T.C.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
Sayı
: 94952863-774- 60423
Konu : İşaret Dili Tercümanlarına
Hizmet İçi Eğitim Programı
16/04/2015
Yönelik
MÜSTEŞARLIK MAKAMINA
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 25.03.2015 tarih ve 48601 sayılı
yazılarında belirtilen talepleri doğrultusunda, Bakanlığımız merkez teşkilatı ve İl
Müdürlüklerinde görev yapmakta olan “İşaret Dili Tercümanlarına Yönelik Hizmet İçi Eğitim
Programı”nın 28 Nisan-01 Mayıs 2015 tarihleri arasında Antalya ilinde gerçekleştirilmesi
planlanmaktadır.
-“İşaret Dili Tercümanlarına Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı”nın 28 Nisan-01 Mayıs
2015 (Yol dahil 27 Nisan-02 Mayıs 2015) tarihlerinde Antalya ili Kemer ilçesinde bulunan
Wogue-Avantgarde Hotel toplantı salonları kullanılarak gerçekleştirilmesi (Programa katılacak
personel iki kişilik odada günlük 79 TL ödeyerek konaklama yapabilecektir.),
-Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatından ekli programlarda eğitim görevlisi olarak yer
alan personelin program süresince görevli olarak katılması,
-Eğitim Programına, Boğaziçi Üniversitesinden Prof.Dr.Sumru ÖZSOY,Nigar ALEMDAR
ile Ankara Üniversitesinden Prof.Dr.Özgür AYDIN,Uzman Hasan Dikyuva ve Araştırma
Görevlisi Bahtiyar MAKAROĞLU adlı eğiticilerin programda belirtilen tarihlerde (1 gün önce 1
gün sonra) eğitim görevlisi olarak katılabilmesi, gidiş dönüş ulaşımlarının uçakla yapılabilmesi
ve ulaşım giderlerinin Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının 2015 Mali Yılı Bütçesinin ilgili
kaleminden ödenmesi,
- Programa,Eğitim Yayın Dairesi Başkanlığı ile Bakanlığımız merkez ve taşra
birimlerinden eğitici ve görevli olarak katılacak personelin gidiş-dönüş ulaşımlarının uçakla
yapılabilmesi ve ulaşım giderlerinin görev yaptıkları birimin 2015 Mali Yılı Bütçesinin ilgili
kaleminden ödenmesi,
-Eğitimin ekli program dahilinde gerçekleştirilmesi,
-Eğitim Programına Bakanlığımız Merkez ve Taşra teşkilatından ekli listede ve
programda isimleri yer alan personelin görevli olarak katılabilmesi ve harcırah, konaklama, yol
ve günlük yevmiyelerinin görev yaptıkları birimin 2015 Mali Yılı Bütçesinin ilgili kaleminden
avans olarak ödenmesi hususlarını olurlarınıza arz ederim.
Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır.
Adres : Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177.Sokak No:10/A
Çankaya/ANKARA
Telefon : 5876
e-posta : [email protected]
Ayrıntılı Bilgi : R. H. ÖZTAŞ Öğretmen
Fax :
Elektronik Ağ: www.aile.gov.tr
T.C.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
Doç. Dr. Mustafa DURMUŞ
Daire Başkanı
Uygun görüşle arz ederim.
16/04/2015
Ebubekir ŞAHİN
Müsteşar Yardımcısı
OLUR
16/04/2015
Nesrin ÇELİK
Müsteşar
EKLER :
1- Program
2- Katılımcı Listesi
Bu Evrak Elektronik Ortamda İmzalanmıştır.
Adres : Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177.Sokak No:10/A
Çankaya/ANKARA
Telefon : 5876
e-posta : [email protected]
Ayrıntılı Bilgi : R. H. ÖZTAŞ Öğretmen
Fax :
Elektronik Ağ: www.aile.gov.tr
Download

ONAY - Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı