…../…../……….
T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI’NA
……………………………………Üniversitesi…………….Fakültesi……………….b
ölümünden Dikey Geçiş Sınavı ile Üniversiteniz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Hazırlık
sınıfından başarılı olarak ……………………………..bölümüne kayıt yaptırmaya hak
kazandım.
İntibak programımın yapılması hususunda bilgilerinize saygılarımla arz ederim.
Ad-soyad:
İmza
Numara:
Tel:
E-posta:
Ekler:
1.Geldiği üniversiteden alınan transkript
2.Muafiyeti istenen ders içerikleri
Download

dilekçe örneği - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi