T.C.
KUMLUCA KAYMAKAMLIĞI
Đlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 58763494-814-E.13413129
Konu: Kitap Toplama Kampanyası
28.12.2015
KUMLUCA ………………………………………………… MÜDÜRLÜĞÜNE
Đlgi
:Antalya Valiliği Đl Milli Eğitim Müdürlüğünün 25/12/2015 tarih ve 13333963 sayılı
yazısı.
Kocaeli Valiliği, Đl Milli Eğitim Müdürlüğünün 23/12/2015 tarihli ve 13263519
sayılı yazılarında belirtilen, Kocaeli
Đli, Kartepe ilçesi, Süleyman Şah
ilkokulu
Müdürlüğünün kütüphanesini zenginleştirmek ve öğrencilere kitap okuma alışkanlığı
kazandırmak amacıyla, Ülkemiz genelinde kitap toplama kampanyası başlatıldığına dair
yazıları yazımız ekinde gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve toplanacak kitapların doğrudan adı geçen okula gönderilmesi
hususunda, gereğini rica ederim.
Yalçın SEYRAN
Müdür a.
Şube Müdürü
Ek:
1- Yazı (3 adet)
2- Onay (1 adet)
Dağıtım:
Tüm Okul Md.
Bağlık Mah. Gödene Cad. 07350 Kumluca/ANTALYA
Elektronik Ağ:http:// kumlucameb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Yalçın SEYRAN Şb.Md.
Tel: (0 242) 887 1006
Faks: (0 242) 887 6675
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden1e90-5b54-34ad-ab96-3b44 kodu ile teyit edilebilir.
Download

Kitap Toplama Kampanyası