BA OĞLU
2014 - 2015 Öğretim Yılında 09.02.2015 tarihinden itibaren uygulanacak programda haftalık ders dağılımınız
ve nöbet göreviniz a ağıya çıkartılmı tır.
Bilgilerinizi ve Gereğini rica eder. Ba arılar dilerim.
Ahmet KÖSE
Müdür
Pazartesi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
08:00
08:50
09:40
10:30
11:20
13:00
13:50
14:40
15:30
16:20
17:10
10-A ATT 9-B
9-B
11-B HEM 11-B HEM
TARĐH
TARĐH
ĐNKILAP
TARĐH
ĐNKILAP
Salı
9-B
Çar amba
11-A ATT 9-A
SÇ. DEM. SEÇ.TAR TARĐH
9-A
11-A ATT
SÇ. DEM. ĐNKILAP
Per embe
Cuma
11-A ATT 9-A
11-A ATT 10-A ATT 10-A ATT
SEÇ.TAR TARĐH
ĐNKILAP
MAA : 15
ÜCRET :0
Sınıf Reh.Öğretmenliği : 10-A ATT
REH.
TARĐH
TOPLAM :15
Eğitsel Kolu :
ASLINI ALDIM
Tarih
Nöbet Günü ve Yeri :
...../...../2015
Sınıf
Dersin Adı
HDS Derslik
9-A
TARĐH
2
9-A
SEÇMELĐ DEMOKRASĐ VE ĐNSAN1HAK
9-B
TARĐH
9-B
SEÇMELĐ DEMOKRASĐ VE ĐNSAN1HAK
10-A ATT
TARĐH
10-A ATT
REHBERLĐK VE YÖNLENDĐRME 1
11-A ATT
T.C. ĐNK. TAR. VE ATATÜRKÇÜLÜK
2
11-A ATT
SEÇMELĐ TARĐH
11-B HEM
T.C. ĐNK. TAR. VE ATATÜRKÇÜLÜK
2
2
2
2
T.C.
DURSUNBEY KAYMAKAMLIĞI
FARABĐ MESLEKĐ VE TEKNĐK ANADOLU LĐSESĐ MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Programı
09.02.2015
Sayın : MUSTAFA KARTAL
2014 - 2015 Öğretim Yılında 09.02.2015 tarihinden itibaren uygulanacak programda haftalık ders dağılımınız
ve nöbet göreviniz a ağıya çıkartılmı tır.
Bilgilerinizi ve Gereğini rica eder. Ba arılar dilerim.
Ahmet KÖSE
Müdür
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
08:00
08:50
09:40
10:30
11:20
13:00
13:50
14:40
15:30
16:20
17:10
9-B
9-B
10-A ATT
ĐNG 6
ĐNG 6
ĐNG.
9-B
9-B
11-A ATT
ĐNG 6
ĐNG 6
ĐNG 3
12-A ATT 12-A ATT 12-A ATT 9-B
9-B
11-A ATT 11-A ATT
ĐNG 3
ĐNG 6
ĐNG 3
Pazartesi
Salı
Çar amba
Per embe
Cuma
10-A ATT 9-B
ĐNG.
REH.
MAA : 15
ÜCRET :0
Sınıf Reh.Öğretmenliği : 9-B
ĐNG 3
ĐNG 3
TOPLAM :15
Eğitsel Kolu :
ĐNG 6
ĐNG 3
ASLINI ALDIM
Tarih
Nöbet Günü ve Yeri :
...../...../2015
Sınıf
Dersin Adı
HDS Derslik
9-B
YABANCI DĐL 6 SAAT
6
9-B
REHBERLĐK VE YÖNLENDĐRME 1
10-A ATT
YABANCI DĐL 2 SAAT
2
11-A ATT
YABANCI DĐL 3 SAAT
3
12-A ATT
YABANCI DĐL 3 SAAT
3
T.C.
DURSUNBEY KAYMAKAMLIĞI
FARABĐ MESLEKĐ VE TEKNĐK ANADOLU LĐSESĐ MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Programı
09.02.2015
Sayın : ĐHSAN SÜRGEN
2014 - 2015 Öğretim Yılında 09.02.2015 tarihinden itibaren uygulanacak programda haftalık ders dağılımınız
ve nöbet göreviniz a ağıya çıkartılmı tır.
Bilgilerinizi ve Gereğini rica eder. Ba arılar dilerim.
Ahmet KÖSE
Müdür
Pazartesi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
08:00
08:50
09:40
10:30
11:20
13:00
13:50
14:40
15:30
16:20
17:10
9-A
11-B HEM 12-B HEM
ĐNG 6
ĐNG 3
ĐNG 3
Salı
9-A
9-A
12-B HEM 12-B HEM 11-B HEM 11-B HEM
ĐNG 6
ĐNG 6
ĐNG 3
ĐNG 3
ĐNG 3
ĐNG 3
Çar amba
Per embe
Cuma
9-A
9-A
9-A
9-A
REH.
ĐNG 6
ĐNG 6
ĐNG 6
MAA : 13
ÜCRET :0
Sınıf Reh.Öğretmenliği : 9-A
TOPLAM :13
Eğitsel Kolu :
ASLINI ALDIM
Tarih
Nöbet Günü ve Yeri :
...../...../2015
Sınıf
Dersin Adı
HDS Derslik
9-A
YABANCI DĐL 6 SAAT
6
9-A
REHBERLĐK VE YÖNLENDĐRME 1
11-B HEM
YABANCI DĐL 3 SAAT
3
12-B HEM
YABANCI DĐL 3 SAAT
3
T.C.
DURSUNBEY KAYMAKAMLIĞI
FARABĐ MESLEKĐ VE TEKNĐK ANADOLU LĐSESĐ MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Programı
09.02.2015
Sayın : ABDULLAH GÜRI IK
2014 - 2015 Öğretim Yılında 09.02.2015 tarihinden itibaren uygulanacak programda haftalık ders dağılımınız
ve nöbet göreviniz a ağıya çıkartılmı tır.
Bilgilerinizi ve Gereğini rica eder. Ba arılar dilerim.
Ahmet KÖSE
Müdür
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
08:00
08:50
09:40
10:30
11:20
13:00
13:50
14:40
15:30
16:20
17:10
Pazartesi
11-B HEM 11-B HEM
Salı
SEÇ. FĐZ
Çar amba
Per embe
SEÇ. FĐZ
10-A ATT 10-A ATT 9-A
9-A
FĐZĐK
FĐZĐK
FĐZĐK
FĐZĐK
9-B
9-B
10-B HEM 10-B HEM 12-A ATT 12-A ATT 12-A ATT 11-A ATT 11-A ATT
FĐZĐK
FĐZĐK
FĐZĐK
FĐZĐK
REH.
SEÇ. FĐZ
SEÇ. FĐZ
SEÇ. FĐZ
SEÇ. FĐZ
Cuma
MAA : 15
ÜCRET :0
Sınıf Reh.Öğretmenliği : 12-A ATT
TOPLAM :15
Eğitsel Kolu :
ASLINI ALDIM
Tarih
Nöbet Günü ve Yeri :
...../...../2015
Sınıf
Dersin Adı
HDS Derslik
9-A
FĐZĐK
2
9-B
FĐZĐK
2
10-A ATT
FĐZĐK
2
10-B HEM
FĐZĐK
2
11-A ATT
SEÇMELĐ FĐZĐK
2
11-B HEM
SEÇMELĐ FĐZĐK
2
12-A ATT
SEÇMELĐ FĐZĐK
2
12-A ATT
REHBERLĐK VE YÖNLENDĐRME 1
T.C.
DURSUNBEY KAYMAKAMLIĞI
FARABĐ MESLEKĐ VE TEKNĐK ANADOLU LĐSESĐ MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Programı
09.02.2015
Sayın : ÇĐĞDEM AYZER ASLAN
2014 - 2015 Öğretim Yılında 09.02.2015 tarihinden itibaren uygulanacak programda haftalık ders dağılımınız
ve nöbet göreviniz a ağıya çıkartılmı tır.
Bilgilerinizi ve Gereğini rica eder. Ba arılar dilerim.
Ahmet KÖSE
Müdür
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
08:00
08:50
09:40
10:30
11:20
13:00
13:50
14:40
15:30
16:20
17:10
Pazartesi
Salı
9-A
10-B HEM 9-B
SAĞLIK
BĐY 2
9-B
9-A
9-A
10-A ATT 10-A ATT
BĐYOLOJĐ BĐYOLOJĐ BĐYOLOJĐ BĐYOLOJĐ BĐYOLOJĐ BĐYOLOJĐ
10-A ATT
10-B HEM 9-B
BĐYOLOJĐ
BĐY 2
9-B
BĐYOLOJĐ SAĞLIK
12-B HEM 9-A
REH.
BĐYOLOJĐ
Çar amba
Per embe
Cuma
MAA : 14
ÜCRET :0
Sınıf Reh.Öğretmenliği : 12-B HEM
TOPLAM :14
Eğitsel Kolu :
ASLINI ALDIM
Tarih
Nöbet Günü ve Yeri :
...../...../2015
Sınıf
Dersin Adı
HDS Derslik
9-A
BĐYOLOJĐ 3 SAAT
3
9-A
SAĞLIK BĐLGĐSĐ
1
9-B
BĐYOLOJĐ 3 SAAT
3
9-B
SAĞLIK BĐLGĐSĐ
1
10-A ATT
BĐYOLOJĐ 3 SAAT
3
10-B HEM
BĐYOLOJĐ 2 SAAT
2
12-B HEM
REHBERLĐK VE YÖNLENDĐRME 1
T.C.
DURSUNBEY KAYMAKAMLIĞI
FARABĐ MESLEKĐ VE TEKNĐK ANADOLU LĐSESĐ MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Programı
09.02.2015
Sayın : DĐLEK URUH
2014 - 2015 Öğretim Yılında 09.02.2015 tarihinden itibaren uygulanacak programda haftalık ders dağılımınız
ve nöbet göreviniz a ağıya çıkartılmı tır.
Bilgilerinizi ve Gereğini rica eder. Ba arılar dilerim.
Ahmet KÖSE
Müdür
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
08:00
08:50
09:40
10:30
11:20
13:00
13:50
14:40
15:30
16:20
17:10
Pazartesi
9-A
10-A ATT 10-B HEM
KĐMYA
KĐMYA
KĐMYA
Salı
Çar amba
Per embe
Cuma
11-A ATT 10-B HEM 9-B
9-B
9-A
10-A ATT
REH.
KĐMYA
KĐMYA
KĐMYA
KĐMYA
MAA : 9
ÜCRET :0
Sınıf Reh.Öğretmenliği : 11-A ATT
KĐMYA
TOPLAM :9
Eğitsel Kolu :
ASLINI ALDIM
Tarih
Nöbet Günü ve Yeri :
...../...../2015
Sınıf
Dersin Adı
HDS Derslik
9-A
KĐMYA
2
9-B
KĐMYA
2
10-A ATT
KĐMYA
2
10-B HEM
KĐMYA
2
11-A ATT
REHBERLĐK VE YÖNLENDĐRME 1
T.C.
DURSUNBEY KAYMAKAMLIĞI
FARABĐ MESLEKĐ VE TEKNĐK ANADOLU LĐSESĐ MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Programı
09.02.2015
Sayın : MEHMET GÜNAY
2014 - 2015 Öğretim Yılında 09.02.2015 tarihinden itibaren uygulanacak programda haftalık ders dağılımınız
ve nöbet göreviniz a ağıya çıkartılmı tır.
Bilgilerinizi ve Gereğini rica eder. Ba arılar dilerim.
Ahmet KÖSE
Müdür
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
08:00
08:50
09:40
10:30
11:20
13:00
13:50
14:40
15:30
16:20
17:10
Pazartesi
9-A
Salı
9-A
9-B
9-B
COĞRAFYA
COĞRAFYA
COĞRAFYA
COĞRAFYA
Çar amba
Per embe
10-A ATT 10-A ATT
COĞRAFYA
COĞRAFYA
Cuma
MAA : 6
Sınıf Reh.Öğretmenliği :
ÜCRET :0
TOPLAM :6
Eğitsel Kolu :
ASLINI ALDIM
Tarih
Nöbet Günü ve Yeri :
...../...../2015
Sınıf
Dersin Adı
HDS Derslik
9-A
COĞRAFYA
2
9-B
COĞRAFYA
2
10-A ATT
COĞRAFYA
2
T.C.
DURSUNBEY KAYMAKAMLIĞI
FARABĐ MESLEKĐ VE TEKNĐK ANADOLU LĐSESĐ MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Programı
09.02.2015
Sayın : SAKĐN ĐPEKÇĐ
2014 - 2015 Öğretim Yılında 09.02.2015 tarihinden itibaren uygulanacak programda haftalık ders dağılımınız
ve nöbet göreviniz a ağıya çıkartılmı tır.
Bilgilerinizi ve Gereğini rica eder. Ba arılar dilerim.
Ahmet KÖSE
Müdür
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
08:00
08:50
09:40
10:30
11:20
13:00
13:50
14:40
15:30
16:20
17:10
Pazartesi
Salı
11-A ATT 11-A ATT 11-A ATT 11-A ATT
Çar amba
TB. ACĐL TB. ACĐL TRV. A.Y TRV. A.Y
Per embe
11-A ATT
11-A ATT 11-A ATT 11-A ATT
TRV. A.Y
TB. ACĐL TB. ACĐL TB. ACĐL
Cuma
MAA : 8
Sınıf Reh.Öğretmenliği :
ÜCRET :0
TOPLAM :8
Eğitsel Kolu :
ASLINI ALDIM
Tarih
Nöbet Günü ve Yeri :
...../...../2015
Sınıf
Dersin Adı
HDS Derslik
11-A ATT
TRAVMALARDA ACĐL YARDIM 3
11-A ATT
TIBBĐ ACĐLLER
5
T.C.
DURSUNBEY KAYMAKAMLIĞI
FARABĐ MESLEKĐ VE TEKNĐK ANADOLU LĐSESĐ MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Programı
09.02.2015
Sayın : ZEHRA NUR TAHTALI
2014 - 2015 Öğretim Yılında 09.02.2015 tarihinden itibaren uygulanacak programda haftalık ders dağılımınız
ve nöbet göreviniz a ağıya çıkartılmı tır.
Bilgilerinizi ve Gereğini rica eder. Ba arılar dilerim.
Ahmet KÖSE
Müdür
Pazartesi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
08:00
08:50
09:40
10:30
11:20
13:00
13:50
14:40
15:30
16:20
17:10
10-B HEM 10-B HEM
9-A
9-A
9-B
10-B HEM 11-B HEM 11-B HEM
S.H.Đ
M. GELĐ
M. GELĐ
M. GELĐ
CERRAHĐ SAĞ. EĞT SAĞ. EĞT
DAHĐLĐYE
Salı
Çar amba
10-B HEM 10-B HEM 12-A ATT
Per embe
CERRAHĐ DAHĐLĐYE ODDAY
Cuma
10-B HEM 10-B HEM 9-B
10-B HEM 10-B HEM 12-A ATT 10-B HEM
CERRAHĐ CERRAHĐ M. GELĐ
DAHĐLĐYE DAHĐLĐYE ODDAY
MAA : 18
Sınıf Reh.Öğretmenliği :
ÜCRET :0
TOPLAM :18
Eğitsel Kolu :
S.H.Đ
ASLINI ALDIM
Tarih
Nöbet Günü ve Yeri :
...../...../2015
Sınıf
Dersin Adı
HDS Derslik
9-A
MESLEKĐ GELĐ ĐM
2
9-B
MESLEKĐ GELĐ ĐM
2
10-B HEM
DAHĐLĐYE HASTALIKLARI BAKIMI
4
10-B HEM
CERRAHĐ HASTALIKLARI BAKIMI4
10-B HEM
SAĞLIK HĐZMETLERĐNDE ĐLETĐ ĐM
2
11-B HEM
SAĞLIK EĞĐTĐMĐ
12-A ATT
OLAĞAN DI I DUR. ACĐL YARDIM2
2
T.C.
DURSUNBEY KAYMAKAMLIĞI
FARABĐ MESLEKĐ VE TEKNĐK ANADOLU LĐSESĐ MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Programı
09.02.2015
Sayın : MERVE ARSLAN
2014 - 2015 Öğretim Yılında 09.02.2015 tarihinden itibaren uygulanacak programda haftalık ders dağılımınız
ve nöbet göreviniz a ağıya çıkartılmı tır.
Bilgilerinizi ve Gereğini rica eder. Ba arılar dilerim.
Ahmet KÖSE
Müdür
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
08:00
08:50
09:40
10:30
11:20
13:00
13:50
14:40
15:30
16:20
17:10
12-B HEM 12-B HEM 12-B HEM 12-B HEM 10-B HEM
Pazartesi
TOP. SAĞ TOP. SAĞ ĐLK YARD ĐLK YARD EPĐD.
Salı
11-B HEM 11-B HEM 10-B HEM
12-B HEM 12-B HEM 10-A ATT
BULA ICI BULA ICI EPĐD.
S.H.YÖN. S.H.YÖN. ENFKS.
10-A ATT 10-A ATT 10-A ATT 10-B HEM 10-B HEM
Çar amba
ENFKS.
SAĞ.PĐSK SAĞ.PĐSK G.BESL.
G.BESL.
Per embe
Cuma
MAA : 16
Sınıf Reh.Öğretmenliği :
ÜCRET :0
TOPLAM :16
Eğitsel Kolu :
ASLINI ALDIM
Tarih
Nöbet Günü ve Yeri :
...../...../2015
Sınıf
Dersin Adı
HDS Derslik
10-A ATT
ENFEKSĐYONDAN KORUNMA
2
10-A ATT
SAĞLIK PSĐKOLOJĐSĐ
2
10-B HEM
EPĐDĐMĐYOLOJĐ VE BĐOĐSTATĐSTĐK
2
10-B HEM
GENEL BESLENME
11-B HEM
BULA ICI HASTALIKLAR VE BAKIMI
2
12-B HEM
ĐLK YARDIM VE ACĐL BAKIM
12-B HEM
SAĞLIK HĐZMETLERĐNDE YÖNETĐM
2
12-B HEM
TOPLUM SAĞLIĞI
2
2
2
T.C.
DURSUNBEY KAYMAKAMLIĞI
FARABĐ MESLEKĐ VE TEKNĐK ANADOLU LĐSESĐ MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Programı
09.02.2015
Sayın : EMĐNE ASLAN
2014 - 2015 Öğretim Yılında 09.02.2015 tarihinden itibaren uygulanacak programda haftalık ders dağılımınız
ve nöbet göreviniz a ağıya çıkartılmı tır.
Bilgilerinizi ve Gereğini rica eder. Ba arılar dilerim.
Ahmet KÖSE
Müdür
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
08:00
08:50
09:40
10:30
11:20
13:00
13:50
14:40
15:30
16:20
17:10
Pazartesi
9-B
Salı
9-B
11-B HEM 12-B HEM
BEDEN 2 BEDEN 2 BEDEN 1 TRAFĐK
Çar amba
Per embe
12-A ATT 11-A ATT 9-A
TRAFĐK
9-A
BEDEN 1 BEDEN 2 BEDEN 2
Cuma
MAA : 8
Sınıf Reh.Öğretmenliği :
ÜCRET :0
TOPLAM :8
Eğitsel Kolu :
ASLINI ALDIM
Tarih
Nöbet Günü ve Yeri :
...../...../2015
Sınıf
Dersin Adı
HDS Derslik
9-A
BEDEN EĞĐTĐMĐ 2 SAAT
2
9-B
BEDEN EĞĐTĐMĐ 2 SAAT
2
11-A ATT
BEDEN EĞĐTĐMĐ 1 SAAT
1
11-B HEM
BEDEN EĞĐTĐMĐ 1 SAAT
1
12-A ATT
TRAFĐK VE ĐLK YARDIM
1
12-B HEM
TRAFĐK VE ĐLK YARDIM
1
T.C.
DURSUNBEY KAYMAKAMLIĞI
FARABĐ MESLEKĐ VE TEKNĐK ANADOLU LĐSESĐ MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Programı
09.02.2015
Sayın : OYLUM TOKUR
2014 - 2015 Öğretim Yılında 09.02.2015 tarihinden itibaren uygulanacak programda haftalık ders dağılımınız
ve nöbet göreviniz a ağıya çıkartılmı tır.
Bilgilerinizi ve Gereğini rica eder. Ba arılar dilerim.
Ahmet KÖSE
Müdür
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
08:00
08:50
09:40
10:30
11:20
13:00
13:50
14:40
15:30
16:20
17:10
11-B HEM 11-B HEM
Pazartesi
FELSEFE FELSEFE
Salı
Çar amba
11-A ATT 11-A ATT
Per embe
FELSEFE FELSEFE
Cuma
MAA : 4
Sınıf Reh.Öğretmenliği :
ÜCRET :0
TOPLAM :4
Eğitsel Kolu :
ASLINI ALDIM
Tarih
Nöbet Günü ve Yeri :
...../...../2015
Sınıf
Dersin Adı
HDS Derslik
11-A ATT
FELSEFE
2
11-B HEM
FELSEFE
2
T.C.
DURSUNBEY KAYMAKAMLIĞI
FARABĐ MESLEKĐ VE TEKNĐK ANADOLU LĐSESĐ MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Programı
09.02.2015
Sayın : KOORDĐNATÖR ÖĞRETMEN 1
2014 - 2015 Öğretim Yılında 09.02.2015 tarihinden itibaren uygulanacak programda haftalık ders dağılımınız
ve nöbet göreviniz a ağıya çıkartılmı tır.
Bilgilerinizi ve Gereğini rica eder. Ba arılar dilerim.
Ahmet KÖSE
Müdür
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
08:00
08:50
09:40
10:30
11:20
13:00
13:50
14:40
15:30
16:20
17:10
Pazartesi
Salı
Çar amba
11-B HEM 11-B HEM 11-B HEM 11-B HEM 11-B HEM 11-B HEM 11-B HEM 11-B HEM
STAJ 3GN STAJ 3GN STAJ 3GN STAJ 3GN STAJ 3GN STAJ 3GN STAJ 3GN STAJ 3GN
Per embe
11-B HEM 11-B HEM 11-B HEM 11-B HEM 11-B HEM 11-B HEM 11-B HEM 11-B HEM
STAJ 3GN STAJ 3GN STAJ 3GN STAJ 3GN STAJ 3GN STAJ 3GN STAJ 3GN STAJ 3GN
Cuma
11-B HEM 11-B HEM 11-B HEM 11-B HEM 11-B HEM 11-B HEM 11-B HEM 11-B HEM
STAJ 3GN STAJ 3GN STAJ 3GN STAJ 3GN STAJ 3GN STAJ 3GN STAJ 3GN STAJ 3GN
MAA : 24
Sınıf Reh.Öğretmenliği :
ÜCRET :0
TOPLAM :24
Eğitsel Kolu :
ASLINI ALDIM
Tarih
Nöbet Günü ve Yeri :
...../...../2015
Sınıf
11-B HEM
Dersin Adı
HDS Derslik
Đ LETMELERDE BEC. EĞĐTĐMĐ 3GÜN
24
T.C.
DURSUNBEY KAYMAKAMLIĞI
FARABĐ MESLEKĐ VE TEKNĐK ANADOLU LĐSESĐ MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Programı
09.02.2015
Sayın : KOORDĐNATÖR ÖĞRETMEN 2
2014 - 2015 Öğretim Yılında 09.02.2015 tarihinden itibaren uygulanacak programda haftalık ders dağılımınız
ve nöbet göreviniz a ağıya çıkartılmı tır.
Bilgilerinizi ve Gereğini rica eder. Ba arılar dilerim.
Ahmet KÖSE
Müdür
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
08:00
08:50
09:40
10:30
11:20
13:00
13:50
14:40
15:30
16:20
17:10
Pazartesi
Salı
Çar amba
12-B HEM 12-B HEM 12-B HEM 12-B HEM 12-B HEM 12-B HEM 12-B HEM 12-B HEM
STAJ 3GN STAJ 3GN STAJ 3GN STAJ 3GN STAJ 3GN STAJ 3GN STAJ 3GN STAJ 3GN
Per embe
12-B HEM 12-B HEM 12-B HEM 12-B HEM 12-B HEM 12-B HEM 12-B HEM 12-B HEM
STAJ 3GN STAJ 3GN STAJ 3GN STAJ 3GN STAJ 3GN STAJ 3GN STAJ 3GN STAJ 3GN
Cuma
12-B HEM 12-B HEM 12-B HEM 12-B HEM 12-B HEM 12-B HEM 12-B HEM 12-B HEM
STAJ 3GN STAJ 3GN STAJ 3GN STAJ 3GN STAJ 3GN STAJ 3GN STAJ 3GN STAJ 3GN
MAA : 24
Sınıf Reh.Öğretmenliği :
ÜCRET :0
TOPLAM :24
Eğitsel Kolu :
ASLINI ALDIM
Tarih
Nöbet Günü ve Yeri :
...../...../2015
Sınıf
12-B HEM
Dersin Adı
HDS Derslik
Đ LETMELERDE BEC. EĞĐTĐMĐ 3GÜN
24
T.C.
DURSUNBEY KAYMAKAMLIĞI
FARABĐ MESLEKĐ VE TEKNĐK ANADOLU LĐSESĐ MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Programı
09.02.2015
Sayın : KOORDĐNATÖR ÖĞRETMEN 3
2014 - 2015 Öğretim Yılında 09.02.2015 tarihinden itibaren uygulanacak programda haftalık ders dağılımınız
ve nöbet göreviniz a ağıya çıkartılmı tır.
Bilgilerinizi ve Gereğini rica eder. Ba arılar dilerim.
Ahmet KÖSE
Müdür
Pazartesi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
08:00
08:50
09:40
10:30
11:20
13:00
13:50
14:40
15:30
16:20
17:10
12-A ATT 12-A ATT 12-A ATT 12-A ATT 12-A ATT 12-A ATT 12-A ATT 12-A ATT
STAJ 3GN STAJ 3GN STAJ 3GN STAJ 3GN STAJ 3GN STAJ 3GN STAJ 3GN STAJ 3GN
12-A ATT 12-A ATT 12-A ATT 12-A ATT 12-A ATT 12-A ATT 12-A ATT 12-A ATT
Salı
STAJ 3GN STAJ 3GN STAJ 3GN STAJ 3GN STAJ 3GN STAJ 3GN STAJ 3GN STAJ 3GN
Çar amba
12-A ATT 12-A ATT 12-A ATT 12-A ATT 12-A ATT 12-A ATT 12-A ATT 12-A ATT
STAJ 3GN STAJ 3GN STAJ 3GN STAJ 3GN STAJ 3GN STAJ 3GN STAJ 3GN STAJ 3GN
Per embe
Cuma
MAA : 24
Sınıf Reh.Öğretmenliği :
ÜCRET :0
TOPLAM :24
Eğitsel Kolu :
ASLINI ALDIM
Tarih
Nöbet Günü ve Yeri :
...../...../2015
Sınıf
12-A ATT
Dersin Adı
HDS Derslik
Đ LETMELERDE BEC. EĞĐTĐMĐ 3GÜN
24
T.C.
DURSUNBEY KAYMAKAMLIĞI
FARABĐ MESLEKĐ VE TEKNĐK ANADOLU LĐSESĐ MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Programı
09.02.2015
Sayın : KOORDĐNATÖR ÖĞRETMEN 4
2014 - 2015 Öğretim Yılında 09.02.2015 tarihinden itibaren uygulanacak programda haftalık ders dağılımınız
ve nöbet göreviniz a ağıya çıkartılmı tır.
Bilgilerinizi ve Gereğini rica eder. Ba arılar dilerim.
Ahmet KÖSE
Müdür
Pazartesi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
08:00
08:50
09:40
10:30
11:20
13:00
13:50
14:40
15:30
16:20
17:10
11-A ATT 11-A ATT 11-A ATT 11-A ATT 11-A ATT 11-A ATT 11-A ATT 11-A ATT
STAJ 2GN STAJ 2GN STAJ 2GN STAJ 2GN STAJ 2GN STAJ 2GN STAJ 2GN STAJ 2GN
11-A ATT 11-A ATT 11-A ATT 11-A ATT 11-A ATT 11-A ATT 11-A ATT 11-A ATT
Salı
STAJ 2GN STAJ 2GN STAJ 2GN STAJ 2GN STAJ 2GN STAJ 2GN STAJ 2GN STAJ 2GN
Çar amba
Per embe
Cuma
MAA : 16
Sınıf Reh.Öğretmenliği :
ÜCRET :0
TOPLAM :16
Eğitsel Kolu :
ASLINI ALDIM
Tarih
Nöbet Günü ve Yeri :
...../...../2015
Sınıf
11-A ATT
Dersin Adı
HDS Derslik
Đ LETMELERDE BECERĐ EĞT. 2GÜN
16
Download

Konu