TİG Klinik Kodlama Temel Eğitimi İçin Personel Bildirimi Hakkında
(Acele ve Günlüdür)
Teşhis İlişkili Gruplar çalışmaları kapsamında Ocak 2014'te klinik kodlamacı ihtiyacı
bulunan kamu, özel ve üniversite hastanelerine yönelik klinik kodlama temel eğitimi
düzenlenmesi
planlanmaktadır.
Kodlamacı
ihtiyacı
bulunan
hastaneler,
eğitim
başvurularını 18 Aralık 2013 Saat 17.00'a kadar Hastane TİG Yöneticileri aracılığıyla TİG
Panel (panel.tig.saglik.gov.tr) üzerinden eğitime katılacak olan personel bilgilerinin
doldurularak bildirim yapmaları gerekmektedir.
Eğitime gönderilecek personel, tıp literatürü ile ilgili konuların da yer aldığı bir
müfredata sahip bir okul mezunu (öncelikli olarak Tıbbi Sekreterlik ve Dokümantasyon
Bölümü mezunu personel olmak üzere, Sağlık Meslek Lisesi veya Sağlık Meslek Yüksek
Okulu Mezunları; Sağlık Memurluğu, Hemşirelik, Ebelik vs.) olması uygun olacaktır.
Not:
1- Eğitim klinik kodlama temel eğitimi olmasından dolayı eğitime gönderilecek
personelin daha önce temel eğitim almamış personel olmasına dikkat edilmelidir.
2- Eğitim Ankara'da yapılacak olup şehir dışından katılacak olan katılımcılar
konaklama yerlerini ve şehiriçi - şehirdışı ulaşımlarını kendi imkanlarıyla karşılayacaktırlar.
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
İzleme Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı
Maliyet Analizi Daire Başkanlığı
[email protected]
Download

(Acele ve Günlüdür)