T.C.
YAYLADAĞI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 37525743/140/1003481
Konu: Taşımalı İlköğretim
28/01/2015
....................................................MÜDÜRLÜĞÜNE
2015-2016 öğretim yılında Taşımalı İlköğretim kapsamına alınacak olan okulların
belirlenebilmesi için 11/02/2015 çarşamba günü saat 13.00’de öğretmenevi toplantı salonunda toplantı
yapılmasına ve İlçe Taşımalı Eğitim Planlama Komisyonu kurulabilmesine dair alınan Kaymakamlık
Onayı ekte gönderilmiştir.
2015-2016 öğretim yılında taşımalı ilköğretim kapsamına alınacak olan okulların
belirlenebilmesi için 11/02/2015 Çarşamba günü saat 13:00’de Öğretmenevi toplantı salonunda Şube
Müdürü M.Erdal CERİTLİOĞLU başkanlığında yapılması planlanan ve yukarıda bahsi geçen
toplantıya İlçe Taşımalı Eğitim Planlama Komisyon Üyesi olan ve olmayan aşağıda isimleri belirtilen
taşıma merkezi okul müdürlerinin katılması; belirtilen toplantıya okul müdürlerinin muhtarlar ile
diyaloga girerek Belde, Köy, çiftlik ve mezraların öğrenci sayılarının (Ek-1) forma tam ve eksiksiz
olarak işlenerek 11/02/2015 tarihinde yapılacak olan Taşımalı İlköğretim Planlama ve Değerlendirme
toplantısına getirilmesi ayrıca öğrenci sayılarının tespitinde doğacak olan mağduriyetlerden dolayı
taşıma Merkezi Okul Müdürlerinin sorumlu olduğunun bilinmesi hususunda;
Gereğini rica ederim.
M.Erdal CERİTLİOĞLU
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
EKLER:
Onay(1 Adet)
DAĞITIM:
Atatürk Ortaokulu
Yenice Çerçi H.A.A.İ/O
Yeditepe İ/O
Görentaş İlkokulu.
Yavuz Selim İlkokulu
Şehit İbrahim Ballı İmam Hatip O.
Bozlu İspir Baram İ/O
Dağdüzü İ/O
Şenköy İ/O
Yukarı Okçular İ/O
Kışlak Ali Sabriye Bişkin İ/O
Karaköse İ/O
Sebenoba İ/O
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
:
Ayrıntılı bilgi için: Ad SOYAD Ünvan
Tel: (0 312) XXX XX XX
Faks: (0 312) XXX XX XX
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenc1ac-79ca-3600-9d6f-b51c kodu ile teyit edilebilir.
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Ad SOYAD Ünvan
Tel: (0 312) XXX XX XX
Faks: (0 312) XXX XX XX
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenc1ac-79ca-3600-9d6f-b51c kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
YAYLADAĞI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 37525743/140/970843
Konu: Taşımalı Komisyonu Kurulması
28/01/2015
KAYMAKAMLIK MAKAMINA
İlçemiz genelinde 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı için Taşımalı Eğitim kapsamında
değerlendirilecek okulların, taşınacak güzergahların ve taşıma merkezi olacak okulların
belirlenmesi için aşağıda adı soyadı, görev yeri ve görevi belirtilen kişilerden müteşekkil
“İlçe Taşımalı Eğitim Planlama Komisyonu” kurulabilmesi, söz konusu komisyonun
11/02/2015 çarşamba günü saat 13.00’de öğretmenevi toplantı salonunda toplanabilmesi
Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.
Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde Olurlarınızı arz ederim.
Mustafa ÖZTÜRK
İlçe Milli Eğitim MüdürV.
TAŞIMALI EĞİTİM PLANLAMA KOMİSYONU
S.NO ADI VE SOYADI
GÖREV YERİ
1- M.Erdal CERİTLİOĞLU
İlçe Milli Eğitim Şb.Md.
2- Ömer BUZOĞLU
Kışlak Ali ve Sabriye Bişkin O.
3- Yunus Kalkan
Şehit İ.Ballı İmam Hatip.O.Müdürü
4- Mustafa Karatuğ
Sebenoba İ.O. Müdürü
5- Meryem TAŞKIR
Y.Okçular Oratokulu
6- Nazım TORTUK
Karaköse Ortaokulu Müdürü
7- Muhittin VURAN
Şenköy İlköğretim Okulu Müdürü
8- Murat SERTOĞULLARINDAN Atatürk Ortaokulu
GÖREVİ
Başkan
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
:
OLUR
28/01/2015
Alpaslan ALTINIŞIK
Kaymakam
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Ad SOYAD Ünvan
Tel: (0 312) XXX XX XX
Faks: (0 312) XXX XX XX
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindene87a-e3d4-3e81-8b33-6337 kodu ile teyit edilebilir.
Download

Taşımalı İlköğretim 29.01.2015 14:46