T.C.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
ACELE
Sayı:
94952863-774.01.01-167341
Konu: Genel Sağlık Sigortası Gelir Testi
İşlemlerinde Görev Yapan Personele
Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı
13/11/2014
81 İL VALİLİĞİNE
İlgi: 11.11.2014 tarih ve 165349 sayılı yazımız.
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Sağlık ve Düzenli Yardımlar Daire Başkanlığı
koordinatörlüğünde " Genel Sağlık Sigortası Gelir Testi İşlemlerinde Görev Yapan
Personele Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı" nın 14-21 Aralık 2014 tarihleri arasında
Antalya ilinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Söz konusu eğitim programı, GSS gelir testi işlemleri yapmayan büyükşehir
belediyeleri merkez vakıfları hariç olmak üzere 970 SYD Vakfı ndan, her SYD Vakfından
GSS gelir testi işlemlerinde fiilen çalışan bir görevlinin (vakıf müdürleri katılmayacaktır)
katılımıyla, Birinci Grup 15-16 Aralık 2014 (Yol dahil bir gün önce, bir gün sonra), İkinci
Grup 17-18 Aralık 2014 (Yol dahil bir gün önce, bir gün sonra), Üçüncü Grup 19-20 Aralık
2014 (Yol dahil bir gün önce, bir gün sonra) tarihlerinde üç grup halinde gerçekleştirilecektir.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerimiz, eğitime katılacak Vakıf görevlilerine ait
bilgileri ( ilçe vakfının bulunduğu grupları da dikkate alarak ) ivedilikle SYD Vakıf
Müdürlüklerinden alacaklardır.
Duyuru, grup ve kontenjan listesi Bakanlığımız Eğitim Yayın Dairesi Başkanlığı web
sayfası ile Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü “ Vakıf Özel “sayfasında ilan edilmiştir
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri, İl/Birim Modül yetkilileri 11-17 Kasım
2014 tarihleri arasında katılımcı kayıt işlemleri için sırasıyla "EYDB web sayfası / Hizmet İçi
Eğitim Modülü Kayıt İşlemleri / Hizmet İçi Eğitimler / EYDB Eğitimleri / Katılımcı Bilgileri /
Yeni Kayıt" üzerinden "statüsü " kısmında SYDV personeli veya diğer seçeneklerinden birini
tıklayarak görevli T.C. Kimlik numarası ile( İlçe adı ve bulunduğu grubu dikkate alarak)
kayıtlarını girebileceklerdir.
Eğitimin gerçekleşeceği tesis, ulaşım vb. bilgiler ise daha sonra modül üzerinden
duyurulacaktır.
GSS gelir testi işlemleri yapmayan büyükşehir belediyeleri merkez vakıfları hariç
olmak üzere 970 SYD Vakfından “ GSS gelir testi işlemlerinde fiilen görev yapan her SYD
Vakfından sadece bir görevliye ait kayıtların İVEDİLİKLE 17 Kasım 2014 tarihi mesai
bitimine kadar Hizmet İçi Eğitim Modülü üzerinden yapılması konusunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır.
Adres : Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177.Sokak No:10/A
Çankaya/ANKARA
Telefon : 03127055715
e-posta : [email protected]
Ayrıntılı Bilgi : T. ERBASAN Sosyal Çalışmacı
Fax : 03127055757
Elektronik Ağ: www.aile.gov.tr
T.C.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
Doç. Dr. Mustafa DURMUŞ
Bakan a.
Daire Başkanı
EKLER :
1-Liste (3 Adet 21 sayfa)
DAĞITIM :
D Planı - 81 İl Valiliği
Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır.
Adres : Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177.Sokak No:10/A
Çankaya/ANKARA
Telefon : 03127055715
e-posta : [email protected]
Ayrıntılı Bilgi : T. ERBASAN Sosyal Çalışmacı
Fax : 03127055757
Elektronik Ağ: www.aile.gov.tr
Download

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Eğitim ve Yayın