T.C.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
GÜNLÜDÜR
Sayı:
94952863-774.01-49833
Konu: Eğitim Duyuruları
27/03/2015
81 İL VALİLİĞİNE
"Eğitim Modülü Yetkilileri, Uzaktan Eğitim Uygulama Görevlileri ve Aday
Memur İşlemlerinde Görevli Personele Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı"nın 04-08
Mayıs 2015 tarihleri arasında Antalya ilinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Hizmet içi
eğitim programlarına ilişkin eğitim konuları, katılması beklenen personel nitelikleri, katılımcı
kontenjanları, kayıt giriş tarihleri vb. bilgiler Hizmet İçi Eğitim Modülünde yayınlanmaktadır.
Eğitimin gerçekleşeceği il, tesis, ulaşım vb. bilgiler ise daha sonra modül üzerinden
duyurulacaktır.
"Eğitim Modülü Yetkilileri, Uzaktan Eğitim Uygulama Görevlileri ve Aday Memur
İşlemlerinde Görevli Personele Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı" na her ilden 3 (Ankara,
İstanbul, İzmir illerinden 4, merkez birimlerinden ise 1) kişi katılabilecektir. Katılımcılardan
biri "eğitim modül yetkilisi", biri "uzaktan eğitim uygulama görevlisi", diğeri ise İl'de fiilen
aday memur işlemlerinde görev yapan personel olmalıdır. "Eğitim modül yetkilileri" ve
"uzaktan eğitim uygulama görevlileri" listesi Başkanlığımız web sitesi duyurular bölümünde
yayınlanmaktadır. "Eğitim modül yetkilileri" ve "uzaktan eğitim uygulama görevlileri"
listesinden birer kişinin olmadığı kayıt girişleri kesinlikle onaylanmayacaktır. "Uzaktan
eğitim uygulama görevlileri" hakkındaki sorular için 5703-5724 ile görüşme yapılmalıdır.
Katılımcı kayıtları 30 Mart-06 Nisan 2015 tarihleri arasında Hizmet İçi Eğitim
Modülü üzerinden yapılacaktır. Yazışma yoluyla katılımcı kaydı ve isim değişikliği
yapılmayacaktır. İl/Birim Modül yetkilileri katılımcı kayıt işlemleri için sırasıyla "EYDB web
sayfası / Hizmet İçi Eğitim Modülü Kayıt İşlemleri / Hizmet İçi Eğitimler / EYDB Eğitimleri /
Katılımcı Bilgileri / Yeni Kayıt" üzerinden kayıtlarını girebileceklerdir. İlinize/biriminize
verilen kontenjan dahilinde ve belirtilen tarihler arasında katılımcı kayıtlarının Hizmet İçi
Eğitim Modülü üzerinden yapılması konusunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Doç. Dr. Mustafa DURMUŞ
Bakan a.
Daire Başkanı
DAĞITIM :
D Planı - 81 İl Valiliği
A Planı - Merkez Teşkilatı
Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır.
Adres : Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177.Sokak No:10/A
Çankaya/ANKARA
Telefon : 705 57 26
e-posta : [email protected]
Ayrıntılı Bilgi : L. AKSOY Sosyal Çalışmacı
Fax : 312.705 57 57
Elektronik Ağ: www.aile.gov.tr
Download

Eğitim Duyurusu - Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı