T.C.
BURDUR VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 96560757/774.01-E./3209263
Konu: Eğitimde Performans Yönetimi
24/03/2015
VALİLİK MAKAMINA
Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 06/01/2015 tarih ve
114147 sayılı yazıları ile Bakanlık Makamının 18/03/2015 tarih ve 2973840 sayılı
olurlarında; yeni görevlendirilen ve halen okul müdürlüğü görevini sürdüren yöneticilerin
yürüttükleri görevlerde başarılı olmaları, vizyoner bakış geliştirebilmeleri, değişim ve
gelişmeleri takip edebilmeleri, kişisel ve mesleki gelişmelerini sürdürebilmeleri için
"Eğitimde Performans Yönetimi" konulu seminer düzenlenecektir.
Bu nedenle; ilimiz merkez ve ilçelerde görev yapan okul müdürlerinin katılımı ile
27/03/2015 tarihinde (saat 09.00-12.10) Burdur Öğretmenevi ve ASO Yemekhanesinde
"Eğitimde Performans Yönetimi" konulu seminer düzenlenmesi Müdürlüğümüzce uygun
olarak değerlendirilmektedir.
Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde olurlarınıza arz ederim.
Mahmut BAYRAM
Milli Eğitim Müdürü
OLUR
23/03/2015
Hamdullah Suphi ÖZGÖDEK
Vali a.
Vali Yardımcısı
FAAL.NO. SEM MERKEZİ
SEM MÜDÜRÜ
70
Öğretmenevi ve ASO H.AKSEL
EĞİTİM YÖN
G.GELİR
Burdur Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü
e-posta: [email protected]
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
EĞİTİM GÖR.
SAATİ
Mahmut
09.00-12.10
AĞIRMAN
Ayrıntılı bilgi için: Güngör GELİR Şb.Md.
Tel: (0 248) 2331119
Faks: (0 248) 2331343
f044-52dd-3d9c-99b4-c3df
kodu ile teyit edilebilir.
Download

Eğitimde Performans