T.C.
GAZİANTEP VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 88356674/903.07/1732980
Konu: BT Rehber Öğretmen Görevlendirmesi
17/02/2015
VALİLİK MAKAMINA
İlgi: (a) MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 28/09/2012 tarihli ve
16791 sayılı yazısı
(b) 16/12/2006 tarihli ve 26378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Milli Eğitim
Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ekders Saatlerine İlişkin Karar"
Bakanlığımız Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün ilgi (a) yazılarına
istinaden, ilişik listede bilgileri yazılı öğretmenlerin 09/02/2015 - 12/06/2015 tarihleri
arasında isimlerinin karşılarında belirtilen okullarda "Bilişim Teknolojileri Rehber
Öğretmeni" olarak görevlendirilmeleri ve ekders saati ücretlerinin ilgi (b) Kararın 16.
Maddesi 2. Fıkrası gereğince, kadrolarının bulunduğu kurumlar tarafından ödenmesi,
Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.
Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde olurlarınıza arz ederim.
İbrahim Necip KAFADAR
Milli Eğitim Müdür V.
Eki: Liste ( 1 adet )
OLUR
17/02/2015
Dr. Adil NAS
Vali a.
Vali Yardımcısı
Adres: Yeni Valilik Binası 3. Kat Büyükşehir / GAZİANTEP
Ayrıntılı Bilgi İçin: Şube Müdürü Altay TİRYAKİ – Fatih Projesi BT İl Koordinatörü M. Rauf KILINÇ (4318)
Telefon: 0(342) 231.10.58 - 231.33.90 - 230.80.02
e-mail : [email protected]
Fax: 0(342) 230.61.09
Internet: http://gaziantep.meb.gov.tr
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenb6dc-5aa8-3178-a4ca-cb41 kodu ile teyit edilebilir.
Download

tıklayınız... - Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü