T.C.
DEVELİ KAYMAKAMLIĞI
İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 46375773/415/1313385
Konu: Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı
İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı kararları
GÜNLÜDÜR
06/02/2015
...................................MÜDÜRLÜĞÜNE
30 Aralık 2014 tarihinde yapılan Kayseri Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı İl
Koordinasyon Kurulu 3. Toplantısında alınan karar gereği, ilçenize bağlı okul ve kurumlarda
daha önce yürütülen trafik eğitimlerine devam edilecektir.
İlçeniz okul ve kurumlarında yürütülen trafik eğitimi ve yapılan çalışmalar ile ilgili,
ilçe bazında rapor düzenlenerek en geç 03 Mart 2015 tarihine kadar Müdürlüğümüze
gönderilmesi gerekmektedir.
Bilgilerinizi gereğini rica ederim.
Ali ARSLAN
Milli Eğitim Müdürü
EK:
- Yazı ( 1 adet)
DAĞITIM:
Okul/Kurum Md.
Elbiz Caddesi No:09 38400 Develi / KAYSERİ
Bilgi için : M.ÇARKAN (Şef)
Telefon (0352) 621 60 54 – 621 02 00 Faks (0352) 621 21 05
e - mail : [email protected]
Int.Adr.: www.develimeb.gov.tr.
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenf9b0-f361-3800-9f2e-2429 kodu ile teyit edilebilir.
Download

karayolu-tarfik güvenliği rapor yollanacak