T.C.
GÜLAĞAÇ KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 58156155/20/1767951
17/02/2015
Konu: ÇALIŞTAY
KAYMAKAMLIK MAKAMINA
Eğitim - Öğretim tüm yönleri ile ele alınması gereken bir olgudur. Bu anlamda İlçemizde görev
yapan tüm okul/kurum müdürleri ve müdür yardımcıları ile 21-22 Şubat 2015 tarihlerinde
Aksaray/Gülağaç/Kent Termal Otel de "Eğitim Liderleriyle Öğretimi Yönetme Stratejisi Çalıştayı"
düzenlenmesi düşünülmektedir.
Çalıştay için 21 Şubat 2015 Cumartesi saat 12:00' de otele giriş yapılacak olup, gece
konaklanılacak ve 22 Şubat 2015 Pazar öğleden sonra otelden çıkış yapılacaktır.
Düzenlenecek çalıştaya ilişkin program ve çalıştaya katılacaklara ait liste ekte olup, çalıştaya
katılacakların belirtilen tarihlerde görevli izinli sayılmaları Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.
Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde olurlarınıza arz ederim.
EK: Çalıştay Programı ve Katılımcı Listesi
Mustafa Ağca OKUR
Müdür a.
Şube Müdürü
OLUR
.../02/2015
Hacı Ramazan ARTUKSÜER
Kaymakam a.
İlçe Millî Eğitim Müdürü
Download

58156155/20/1767951 17/02/2015 Konu: ÇALIŞTAY