T.C.
AKÇAKALE KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
SAYI :95296134/903KONU :Açık Ortaokul 1. Dönem Sınavı
Öğretmen Görevlendirilmesi
17/10/2014
KAYMAKAMLIK MAKAMINA
AKÇAKALE
2014-2015
19/10/2014 tarihinde saat 10:00 ve 14:00 ‘te İlçemiz Fatih Sultan Mehmet Ortaokulunda Açık Ortaokul
1. Dönem Sınavı yapılacaktır.
Yukarda belirten okulda yapılacak olan sınava ekli listede adı, soyadı, unvanı ve görev yeri yazılı öğretmen
ve idarecilerin görevlendirilmelerinde Müdürlüğümüzce sakınca bulunmamaktadır.
Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde olurlarınıza arz ederim.
Selçuk EROL
Milli Eğitim Şube Müdürü
Uygun görüşle arz ederim.
Halil TEKYILDIZ
İlçe Milli Eğitim Müdürü
OLUR
…./10/2014
Eyüp FIRAT
Kaymakam
T.C.
AKÇAKALE KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
SAYI 95296134-903/
KONU: Açık Ortaokul 1 .Dönem Sınavı
Öğretmen Görevlendirilmesi
…15./10/2014
………………………………………………MÜDÜRLÜĞÜNE
AKÇAKALE
Açık Ortaokul 1. Dönem Sınavı Öğretmen Görevlendirilmesi ile ilgili Kaymakamlık Onayı ekte
gönderilmiştir.
Bilgilerinize rica ederim
.
Selçuk EROL
Müdür a.
Milli Eğitim Şube Müdürü
EKİ: Liste (1 Adet)
DAĞITIM:
İlgili Okul Müd.
….. /10/2014 MEM. :H.AKAY
FATİH SULTAN MEHMET ORTAOKULU
AÇIK ORTAOKUL 1. DÖNEM SINAVI ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRİLMESİ
19 EKİM 2014 SAAT 10:00 1. OTURUM GÖREVLİLERİ
S. NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
ADI SOYADI
Ali TAKUŞ
Fatih YİĞİT
Mehmet ÇETİN
Güzide DOĞAN
Mustafa ACAR
Abdullah Emre Can AKAY
Mustafa BOLAT
Zeliha ÖZTURAN
Dilek ERGENÇ
Osman ALKAN
Funda KIYAK
Beste LALEBAŞ
Gamze ŞENGÜL
Hüseyin GÜMÜŞ
Kenan YARAMIŞ
İbrahim ÖZTÜRK
Abdullah TUR
SINAV YERİNDEKİ GÖREVİ
Sınav Kom.Bşk.
Sınav Kom.Üyesi
Sınav Kom.Üyesi
Salon Görevlisi
Salon Görevlisi
Salon Görevlisi
Salon Görevlisi
Salon Görevlisi
Salon Görevlisi
Salon Görevlisi
Salon Görevlisi
Salon Görevlisi
Salon Görevlisi
Salon Görevlisi
Salon Görevlisi
Salon Görevlisi
Salon Görevlisi
GÖREV YERİ
FSM Ortaokulu
FSM Ortaokulu
FSM Ortaokulu
Adnan Menderes İlkokulu
Akçakale Anadolu Lisesi
Akçakale Anadolu İmam Hatip Lis
Cumhuriyet İlkokulu
Zübeyda Hanım Anaokulu
Atatürk İlkokulu
Halk Eğt.Müd.
FSM Ortaokulu
İbni sina Anaokulu
Ahmet Yesevi İlokulu
FSM Ortaokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Halk Eğt.Müd.
Atatürk İlkokulu
19 EKİM 2014 SAAT 14:00 2. OTURUM GÖREVLİLERİ
S. NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
ADI SOYADI
Ali TAKUŞ
Fatih YİĞİT
Mehmet ÇETİN
H Sevilay DEMİR
Seher ÖZER
Erdal ÖZŞAHİN
Mustafa ÇELİKTAŞ
Nihat BERK
Kamile OKULU
Mürüvvet EFU
Merve KARADEMİR
Elmas KAHRAMAN
Işılay BOSTAN
Yasemin ERKOÇAK
Ali ATAMAN
Abdurrahim AKAY
İsmail BOZKURT
SINAV YERİNDEKİ GÖREVİ
Sınav Kom.Bşk.
Sınav Kom.Üyesi
Sınav Kom.Üyesi
Salon Görevlisi
Salon Görevlisi
Salon Görevlisi
Salon Görevlisi
Salon Görevlisi
Salon Görevlisi
Salon Görevlisi
Salon Görevlisi
Salon Görevlisi
Salon Görevlisi
Salon Görevlisi
Salon Görevlisi
Salon Görevlisi
Salon Görevlisi
GÖREV YERİ
FSM Ortaokulu
FSM Ortaokulu
FSM Ortaokulu
Ceylanlı Takuşlar İlkokulu
Ahmet Yesevi İlkokulu
İbni Sina İlkokulu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Akçakale Anadolu Lisesi
Akçakale And. İHL
Akçakale Anaokulu
Ahmet Yesevi İlkokulu
İbn-i Sina Anaokulu
Cumhuriyet İlkokulu
Ceylanı Takuşlar İlkokulu
Akçakale Ana Okulu
Süleyman Şah ilkokulu
İbni Sina İlkokulu
Halil TEKYILDIZ
İlçe Milli Eğitim Müdürü
Download

Ek1 - Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü