BOTAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BOTAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Türk Sanat Müziği Korosu Gönüllü Formu
Türk Halk Müziği Korosu
Kimlik Bilgileri
Korist No :
TC Kimlik No
:
Adı Soyadı
:
Doğum Yeri ve Yılı
:
Mesleği / İşi / Bölümü
:
Medeni Hali
:
FOTOĞRAF
Bekar
Evli
:
Üniversite
Lise
Ses Eğitimi
:
Aldım
Almadım
Nerede, kimden aldığı ve süresi
:
Daha Önce Koro Deneyimi
:
Var
Yok
Hangi Koroda, Süresi
:
Solfej Bilgisi
:
İleri Düzeyde
Yetersiz
Herhangi bir enstruman çalıyor musunuz?Belirtiniz
:
Sağlık Bilgileri
:
Şehirdışı seyahat engeli
:
Var
Yok
Uzun süre ayakta kalma sorunu
:
Var
Yok
Doktor Raporu Tarih / Sayı
:
Kan Grubu
:
Sürekli Rahatsızlığı varsa belirtiniz
:
İletişim Bilgileri
Tel
:
GSM
:
e-Posta
:
Yakınına Ait Tel./ GSM
:
İş Adresi
:
Ev Adresi
:
Eğitim Bilgiler
İlköğretim
Diğer
Müzik Eğitimi Bilgileri
Hiç Yok
1 Koro faaliyetlerinde gönüllülük esastır, koro üyelerine herhangi bir ödeme yapılmaz.
2 Müracaatlar BOTAŞ Genel Müdürlüğü Sosyal İşler Müdürlüğünce belirlenen Müdürlük personeline, 2 adet vesikalık fotoğraf ve bu formdaki bilgilerin eksiksiz olarak
doldurulup imzalanması suretiyle yapılacaktır.
3 Çalışmalar sırasında koro ve İdare arasındaki koordinasyonu sağlamak üzere koristlerden biri Koordinasyon Sorumlusu olarak İdarece görevlendirilecektir.
4 Koristlerin önemli bir mazeretleri olmadığı sürece (iş, sağlık vb.), koro çalışmalarına ve etkinliklerine düzenli olarak katılacaklardır. Katılamayacak olan koristler
mazeretlerini KORO SORUMLUSU'NA....@botas.gov.tr adresine en geç bir gün önceden bildireceklerdir.
5 Koristler, turnelerde&konserlerde kendilerine İdare tarafından verilecek programa riayet edeceklerdir. Turneler için kiralanan araçlara sadece görevliler (korist ve
Botaş personeli) binecektir.
6 Koru çalışmaları ve turneler&konserler sırasında oluşabilecek olumsuzluklardan(kaza, adli vaka, sağlık problemi vs.) İdare (BOTAŞ) sorumlu değildir.
7 İdare, idari kuralları ve gönüllü olma şartlarında her türlü değişikliği yapmaya yetkilidir.
Yukarıda beyan ettiğim bilgilerin doğruluğunu ve İdare tarafından belirlenen kurallara uyacağımı kabul ve beyan ederim.
Adı - Soyadı
İMZA
Download

Türk Sanat Müziği Koro Kayıt Formu