T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 20686453/903.07/1593964
Konu: Müdürler Toplantısı
12/02/2015
VALİLİK MAKAMINA
2014-2015 Eğitim Öğretim yılı ikinci yarıyılda öğretmen yetersizliği nedeniyle
boş geçen derslerin kapatılması için okul müdürleri ile 13 Şubat 2015 Cuma günü saat
9.30’da İl Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman SEVGİLİ başkanlığında İlimiz Kilis Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda toplantı yapılacaktır.
Söz konusu toplantıya Müdürlüğümüz Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri,
Maarif Müfettişleri Başkanı ile Merkez ve Merkeze bağlı okul ve kurum müdürlerinin
hazırlıklı olarak katılmaları toplantıya katılacakların görevli izinli sayılmaları
Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.
Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde Olur’larınıza arz ederim.
Abdurrahman SEVGİLİ
İl Milli Eğitim Müdürü
OLUR
12/02/2015
Tolga TOĞAN
Vali a.
Vali Yardımcısı
Akpınar Cad. Valilik Binası kat:1 79100-KİLİS
Ayrıntılı bilgi için irtibat: M.TAŞPINAR
Şub.Müd. (: (0 348) 813 28 28 7: (0 348 ) 813 12 64
.: [email protected] Elektronik Ağ: http://kilis.meb.gov.tr
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
b1a6-b5b3-3d6a-9f3c-01d8 kodu ile teyit edilebilir.
Download

Toplantı Onayı - Kilis Milli Eğitim Müdürlüğü