T.C.
KUMLUCA KAYMAKAMLIĞI
Đlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 58763494-821.99-E.13469661
Konu: "Korna Çalma Huzurumu Çalma"
Kampanyası
29.12.2015
KUMLUCA ………………………………………………… MÜDÜRLÜĞÜNE
Đlgi
:Antalya Valiliği Đl Milli Eğitim Müdürlüğünün 28/12/2015 tarih ve 13411491 sayılı
yazısı.
Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.'nin, trafikteki korna seslerinin insan sağlığı
üzerinde oluşturduğu psikolojik ve fizyolojik olumsuzluklardan yola çıkarak, 13 Mart 2016
YGS ve 18-19-25-26 Haziran 2016 tarihlerinde yapılacak olan LYS sınav günlerinde söz
konusu duyarlılığın artırılmasına yönelik "Sınav Tarihleri Kornasız Gün Olsun" temasıyla
"Korna Çalma Huzurumu Çalma" kampanyasının tüm okullarda duyurulması talebine
ilişkin Bakanlığımız, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 24/12/2015 tarihli
ve 13315770 sayılı yazıları ekte gönderilmiştir.
Söz konusu kampanyanın, okulunuz öğrenci ve personeline duyurulması hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Yalçın SEYRAN
Müdür a.
Şube Müdürü
Ek:Yazı (2 adet)
Dağıtım:
Tüm Resmi Özel Okul Md.
NOT: Yarışmalar, Antalya MEM'in Web Sayfasında, Dökümanlar kısmında yer almaktadır.
Bağlık Mah. Gödene Cad. 07350 Kumluca/ANTALYA
Elektronik Ağ: http://kumluca.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Yalçın SEYRAN Şb.Md.
Tel: (0 242) 887 1006
Faks: (0 242) 887 6675
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenb6e3-728a-3ee5-a15f-466b kodu ile teyit edilebilir.
Download

Korna Çalma Huzurumu Çalma