T.C.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
Sayı
: 94952863-774- 59595
15/04/2015
Konu : Bütçe İş ve İşlemleri, Taşınır, Taşınmaz
Mal İşlemleri ve Konsolide Yetkilileri
Personeline Yönelik Hizmet İçi Eğitim
Programı
MÜSTEŞARLIK MAKAMINA
Strateji Geliştirme Başkanlığının 06.03.2015 tarih ve 37506 sayılı yazılarında belirtilen
talepleri doğrultusunda; Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevli, “Bütçe İş ve İşlemleri,
Taşınır, Taşınmaz Mal İşlemleri ve Konsolide Yetkilileri Personeline Yönelik Hizmet İçi Eğitim
Programı”nın 2.grubunun 27Nisan-02 Mayıs 2015 tarihleri arasında Antalya ilinde
gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
-“ Bütçe İş ve İşlemleri, Taşınır, Taşınmaz Mal İşlemleri ve Konsolide Yetkilileri
Personeline Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı”nın 27 Nisan-02 Mayıs 2015 (Yol dahil 26
Nisan-03 Mayıs 2015) tarihlerinde Antalya ili Manavgat ilçesinde bulunan Öz Hotel Side
Premium Otel toplantı salonları kullanılarak gerçekleştirilmesi (Programa katılacak personel iki
kişilik odada günlük 79 TL ödeyerek konaklama yapabilecektir.),
-Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığında görevli Öğretmen Ahmet YÜCE’nin program
yöneticisi olarak görevlendirilmesi,
-Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Birim Sorumlusu Halil İbrahim
ERTÜRK ve memur Nesrin ÇAĞLAR’ın programa görevli olarak katılması,
-Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatından ekli programlarda eğitim görevlisi olarak yer
alan personelin program süresince görevli olarak katılması,
-Programa, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığından katılacak program yöneticisi ve
görevli personel ile Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerinden eğitim görevlisi olarak katılacak
personelin gidiş-dönüş ulaşımlarının uçakla sağlanabilmesi,
-Eğitimin ekli program dahilinde gerçekleştirilmesi,
-Eğitim Programına, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatından ekli listede ve programda
isimleri yer alan personelin görevli olarak katılabilmesi ve harcırah, konaklama, yol ve günlük
yevmiyelerinin görev yaptıkları birimin 2015 Mali Yılı Bütçesinin ilgili kaleminden avans olarak
ödenmesi,
hususlarını olurlarınıza arz ederim.
Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır.
Adres : Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177.Sokak No:10/A
Çankaya/ANKARA
Telefon : 5876
e-posta : [email protected]
Ayrıntılı Bilgi : R. H. ÖZTAŞ Öğretmen
Fax :
Elektronik Ağ: www.aile.gov.tr
T.C.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
Doç. Dr. Mustafa DURMUŞ
Daire Başkanı
Uygun görüşle arz ederim.
15/04/2015
Ebubekir ŞAHİN
Müsteşar Yardımcısı
OLUR
15/04/2015
Nesrin ÇELİK
Müsteşar
EKLER :
1- Program
2- Katılımcı Listesi
Bu Evrak Elektronik Ortamda İmzalanmıştır.
Adres : Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177.Sokak No:10/A
Çankaya/ANKARA
Telefon : 5876
e-posta : [email protected]
Ayrıntılı Bilgi : R. H. ÖZTAŞ Öğretmen
Fax :
Elektronik Ağ: www.aile.gov.tr
Download

ONAY - Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı