T.C.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
Sayı:
94952863-774.01-57780
Konu: Satın Alma İşlemlerini Yürüten Personele
Yönelik III.Grup HİE
14/04/2015
81 İL VALİLİĞİNE
"Merkez ve Taşra Teşkilatında Satın Alma İşlemlerini Yürüten Personele Yönelik III.
Grup Hizmet İçi Eğitim Programı" nın 11-15 Mayıs 2015 (yol dahil 10-16 Mayıs 2015)
tarihleri
arasında
Antalya/Manavgat/Evrenseki
"Oz
Hotels
Side
Premium"
(www.ozhotels.com.tr) toplantı salonları kullanılarak gerçekleştirilmesi Makamın 08.04.2015
tarih ve 56229 sayılı onayı ile uygun görülmüştür. Eğitim programına ilişkin makam onayı,
katılımcı listesi ve program Başkanlığımız internet sitesinde yayınlanmakatadır.
Katılımcılar; 10 Mayıs 2015 tarihi Pazar günü saat 14:00'den itibaren otele giriş
yapabilecek ve 15 Mayıs 2015 tarihi saat 12:00 itibariyle otelden ayrılacaklardır.
Katılımcıların otele ulaşımı için 10 Mayıs 2015 tarihi Pazar günü; Antalya havalimanından
10:30-12:30-14:00-15:30-17:30 ve 21:30 saatlerinde ve Manavgat otogarından ise saat 09:0022:00 arasında her saat başında otele ücretsiz servis kaldırılacaktır. Katılımcıların otele
ulaşım,
konaklama
ve
diğer
bilgiler
için
firma
temsilcileri
ile
(Sadık KOYUNCU 530.1439494, Pınar ÖMERCAN 541.5444364)) irtibat kurmaları
gerekmektedir.
Katılımcı listesinde isim ekleme ve değişikliği yapılmayacak olup, listede adı bulunan
personelin programa katılımı zorunludur. Katılımcı listesinde yer almayan personelin katılımı
mümkün değildir. Programa yasal mazereti nedeniyle katılamayacak personelin mazeretine
ilişkin belgelerin Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı’na ivedilikle gönderilmesi gereklidir.
Mazereti nedeniyle katılamayacak personelin yerine bir başkasının katılımı mümkün değildir.
Program ekli Makam Olurunda belirtilen görevlendirme tarihleri doğrultusunda
gerçekleştirilecek olup, programa geç katılım ve/veya erken ayrılmak mümkün değildir.
Katılımcı personelin, 01-08 Mayıs 2015 tarihleri arasında “Katılımcı Özel Bilgileri” ni
hizmet içi eğitim modülü (yeşil elma butonu) üzerinden (EYDB web sayfası –HİE Modülü
Katılımcı İşlemleri –Katılımcı Özel Bilgi Girişi – TC. No ve Doğum Tarihi - Form) girmeleri
gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.
Doç. Dr. Mustafa DURMUŞ
Bakan a.
Daire Başkanı
Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır.
Adres : Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177.Sokak No:10/A
Çankaya/ANKARA
Telefon : 705 57 26
e-posta : [email protected]
Ayrıntılı Bilgi : L. AKSOY Sosyal Çalışmacı
Fax : 312.705 57 57
Elektronik Ağ: www.aile.gov.tr
T.C.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
DAĞITIM :
D Planı - 81 İl Valiliği
A Planı - Merkez Teşkilatı
Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır.
Adres : Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177.Sokak No:10/A
Çankaya/ANKARA
Telefon : 705 57 26
e-posta : [email protected]
Ayrıntılı Bilgi : L. AKSOY Sosyal Çalışmacı
Fax : 312.705 57 57
Elektronik Ağ: www.aile.gov.tr
Download

Üst Yazı - Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı