T.C.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
Sayı:
94952863-774-39691
Konu: Bütçe İş ve İşlemleri, Taşınır, Taşınmaz
Mal İşlemleri ve Konsolide Yetkilileri
Personeline Yönelik Hizmet İçi Eğitim
Programı
11/03/2015
81 İL VALİLİĞİNE
Strateji Geliştirme Başkanlığının 06.03.2015 tarih ve 37506 sayılı yazıları ile talep
edilen, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevli “Bütçe İş ve İşlemleri, Taşınır,
Taşınmaz Mal İşlemleri ve Konsolide Yetkilileri Personeline Yönelik Hizmet İçi Eğitim
Programı”nın 1.grup eğitiminin 06-10 Nisan 2015 tarihleri arasında Antalya ilinde
gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Eğitime katılacak personelin isim listesi EYDB (Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı)
web sayfası “Duyurular” kısmında yayınlanmaktadır. Bahse konu isimlerin Hizmet İçi Eğitim
Modülü üzerinden girilmesi gerekmektedir. Yayınlanan listede adı yazılı personel dışında
giriş yapılması mümkün değildir.
Söz konusu hizmet içi eğitime ilişkin eğitim konuları, kayıt giriş tarihleri vb. bilgiler
Hizmet İçi Eğitim Modülünde yayınlanmaktadır. Eğitimin gerçekleşeceği il, tesis, ulaşım
vb.bilgiler ise daha sonra modül üzerinden duyurulacaktır.
Katılımcı kayıtları 12-20 Mart 2015 tarihleri arasında Hizmet İçi Eğitim Modülü
üzerinden yapılacaktır. Yazışma yoluyla katılımcı kaydı ve isim değişikliği yapılmayacaktır.
İl/Birim Modül yetkilileri katılımcı kayıt işlemleri için sırasıyla "EYDB web sayfası / Hizmet
İçi Eğitim Modülü Kayıt İşlemleri / Hizmet İçi Eğitimler / EYDB Eğitimleri / Katılımcı
Bilgileri / Yeni Kayıt" üzerinden kayıtlarını girebileceklerdir. İlinize/biriminize verilen
kontenjan dahilinde ve belirtilen tarihler arasında katılımcı kayıtlarının Hizmet İçi Eğitim
Modülü üzerinden yapılması konusunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Doç. Dr. Mustafa DURMUŞ
Bakan a.
Daire Başkanı
EKLER :
1-Katılımcı Listeleri
Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır.
Adres : Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177.Sokak No:10/A
Çankaya/ANKARA
Telefon :
e-posta : [email protected]
Ayrıntılı Bilgi : R. H. ÖZTAŞ Öğretmen
Fax :
Elektronik Ağ: www.aile.gov.tr
T.C.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
DAĞITIM :
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
D Planı - 81 İl Valiliği
Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır.
Adres : Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177.Sokak No:10/A
Çankaya/ANKARA
Telefon :
e-posta : [email protected]
Ayrıntılı Bilgi : R. H. ÖZTAŞ Öğretmen
Fax :
Elektronik Ağ: www.aile.gov.tr
Download

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Eğitim ve Yayın