T.C.
ESENLER BELEDİYESİ
Tarih:
09/04/2014
MECLİS BAŞKANLIĞINA
HUKUK-PLAN VE BÜTÇE MÜŞTEREK
KOMİSYONU RAPORU
Rap. No:
15
KONUNUN ÖZÜ: Safa Vakfı ile Esenler Belediyesi arasında ortak hizmet projesi hk.
KOMİSYONUN İNCELEMESİ: Esenler Belediye Meclisinin 5. Seçim Yılı 1. Dönem 2014 Senesi
Nisan Ayı Meclis Toplantılarının 07.04.2014 tarihli 1. Birleşimi 1. Oturumunda Komisyonumuza
intikal eden Kütüphane Müdürlüğünün 07/04/2014 tarih ve 109 sayılı yazısında;
“BAŞKANLIK MAKAMINA
Belediyemizin Esenlerdeki öğrencilere ve gençlere yönelik Esenler Gençlik Merkezi ve Bilgi
Evi projesi devam etmektedir. Nene Hatun Mahallesinde de yeni bir Genlik Merkezi ve Bilgi Evi
açılması planlanmaktadır.
5393 sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesi c) bendinde; “Kamu Kurum ve niteliğindeki meslek
kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler,, özürlü dernek ve vakıflar, Bankalar Kurulunca vergi
muafiyeti tanınmış vakıflar ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanunu kapsamına giren
meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirilebilir.”Denilmektedir.
Belediyemiz ile Safa Eğitim Yardımlaşma Dayanışma Vakfı arasında ortak hizmet projeleri
gerçekleştirilebilmesi için, Esenler Kaymakamlığının 03/02/2014 tarih ve 393 sayılı onayı ile izin
alınmıştır.
Makamınızca uygun görüldüğü takdirde; Nene Hatun Mahallesinde açılacak olan Gençlik
Merkezi ve Bilgi Evi için Belediyemiz ile Safa Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı arasında
ortak hizmet projeleri gerçekleştirilebilmesi için Belediye Başkanı M.Tevfik GÖKSU’ya protokol
yapma yetkisi verilmesi hususunda; yazımızın Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz
ederim.” Denilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Kütüphane Müdürlüğünün 07/04/2014 tarih ve 109 sayılı teklifi incelendi.
5393 sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesi c) bendi gereğince; Esenler Nene Hatun Mahallesinde
açılacak olan Gençlik Merkezi ve Bilgi Evi için Belediyemiz ile Safa Eğitim Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı arasında ortak hizmet projeleri gerçekleştirilebilmesi için Belediye Başkanı
M.Tevfik GÖKSU’ya protokol yapma yetkisi verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Meclisimizin Onayına Arz Olunur. 09/04/2014
Av. Ömer ÇETİNKAYA
Hukuk Komisyon Başkanı
Çimen SARIKAYA
Üye
Faruk AYDIN
Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı
Mehmet Kazım ESEN
Üye
Av.Osman GÖKÇEBAŞ
Üye
Av.Murat GÜLKIRAN
Üye
Orhan VARDAR
Üye
Sebahattin YİĞİT
Üye
Ahmet Bilal KIYMAZ
Üye
Subat DALĞALİ
Üye
1
Download

T.C. ESENLER BELEDİYESİ