Yönet Katılım Koşulları
•
YÖNET etkinliği, Bilkent Üniversitesi Mühendislik Topluluğu tarafından
düzenlenmektedir.
•
YÖNET, 20-22 Şubat 2015 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.
•
YÖNET Organizasyon Takımı, YÖNET etkinliğinin gerçekleşeceği tarihleri
değiştirme hakkını saklı tutar.
•
YÖNET Organizasyon Takımı, YÖNET etkinliğinin gerçekleşeceği adresi değiştirme
hakkını saklı tutar.
•
Bilkent Üniversitesi Mühendislik Topluluğu tarafından düzenlenen YÖNET’e,
yükseköğretim kurumlarında eğitime devam eden öğrenciler katılabilir.
•
YÖNET etkinliğine katılım kontenjanı sınırlı olup başvurular arasından seçilecek
katılımcılar asil ve yedek olarak belirlenecektir.
•
YÖNET etkinliğinin katılımcıları, YÖNET etkinliği organizasyon Takımı tarafından
belirlenecektir.
•
YÖNET etkinliğine başvurular internet üzerinden yapılacaktır.
•
YÖNET etkinliğine katılmak isteyen katılımcılar, YÖNET’in ve Topluluk’un resmi
sosyal medya hesaplarında duyurulacak olan “gerekli belgelerini ve başvuru formunu” (katılım
belgeleri), katılımcılara bildirilecek olan YÖNET adreslerine yollamak zorundadır.
•
YÖNET etkinliğine başvuru esnasında talep edilen katılım belgelerinde yalan
beyanda bulunduğu tespit edilen katılımcı adaylarının başvuruları kabul edilmeyecek olup, katılım
belgelerinde yalan beyan verdiği etkinlik sırasında tespit edildiği durumda katılımcı, YÖNET
etkinliğinden men edilecektir.
•
YÖNET Organizasyon Takımı, katılımcıların beyan ettikleri kişisel bilgilerinin doğru
olmaması durumunda doğabilecek herhangi bir durumdan sorumlu olmayıp, bu mesuliyet
katılımcının üzerinde olacaktır.
•
YÖNET etkinliğine katılım ücrete tabidir. Katılım ücreti YÖNET’in resmi sosyal
medya hesaplarında ve katılımcılara iletilecek elektronik posta hesaplarında belirtilecektir. YÖNET
etkinliğine katılım için ödenecek ücretler EFT, havale aracılığıyla yapılacak olup, ücretin transfer
edileceği hesap numarası, katılımcılara, katılımları kesinleştikten sonra bildirilecektir. Katılımcılara,
herhangi bir sebep dolayısıyla ücret iadesi yapılmayacaktır.
•
YÖNET etkinliğine konuşmacı olarak belirtilen kişiler, YÖNET resmi sosyal medya
hesaplarında duyurulacaktır.
•
YÖNET Organizasyon Takımı, her zaman, konuşmacıları değiştirme veya
konuşmaları iptal etme hakkını saklı tutar.
•
YÖNET Organizasyon Takımı, YÖNET etkinliğinin herhangi bir kısmının içeriğini
veya ilgili kısmını değiştirme hakkını saklı tutar.
•
YÖNET dahilinde konaklama yapılacak otel, katılımcılara YÖNET resmi sosyal
medya hesaplarından duyurulacaktır.
•
YÖNET etkinliğinde konaklanılacak otel ve YÖNET etkinliğinin yapılacağı yer
arasında ulaşım hizmeti TOPLULUK tarafından üstlenilecek olup, ilgili ulaşım, sadece YÖNET
Organizasyon Takımı tarafından duyurulacak olan araçlar ve saatlerde yapılacaktır. Farklı bir
şekilde YÖNET etkinlik alanına gelmek isteyen katılımcıların ulaşım ücretlerinden YÖNET
Organizasyon Takımı sorumlu değildir.
•
YÖNET etkinliğinde yapılacak olan çalışmalarda, katılımcılar tarafından ortaya
konabilecek tüm eserlerin özgün ve kendilerine ait olduğundan ve başka mecralarda
yayınlanmadığından katılımcı sorumlu olup, özgün olmamasından doğacak tüm hukuki sorumluluk
katılımcılara aittir. Bu eserlerden kaynaklı YÖNET’de aldığı her türlü ödül, ünvan ve her türlü
kazanım YÖNET Organizasyon Takımı tarafından geri alınır. Katılımcı, YÖNET etkinliği
çerçevesinde üreteceği tüm ürünler üzerindeki fikri ve sınai hakların Bilkent Üniversitesi
Mühendislik Topluluğu ve Bilkent Üniversitesi’ne ait olduğunu, bu ürünlerin kullanılmasından dolayı
herhangi bir kanuni yola başvurmayacağını, ve bu ürünlerin kullanılmasına herhangi bir şekilde
mani olmayacağını kabul eder.
•
YÖNET Organizasyon Takımı, etkinliğe katılan katılımcıların görüntü ve
fotoğraflarını, hiç bir izne tabi olmadan, her türlü mecrada yayınlama hakkına sahiptir.
•
YÖNET Organizasyon Takımı, başvuru formları aracılığıyla iletilen tüm bilgileri,
hiçbir izne tabi olmadan kullanma ve paylaşma hakkına sahiptir.
•
YÖNET katılımcılarının, etkinlik içi ve dışı, taşkınlık, uygunsuz ve diğer katılımcıları
olumsuz yönde etkileyecek herhangi bir davranışı, YÖNET etkinliğinden men edilmeleri için yeterli
sayılacaktır. Güvenlik nedeniyle alınan tüm önlemlere katılımcıların uyması zorunludur.
•
Her türlü sorunun hukuki yaptırımı ve süreçlerin maddi yaptırımı katılımcıya ait olup,
etkinlik alanlarında doğabilecek herhangi bir sorundan YÖNET Organizasyon Takımı ve Bilkent
Üniversitesi sorumlu tutulamazlar.
•
YÖNET Organizasyon Takımı, YÖNET etkinliğinin bir kısmını veya tamamını
değiştirebilme hakkını saklı tutar.
•
YÖNET katılımcıları, bu şartnamede belirlenen tüm koşulları kabul etmiş sayılırlar.
YÖNET Organizasyon Takımı gerek duyduğunda şartnamede değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Download

Yönet Katılım Koşulları