T.C.
DİYARBAKIR VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 17616639/310.01/3522246
Konu: Hafızlık ve Ezan Okuma
Bölge Final Yarışması
01/04/2015
VALİLİK MAKAMINA
İlgi:
a) Bakanlığımız Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün 29/01/2015 tarih ve 1020349
sayılı yazıları.
b) 06/03/2015 tarih ve 2542256 sayılı Makam onayınız.
İlimiz Merkez Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü koordinatörlüğünde,
12/04/2015 Pazar günü saat 10:00'da Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi Konferans
salonunda, Bölge Finaline katılacak Anadolu İmam Hatip Lisesi ve ÇPL bünyesindeki
Anadolu İmam Hatip Liselerinde öğrenim gören öğrenciler arası "Hafızlık ve Ezan Okuma
Bölge Final Yarışmasının" yapılması ilgi (b) Makam onayınız ile uygun görülmüştür.
Ancak söz konusu yarışmanın yapılacağı konferans salonunun "Hafızlık ve Ezan
Okuma Bölge Final Yarışması" için kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle, Yenişehir
İlçesi Cahit Sıtkı Tarancı Kültür ve Sanat Merkezi Konferans salonunda yapılması
Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.
Makamlarınızca da uygun görülmesi halinde olurlarınıza arz ederim.
Yılmaz YILDIZ
Milli Eğitim Müdür V.
OLUR
<...>
Mimar Sinan BATMAZ
Vali a.
Vali Yardımcısı
D.Bakır İl Milli Eğitim Müd
İstasyon Cad. Eski Eğitim Fakültesi
Bilgi İiçin: H.TETİK Din Öğretimi Hiz.Şubesi
Tel. 0 412-226 5850-57 Dahili:177-178
Faks: 0 412 226 58 28
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
815a-3777-3dcf-9cef-a95e
kodu ile teyit edilebilir.
Download

T.C. DİYARBAKIR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı