T.C.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
Sayı:
94952863-774-53060
Konu: Erişilebilirlik İzleme,Denetleme-İstihdam
Ar-ge Faaliyetlerine Yönelik Hizmet İçi
Eğitim Programı
02/04/2015
81 İL VALİLİĞİNE
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 27.03.2015 tarih ve 50069 sayılı
yazıları ile talep edilen, Bakanlığımız merkez teşkilatı ve İl Müdürlüklerinde görev yapmakta
olan İl Müdürü, Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonunda görevli İl Müdür
Yardımcısı ve personel için “Erişilebilirlik İzleme,Denetleme-İstihdam Ar-ge
Faaliyetlerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı”nın 20-23 Nisan 2015 tarihleri
arasında Antalya ilinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Söz konusu hizmet içi eğitime ilişkin eğitim konuları, kayıt giriş tarihleri vb. bilgiler
Hizmet İçi Eğitim Modülünde yayınlanmaktadır. Eğitimin gerçekleşeceği il, tesis, ulaşım
vb.bilgiler ise daha sonra modül üzerinden duyurulacaktır.
Katılımcı kayıtları 02-08 Nisan 2015 tarihleri arasında Hizmet İçi Eğitim
Modülü üzerinden yapılacaktır. Yazışma yoluyla katılımcı kaydı ve isim değişikliği
yapılmayacaktır. İl/Birim Modül yetkilileri katılımcı kayıt işlemleri için sırasıyla "EYDB web
sayfası / Hizmet İçi Eğitim Modülü Kayıt İşlemleri / Hizmet İçi Eğitimler / EYDB Eğitimleri /
Katılımcı Bilgileri / Yeni Kayıt" üzerinden kayıtlarını girebileceklerdir.
İlinize/biriminize verilen kontenjan dahilinde ve belirtilen tarihler arasında katılımcı
kayıtlarının Hizmet İçi Eğitim Modülü üzerinden yapılması konusunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Doç. Dr. Mustafa DURMUŞ
Bakan a.
Daire Başkanı
DAĞITIM :
Engelli Ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
D Planı - 81 İl Valiliği
Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır.
Adres : Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177.Sokak No:10/A
Çankaya/ANKARA
Telefon : 5876
e-posta : [email protected]
Ayrıntılı Bilgi : R. H. ÖZTAŞ Öğretmen
Fax :
Elektronik Ağ: www.aile.gov.tr
Download

duyuru - Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı