T.C.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
Sayı
: 94952863-774.01- 60460
17/04/2015
Konu : Yeni Nesil Habercilik Hizmetiçi Eğitim
Programı
MÜSTEŞARLIK MAKAMINA
Başkanlığımızca " ‘Yeni Nesil Habercilik’ Hizmetiçi Eğitim Programı" nın 20 Nisan-17
Mayıs 2015 tarihleri arasında Ankara ilinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
-"‘Yeni Nesil Habercilik’ Hizmetiçi Eğitim Programı"nın 20 Nisan-17 Mayıs 2015
tarihleri arasında Ankara İlinde bulunan Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü konferans salonunun
(Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 128/C Maltepe) kullanılarak gerçekleştirilmesi,
-Eğitimin ekli program dahilinde gerçekleştirilmesi,
-Programda Bakanlığımız Merkez teşkilatından ekli listede isimleri yer alan personelin
katılımcı olarak katılabilmesi hususlarını olurlarınıza arz ederim.
Doç. Dr. Mustafa DURMUŞ
Daire Başkanı
Uygun görüşle arz ederim.
17/04/2015
Ebubekir ŞAHİN
Müsteşar Yardımcısı
OLUR
17/04/2015
Nesrin ÇELİK
Müsteşar
EKLER :
1- Program (4 sayfa)
2- Katılımcı Listesi (1 sayfa)
Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır.
Adres : Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177.Sokak No:10/A
Çankaya/ANKARA
Telefon : 312 705 5710
e-posta : [email protected]
Ayrıntılı Bilgi : S. AKBUDAK Memur
Fax :
Elektronik Ağ: www.aile.gov.tr
Download

Onay - Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı