TAAHHÜTNAME
Sivas ili…………………. İlçesi ……………….Köyü kırsalında bulunan Maden
Ocağımızda ve şantiyemizde İçme ve kullanma suyu olarak damacana su kullanmayı beyan
ve kabul ederiz. Beyanıma aykırı bir durum nedeniyle ortaya çıkacak olumsuzluklardan
doğacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstlendiğimi şimdiden kabul ve taahhüt ederiz.
…./..…./ 20…
İŞVERENİN
Adı Soyadı
:
TC Kimlik No veya Vergi No:
İmza :
İşverenin Kaşesi :
Download

4.İçmesuyu Taahhütnamesi