T.C.
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
FEN – EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
….……………………………………..Bölüm Başkanlığına
ADI SOYADI
BÖLÜMÜ
ÖĞRENCİ NO
DERSİN ADI
:
:
:
SINAV TARİHİ
SINAV SAATİ
DERSİ
YÜRÜTEN ÖĞR.
ELM.
201…-201….. Eğitim-Öğretim yılı ………………. döneminde
yukarıda adı geçen dersin/ derslerin yarıyıl içi sınavına/sınavlarına
rahatsızlığım nedeniyle katılamadım. Rahatsızlığımı belirten raporum
ekte sunulmuştur.
Tarih :
İmza :
Cep Tel :
EKİ : ... Adet Rapor.
Not: Raporlar alındığı günden başlamak üzere 3 iş günü içerisinde
bölüm başkanlığına verilecektir. 3 iş günü içinde teslim edilmeyen rapor
işleme alınmayacaktır.
Download

201….. Eğitim-Öğretim yılı