T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı :39795285/903.02/2021882
Konu: Bilişim Teknolojileri Rehber
Öğretmen Görevlendirmesi
24/02/2015
VALİLİK MAKAMINA
İlgi
: a) MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 28/09/2012 tarih ve
16791 sayılı emri.
b)MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 27/12/2012 tarih ve
248065 sayılı emri.
c)MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 16/12/2012 tarih ve
26378 sayılı resmi gazetede yayınlanan MEB Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve
Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar.
d)Müdürlüğümüz Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Hizmetleri Şube Müdürlüğünün
17/02/2015 tarih ve 1775256 sayılı yazısı ve ekleri.
İlimiz
genelindeki
okullarda
Fatih
Projesi
kapsamında
kurulan
Bilişim Teknoloji sınıflarındaki donanımların ve sağlanan ders içeriklerinin öğretmen ve
öğrencilerimiz tarafından etkin bir şekilde kullanımı için bilişim teknolojileri rehber
öğretmen görevlendirmeleri ile ilgili Müdürlüğümüz Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri
Hizmetleri Şube Müdürlüğünün ilgi (d) yazısı ekte sunulmuştur.
Ekli listede adı soyadı ve görev yeri bilgileri bulunan öğretmenlerin ilgi (d) yazıya
istinaden isimlerinin karşılarında belirtilen kurumlarda asli görevlerini aksatmamak kaydı ile
23 Şubat 2015 - 12 Haziran 2015 tarihleri arasında geçici olarak görevlendirilmeleri ve ek
ders ücretlerinin ilgi (c) kararın 16. maddesinin 2. fıkrasına göre ödenmesi Müdürlüğümüzce
uygun görülmektedir.
Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde olurlarınıza arz ederim.
Turan AKPINAR
Milli Eğitim Müdürü
OLUR
24/02/2015
Cengiz HOROZOĞLU
Vali a.
Vali Yardımcısı
Yeni Valilik Binası 01130 Seyhan/ADANA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: İ.ALTINOK -VHKİ
Tel: (0 322) 4588371(1320)
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden2288-3cb6-369c-9910-4766 kodu ile teyit edilebilir.
Download

Java Printing - Adana Milli Eğitim Müdürlüğü