T.C.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
Sayı:
94952863-774.01-61425
Konu: Bütçe İş ve İşlemleri, Taşınır, Taşınmaz
Mal İşlemleri ve Konsolide Yetkilileri
Personeline Yönelik Hizmet İçi Eğitim
Programı
17/04/2015
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞINA
Strateji Geliştirme Başkanlığının 06.03.2015 tarih ve 37506 sayılı yazılarında belirtilen
talepleri doğrultusunda; “Bütçe İş ve İşlemleri, Taşınır, Taşınmaz Mal İşlemleri ve Konsolide
Yetkilileri Personeline Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı” nın 2.grubunun 27 Nisan-02
Mayıs 2015 tarihleri arasında Antalya ilinde gerçekleştirilmesi Müsteşarlık Makamının
15.04.2015 tarih ve 59595 sayılı Olurları ile uygun görülmüştür. Makam onayı, eğitim
programları ve katılımcı listesi Başkanlığımızın web sitesinde yayınlanmaktadır.
“Bütçe İş ve İşlemleri, Taşınır, Taşınmaz Mal İşlemleri ve Konsolide Yetkilileri
Personeline Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı”nın 2.grubu 27 Nisan-02 Mayıs 2015 (Yol
dahil 26 Nisan-03 Mayıs 2015) tarihlerinde Antalya ili Manavgat ilçesinde bulunan Öz Hotel
Side Premium Otel( Evren Mah. 27.cad. 20.sok. No:6 Evrenseki-Manavgat /ANTALYA
Tel:0242 744 04 04 ) toplantı salonları kullanılarak gerçekleştirilecektir. Eğitim Programına
katılacak personel iki kişilik odada günlük 79 TL ödeyerek konaklama yapabilecektir.
Katılımcılar,26.04.2015 tarihi Pazar günü saat 12:00'den itibaren otele giriş
yapabilecek ve 02.05.2015 tarihi saat 12:00’de otelden ayrılacaklardır. Katılımcıların, otele
ulaşım, konaklama ve diğer bilgiler için firma temsilcileri ile(Görkem MARŞAN 0531 690 72
72, Oğuzhan ÖZTÜRK 0531 435 85 85) irtibat kurmaları gerekmektedir.
Katılımcı listesinde isim ekleme, isim değişikliği vb. yapılmayacak olup, listede adı
bulunan personelin programa katılımı zorunludur. Katılımcı listesinde yer almayan personelin
programa katılımı mümkün değildir. Programa yasal mazereti nedeniyle katılamayacak
personelin mazeretine ilişkin belgelerin Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı’na ivedilikle
gönderilmesi gereklidir. Mazereti nedeniyle katılamayacak personelin yerine bir başkasının
katılımı mümkün değildir. Program ekli Makam Olurunda belirtilen görevlendirme tarihleri
doğrultusunda gerçekleştirilecek olup, programa geç katılım ve/veya erken ayrılmak mümkün
değildir.
Katılımcı personelin, 22 Nisan 2015 tarihi mesai bitimine kadar “Katılımcı Özel
Bilgileri”ni hizmet içi eğitim modülü üzerinden (EYDB web sayfası –HİE Modülü Katılımcı
İşlemleri–Katılımcı Özel Bilgi Girişi – TC. No ve Doğum Tarihi – Form ) girmeleri
gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır.
Adres : Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177.Sokak No:10/A
Çankaya/ANKARA
Telefon : 5876
e-posta : [email protected]
Ayrıntılı Bilgi : R. H. ÖZTAŞ Öğretmen
Fax :
Elektronik Ağ: www.aile.gov.tr
T.C.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
Doç. Dr. Mustafa DURMUŞ
Bakan a.
Daire Başkanı
DAĞITIM :
Strateji Geliştirme Başkanlığı
D Planı - 81 İl Valiliği
Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır.
Adres : Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177.Sokak No:10/A
Çankaya/ANKARA
Telefon : 5876
e-posta : [email protected]
Ayrıntılı Bilgi : R. H. ÖZTAŞ Öğretmen
Fax :
Elektronik Ağ: www.aile.gov.tr
Download

Üst Yazı - Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı