TC
REYHANLI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 86555309/<...>/<...>
Konu : Toplantı
<...>
KAYMAKAMLIK MAKAMINA
REYHANLI
2014-2015 Eğitim ve Öğretim yılı 1.dönem değerlendirmesini yapmak üzere aşağıda yazılı
gündem maddelerinin görüşüleceği Okul Müdürleri toplantısının İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa
KARASU başkanlığında, Şube Müdürleri Mehmet Ali ARSLAN ve Ismail ÇİY'in katılımıyla,
10/02/2015 Salı günü saat 14:30’ da Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü toplantı salonunda yapılması
düşünülmektedir.
Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde toplantının yapılmasını,toplantıya katılan Okul
Müdürlerinin görevli -izinli sayılmalarını olurlarınıza arz ederim.
Mustafa KARASU
İlçe Milli Eğitim Müdürü
GÜNDEM MADDELERİ
1.Açış ve Yoklama
2.Bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesi
3.2014-2015 Eğitim Öğretim yılı 1.döneminin değerlendirilmesi
4.Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler
5.Okul Aile Birliklerinin çalışmaları
6.Okul kantinleri
7.Kitap Seçim Modülü
8.İhtiyacı olan Temel Eğitim Okullarının Temizlik Maddesi ve Kömür Alımı
9.Okul Sütü Modülü
10.Çanakkale Ruhu ve Gençlik Konulu Kompozisyon Yarışması
11.Öğretmen ve Öğrenci Devamsızlığı
12.Öğretmen Görevlendirmeleri
13.Dilek ve temenniler
14.Kapanış
OLUR
<...>
Dr.Yusuf GÜLER
Reyhanlı Kaymakamı
Yeni Mahalle M.Akif Ersoy Caddesi
Kaymakamlık Hizmet Binası
Reyhanlı/ HATAY
Detaylı Bilgi için: Şenay AZAR- Memur
Tlf: 0 326 413 10 56 Dahili: 1085
Download

TC REYHANLI KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü