T.C.
DİYARBAKIR VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 35390477/903.07.01/1303003
Konu: Geçici Görevlendirilme
05/02/2015
VALİLİK MAKAMINA
Bakanlığımız Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 28.09.2012 tarih
ve 16791 sayılı yazıları gereğince bünyesinde Bilişim Teknolojileri Sınıfı bulunan okullara,
ekli listede isimleri yazılı olan (153) Yüz Elli Üç Öğretmenin 09.02.2015 tarihinden
30.06.2015 tarihine kadar asli görevlerini aksatmadan (Maaş Karşılığı Derslerini
tamamlayarak) isimleri hizasındaki okullarda Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmeni olarak
görevlendirilmeleri Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.
Makamlarınızca da uygun görülmesi halinde olurlarınıza arz ederim.
Metin DİREK
Milli Eğitim Müdür V.
Uygun görüşle arz ederim.
..../02/2015
Mimar Sinan BATMAZ
Vali Yardımcısı
OLUR
05/02/2015
Hüseyin AKSOY
Vali
Mehmet Akif Ersoy Bulvarı Carrefoursa Karşısı Eski Eğitim Fakültesi
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta : [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Yücel DAYAN
Tel : (0 412) 226 58 50 -Dahili : 103
Faks: (0 412) 226 58 28
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden a443-5775-3f65-a634-b532 kodu ile teyit edilebilir.
Download

Valilik Onayı - Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü