Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
5cef-a2cd-3778-af04-c296 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 50720270/405/5693333
Konu: İzdüşüm 4. Resim Yarışması
25/11/2014
VALİLİK MAKAMINA
İlgi : a) MEB İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği,
b) Bağcılar Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 10/11/2014 tarihli
ve 55155716/405.01/5178939 sayılı yazısı.
İlimiz Bağcılar ilçesinde faaliyette bulunan Özel Birikim Hayat Anadolu Lisesi
Müdürlüğü il geneli resmi/özel ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik 27 Nisan 2015
tarihine kadar başvuruların alınacağı ve 21 Mayıs 2015 tarihinde ödül töreninin
gerçekleştirileceği "Savaş ve Göç" temalı İzdüşüm 4. Resim Yarışmasını düzenlemek
istediklerini ilgi (b) yazı ile belirtilmektedir.
Özel Birikim Hayat Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından düzenlenecek etkinliğin ilgi
(a) yönetmeliğin ilgili maddelerine uyularak, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda
belirtilen Türk Milli Eğitiminin amaçları ve ilkeleri doğrultusunda, okul yöneticileri ve
rehber öğretmenlerin denetim, gözetim ve sorumluluğunda okul idarecilerinin ve öğrencilerin
gönüllük esasına göre, okul idaresinin uygun göreceği zamanlarda eğitim-öğretimi
aksatmamak şartıyla etkinlik süresince herhangi bir ad altında öğrenci ve ailelerden ücret
talep edilmeden etkinliğe katılacak öğrenci velilerinden muvafakat alınması kaydıyla söz
konusu etkinliğin gerçekleştirilmesi Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.
Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde olurlarınıza arz ederim
Dr.Muammer YILDIZ
Milli Eğitim Müdürü
OLUR
..../11/2014
Yusuf Ziya KARACAEV
Vali a.
Vali Yardımcısı
EK: İlgi (b) yazı ve ekleri
İl Milli Eğitim Müdürlüğü C Blok Tiyatro Cad. No: 63Kumkapı Fatih İSTANBUL
Ayrıntılı bilgi için: Ali Osman BODUR MEMUR
Elektronik Ağ: ozelokullar34@.meb.gov.tr
Tel: (0212) 455 04 00/317
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden f52a-d06a-3fa6-8a5d-51a4 kodu ile teyit edilebilir.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü C Blok Tiyatro Cad. No: 63Kumkapı Fatih İSTANBUL
Ayrıntılı bilgi için: Ali Osman BODUR MEMUR
Elektronik Ağ: ozelokullar34@.meb.gov.tr
Tel: (0212) 455 04 00/317
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden f52a-d06a-3fa6-8a5d-51a4 kodu ile teyit edilebilir.
Download

Yarışma MEB Onayı - Birikim Eğitim Kurumları