T.C.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
Sayı:
94952863-774.01-47456
Konu: Engelli ve Yaşlı Bakım Merkezlerinde
Görevli Meslek Elemanlarına Yönelik HİE
24/03/2015
81 İL VALİLİĞİNE
"Engelli Bakım Hizmetlerinde Görevli Meslek Elemanlarına Yönelik Hizmet İçi
Eğitim Programı" ile "Yaşlı Bakım Hizmetlerinde Görevli Meslek Elemanlarına Yönelik
Hizmet İçi Eğitim Programları"nın 30 Mart-04 Nisan 2015 tarihleri arasında "Alva
Donna Exculsive Hotel" (Sahil Mah. Mimar Sinan Cad. No:5 Boğazkent –BelekANTALYA) toplantı salonları kullanılarak gerçekleştirilmesi Makamın 17.03.2015 tarih
ve 41531-41569 sayılı onayları ile uygun görülmüştür. Makam onayları, katılımcı listeleri ve
eğitim programları Başkanlığımızın web sitesinde yayınlanmaktadır.
Katılımcılar; 29.03.2015 tarihi Pazar günü saat 14:00'dan itibaren otele giriş
yapabilecek ve 04.04.2015 tarihi saat 12:00 itibariyle otelden ayrılacaklardır. Katılımcıların
otele ulaşımı için 29.03.2015 tarihi Pazar günü; 07:00'den 23:00'a kadar Antalya
havalimanından ve Antalya otogarından devamlı servis kalkacaktır. Ancak servis araçları
tamamen dolmadan hareket etmeyecektir. Katılımcıların otele ulaşım, konaklama ve diğer
bilgiler için firma temsilcileri ile ( Görkem Marşan 531.6907272, Özlem ARSLAN
533.7116286, Oğuzhan ÖZTÜRK 531.4358585) irtibat kurmaları gerekmektedir.
Katılımcı listesinde isim ekleme ve değişikliği yapılmayacak olup, listede adı bulunan
personelin programa katılımı zorunludur. Katılımcı listesinde yer almayan personelin katılımı
mümkün değildir. Programa yasal mazereti nedeniyle katılamayacak personelin mazeretine
ilişkin belgelerin Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı’na ivedilikle gönderilmesi gereklidir.
Mazereti nedeniyle katılamayacak personelin yerine bir başkasının katılımı mümkün değildir.
Program ekli Makam Olurunda belirtilen görevlendirme tarihleri doğrultusunda
gerçekleştirilecek olup, programa geç katılım ve/veya erken ayrılmak mümkün değildir.
Katılımcı personelin, 23-26 Mart 2015 tarihleri arasında “Katılımcı Özel Bilgileri” ni
hizmet içi eğitim modülü (yeşil elma butonu) üzerinden (EYDB web sayfası –HİE Modülü
Katılımcı İşlemleri –Katılımcı Özel Bilgi Girişi – TC. No ve Doğum Tarihi - Form) girmeleri
gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.
Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır.
Adres : Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177.Sokak No:10/A
Çankaya/ANKARA
Telefon : 705 57 26
e-posta : [email protected]
Ayrıntılı Bilgi : L. AKSOY Sosyal Çalışmacı
Fax : 312.705 57 57
Elektronik Ağ: www.aile.gov.tr
T.C.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
Doç. Dr. Mustafa DURMUŞ
Bakan a.
Daire Başkanı
DAĞITIM :
Engelli Ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Hukuk Müşavirliği
Denetim Hizmetleri Başkanlığı
D Planı - 81 İl Valiliği
Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır.
Adres : Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177.Sokak No:10/A
Çankaya/ANKARA
Telefon : 705 57 26
e-posta : [email protected]
Ayrıntılı Bilgi : L. AKSOY Sosyal Çalışmacı
Fax : 312.705 57 57
Elektronik Ağ: www.aile.gov.tr
Download

TC AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Eğitim ve Yayın