ACELE VE GÜNLÜDÜR
T.C.
ADIYAMAN VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 27963086/<...>/<...> <...>
Konu : Deprem Tahkiki Yapılması Planlanan
Eğitim Kurumları
................................................................MÜDÜRLÜĞÜNE
ADIYAMAN
İlgi: Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat Emlak ve Grup Başkanlığının 27/02/2015 tarih ve
87448703/952.1.4/2239753 sayılı yazısı.
İlgi yazıda; deprem güvenliği belirleme çalışmaları kapsamında, Bakanlığımızca Merkez 1.
ve 2. Derece deprem bölgesinde yer alan eğitim kurumu binalarından bugüne kadar deprem tahkiki
yapılmamış olanların deprem tahkiklerinin ve sonuçlarına göre gerekmesi halinde güçlendirme
projelerinin yaptırılması planlanmıştır.
Buna göre; deprem tahkiki talep edilen okulunuza ait bilgilerin Müdürlüğümüz web sayfası
Duyurular kısmında yer alan eklere doldurularak en geç 06/03/2015 Çarşamba günü mesai bitimine
kadar Müdürlüğümüz İnşaat ve emlak birimine gönderilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Seyfi ÖZKAN
Milli Eğitim Müdürü
EKLER:
EK-1: İlgi Yazı Örneği (1 Sayfa)
EK-2: Tablo (1 Sayfa)
EK-3: Türkiye Deprem Bölgesi Haritası(1 Adet)
DAĞITIM:
- Merkeze Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
ADIYAMAN
Download

ACELE VE GÜNLÜDÜR T.C. ADIYAMAN VALİLİĞİ İl Milli Eğitim