T.C.
DİYARBAKIR VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 83174116/160.99/6887284
Konu: İşitme veya Zihinsel Yetersizliği Olan
Öğrencilerin Yabancı Dil Dersinden
Muafiyeti İle İlgili İşlemler
25/12/2014
ACELE VE GÜNLÜDÜR
………………. KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İlgi:24.12.2014 tarih ve 6872866 sayılı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel
Müdürlüğünün yazısı.
İlgi yazı gereği; Özel eğitim okullarında, özel eğitim sınıflarında ve tam zamanlı
kaynaştırma yoluyla akranlarıyla aynı sınıfta öğrenim gören işitme veya zihinsel yetersizliği
olan öğrencilerin yabancı dil dersinden muafiyeti ve muafiyeti olmayan öğrencilerin ders
notunun e-Okul Yönetim Bilgi Sistemine işlenmesi ile ilgili Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazısı ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Medet AYDIN
Vali a.
Milli Eğitim Müdür Yrd.
Eki:1 Adet yazı (1 sayfa)
DAĞITIM:
17 İlçe Kaymakamlığına (MEM)
________________________________________________________________________________________________
AtAdres: Mehmet Akif Ersoy Caddesi Yenişehir/Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim Reh. ve Dan. Hiz. Şb.
e-mail: [email protected]
Tel : 0 412 226 58 50-57 Dahili : 181
Fax : 0 412 226 58 42- 226 58 28
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenab1c-4035-3078-9048-24dc kodu ile teyit edilebilir.
Download

İl MEM yazısı