T.C.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
Sayı:
94952863-774-53051
Konu: İşaret Dili Tercümanlarına Yönelik Hizmet
İçi Eğitim Programı
02/04/2015
ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 25.03.2015 tarih ve 48601 sayılı
yazıları ile talep edilen, Bakanlığımız merkez teşkilatı ve İl Müdürlüklerinde görev yapmakta
olan “İşaret Dili Tercümanlarına Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı”nın 27-Nisan-01
Mayıs 2015 tarihleri arasında Antalya ilinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Eğitime katılacak personelin isim listesi EYDB (Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı)
web sayfası “Duyurular” kısmında yayınlanmıştır. Bahse konu isimlerin Hizmet İçi Eğitim
Modülü üzerinden girilmesi gerekmektedir. Yayınlanan listede adı yazılı personel dışında
giriş yapılması mümkün değildir.
Söz konusu hizmet içi eğitime ilişkin eğitim konuları, kayıt giriş tarihleri vb. bilgiler
Hizmet İçi Eğitim Modülünde yayınlanmaktadır. Eğitimin gerçekleşeceği il, tesis, ulaşım
vb.bilgiler ise daha sonra modül üzerinden duyurulacaktır.
Katılımcı kayıtları 03-08 Nisan 2015 tarihleri arasında Hizmet İçi Eğitim
Modülü üzerinden yapılacaktır. Yazışma yoluyla katılımcı kaydı ve isim değişikliği
yapılmayacaktır. İl/Birim Modül yetkilileri katılımcı kayıt işlemleri için sırasıyla "EYDB web
sayfası / Hizmet İçi Eğitim Modülü Kayıt İşlemleri / Hizmet İçi Eğitimler / EYDB Eğitimleri /
Katılımcı Bilgileri / Yeni Kayıt" üzerinden kayıtlarını girebileceklerdir. İlinize/biriminize
verilen kontenjan dahilinde ve belirtilen tarihler arasında katılımcı kayıtlarının Hizmet İçi
Eğitim Modülü üzerinden yapılması konusunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Doç. Dr. Mustafa DURMUŞ
Bakan a.
Daire Başkanı
DAĞITIM :
Engelli Ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
D Planı - 81 İl Valiliği
Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır.
Adres : Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177.Sokak No:10/A
Çankaya/ANKARA
Telefon : 5876
e-posta : [email protected]
Ayrıntılı Bilgi : R. H. ÖZTAŞ Öğretmen
Fax :
Elektronik Ağ: www.aile.gov.tr
Download

Duyuru Yaz. - Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı