T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
AKADEMİK PERSONEL TOPLU TERFİ LİSTESİ
Kurum Kadro
Sicil No Der.
Adı Soyadı
Birimi
BİRGÜL AÇIKYILDIZ ŞENGÜL EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
Unvanı
Yardımcı Doçent
A-203
NAZİFE GÜRHAN
EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
Araştırma Görevlisi
A-178
SITKI KARADENİZ *
EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
Yardımcı Doçent
A-161
BİRGÜL BOZKURT
YAVUZ DİNÇ (E.K.E.A)
İLAHİYAT BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
Yardımcı Doçent
A-557
MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
Öğretim Görevlisi
A-099
MEHMET AKİF KAY (K.H.A)
MİDYAT M.Y.O. MÜDÜRLÜĞÜ
Öğretim Görevlisi
A-321
EVRİM DÜZENLİ
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
Yardımcı Doçent
A-175
OSMAN EROĞLU
SAĞLIK HİZMETLERİ M.Y.O.
Yardımcı Doçent
A-688
ZİYATTİN YILDIRIMÇAKAR
TÜRKİYE'DE YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ
Araştırma Görevlisi
A-607
ŞEHMUZ KURT **
TÜRKİYE'DE YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ
Araştırma Görevlisi
A-605
5
4
3
3
1
5
2
3
6
6
ESKİ DURUMU
YENİ DURUMU
G.A. K.H.A. E.K.E.A G.A. K.H.A. E.K.E.A TERFİ TARİHİ
Eski
Eski
Eski
Yeni
Yeni
Yeni
5/1 7/2 7/2 5/1 7/3 7/3 09.06.2014
4/3
4/1
4/2
1/4
5/2
3/3
5/1
7/2
7/3
6/3
4/1
4/2
2/2
7/2
3/3
7/2
9/2
9/3
6/3
4/1
4/2
2/3
6/1
3/3
7/2
9/2
9/3
4/4
3/1
4/3
1/4
5/3
2/1
5/1
7/3
6/2
5/1
3/1
4/3
2/2
7/3
2/1
7/3
9/3
8/2
5/1
3/1
4/3
1/1
6/1
2/1
7/3
9/3
8/2
28.05.2014
16.05.2014
03.06.2014
05.06.2014
05.06.2014
10.06.2014
10.04.2014
01.06.2014
16.05.2014
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 64. ve 65. maddelerini değiştiren 29.06.1984 günlü Resmi Gazetede yayınlanan 241 Sayılı K.H.K. ve aynı kanunun 67.,161.
maddesini değiştiren 29.11.1984 tarih ve 243 sayılı K.H.K., 13 Temmuz 2001 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan ve 631 sayılı K.H.K. gereğince yukarıda isimleri yazılı personelin,
hizalarında gösterildiği tarihte geçerli olmak üzere derece ve kademe terfilerinin yapılmasını olurlarınıza arz ederim.
* Üniveristemiz tarafından onay tarihi itibariyle yapılan inceleme sonucunda, önceki kurumu tarafından eksik verilen 3 kademe verilmiş olup, terfi tarihi 30.08.2014 olarak
tespit edilmiştir.
** Atama sırasında hizmet cetvelinde gösterilmeyen; 527 Sayılı Kanun gereğince ve 05.09.2013 tarihinde yapılması gereken terfinin yapılmamış olması nedeniyle 2
Kademenin verilmesi.
Halil ŞİMŞEK
Personel Daire Başkanı
Süleyman BAYBURT
Genel Sekreter
OLUR
…../05/2014
Prof. Dr. Serdar Bedii OMAY
Rektör
16/05/2014 Bilg. İşlt.
16/05/2014 Şube Müd.
: F.KAPLAN
: M.AYDOĞAN
Download

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. AKADEMİK