T.C.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
GÜNLÜDÜR
Sayı:
94952863-774.01-163510
Konu: Özdegerlendirme Eğitimi
07/11/2014
81 İL VALİLİĞİNE
"Çocuk Bakım Kuruluşlarında Görevli İdareci ve Meslek Elemanlarına Yönelik
Hizmet İçi Eğitim Programı" nın her biri 4 gün olmak üzere 9 grup halinde Özkaymak Falez
Hotel (Konyaaltı Falez Mevkii, Antalya http://www.ozkaymakotels.com) toplantı salonları
kullanılarak gerçekleştirilmesi Makamın 04.11.2014 tarih ve 161935 sayılı onayı ile uygun
görülmüştür.
Buna göre, 1.Grup eğitim 17-20 Kasım 2014, 2.Grup eğitim 21-24 Kasım 2014,
3.Grup eğitim 25-28 Kasım 2014, 4.Grup eğitim 29 Kasım-02 Aralık 2014, 5.Grup eğitim 0306 Aralık 2014, 6.Grup eğitim 07-10 Aralık 2014, 7.Grup eğitim 11-14 Aralık 2014, 8.Grup
eğitim 15-18 Aralık 2014 ve 9.Grup eğitim 19-22 Aralık 2014 tarihleri arasında
gerçekleştirilecek olup katılımcılar -eğitimin başlama tarihinden bir gün öncesinde- saat
14:00'den itibaren otele giriş yapabilecek ve -eğitimin son günü- saat 12:00 itibariyle otelden
ayrılacaklardır.
Katılımcıların otele ulaşımı için -eğitimin başlama tarihinden bir gün öncesindeAntalya havalimanından 10:30-15:30-21:30 Terminalden 08:00-13:00-16:00 saatlerinde otele
ücretsiz servis kaldırılacaktır. Katılımcıların otele ulaşım, konaklama ve diğer bilgiler için
firma temsilcileri ile (Buğra 530.6672741- İsmail 534.6273030) irtibat kurmaları
gerekmektedir.
Katılımcı listesinde isim ekleme ve değişikliği yapılmayacak olup, listede adı bulunan
personelin programa katılımı zorunludur. Katılımcı listesinde yer almayan personelin katılımı
mümkün değildir. Programa yasal mazereti nedeniyle katılamayacak personelin mazeretine
ilişkin belgelerin Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı’na ivedilikle gönderilmesi gereklidir.
Mazereti nedeniyle katılamayacak personelin yerine bir başkasının katılımı mümkün değildir.
Program ekli Makam Olurunda belirtilen görevlendirme tarihleri doğrultusunda
gerçekleştirilecek olup, programa geç katılım ve/veya erken ayrılmak mümkün değildir.
Katılımcı personelin, modül üzerinde belirtilen özel bilgi giriş tarihleri arasında
“Katılımcı Özel Bilgileri” ni hizmet içi eğitim modülü (yeşil elma butonu) üzerinden (EYDB
web sayfası –HİE Modülü Katılımcı İşlemleri –Katılımcı Özel Bilgi Girişi – TC. No ve Doğum
Tarihi - Form) girmeleri gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.
Sebiha BAŞARAN
Bakan a.
Daire Başkanı V.
Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır.
Adres : Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177.Sokak No:10/A
Çankaya/ANKARA
Telefon : 705 57 26
e-posta : [email protected]
Ayrıntılı Bilgi : L. AKSOY Sosyal Çalışmacı
Fax : 312.705 57 57
Elektronik Ağ: www.aile.gov.tr
T.C.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
EKLER :
-Makam Onayı
-Katılımcı Listesi (9 grup)
-Program (9 grup)
DAĞITIM :
İç Denetim Birimi Başkanlığı
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
D Planı - 81 İl Valiliği
Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır.
Adres : Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177.Sokak No:10/A
Çankaya/ANKARA
Telefon : 705 57 26
e-posta : [email protected]
Ayrıntılı Bilgi : L. AKSOY Sosyal Çalışmacı
Fax : 312.705 57 57
Elektronik Ağ: www.aile.gov.tr
Download

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Eğitim ve Yayın