T.C.
ESENLER BELEDİYESİ
08/04/2014
HUKUK KOMİSYONU RAPORU
Rap. No:
2
MECLİS BAŞKANLIĞINA
Tarih:
KONUNUN ÖZÜ: Esenler Fevziçakmak Mahallesi, 274 ada 12 parsel sayılı taşınmaz hk
KOMİSYON İNCELEMESİ: Esenler Belediye Meclisinin 5. Seçim Yılı 1. Dönem 2014 Senesi
Nisan Ayı Meclis Toplantılarının 07.04.2014 tarihli 1. Birleşimi 1. Oturumunda Komisyonumuza
intikal eden Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün 30.01.2014 tarih ve 4021 sayılı yazısında;
“BAŞKANLIK MAKAMINA
İlçemiz İstanbul’un nüfus yoğunluğu bakımından önde gelen ilçelerinden bir tanesidir. Bu
nüfus yoğunluğuna rağmen İlçemizde Merkezi konumda SGK hizmet binası bulunmamaktadır.
Esenler Atışalan O.Reis Mahallesi Tekstilkent bölgesinde bulunan Mevcut SGK binası
ilçemizde vatandaşların ulaşımına uzak fiziki yapısı yeterli olmayan ve kiralık bir binada hizmet ifa
etmektedir. SGK Başkanlığının uygun bir yer bulunması halinde Esenler Merkezinde hizmet üretmek
isteği bulunmakta olup, bu istek Esenler halkının SGK işlemlerini daha hızlı ve kaliteli almasını
sağlayacaktır.
Esenler İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesinde 274 ada 12 parsel sayılı 605,90 m² miktarlı
taşınmaz üzerinde bulunan bina Belediyemiz Başkanlık Binası olarak kullanılmaktadır. Söz konusu
Başkanlık binamızın arsa alanı 605,90 m² dir. Bodrum Kat: 540 m², Zemin Kat: 560 m², 1. Kat: 560,
m², 2. Kat: 560 m², 3. Kat: 560 m², 4. Kat: 560 m², 5. Kat: 560 m², 6. Kat: Açık Teras: 207 m², Kapalı
Teras: 353 m² dir. Toplam 4283,12 m² kapalı alana sahiptir.
Mevcut Belediye Başkanlığımız, Esenler Atışalan Birlik Mahallesine tamamlanmak üzere
olan yeni Başkanlık Binamıza taşınacaktır.
Bu nedenle söz konusu Esenler İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesinde 274 ada 12 parsel sayılı
605,90 m² miktarlı taşınmaz ve üzerindeki 4283,12 m² miktarlı kapalı alana sahip binanın ilçemiz
SGK hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı kanunun 75. Maddesinin d) bendi ve 2942 sayılı
kanun 30. Maddesi uyarınca SGK ya satışının yapılması ve bu konuda Belediye Başkanına yetki
verilmesi hususlarında görüşülüp karar alınması için Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde,
yazımız ve eki dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” Denilmektedir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün 30.01.2014 tarih ve 4021 sayılı teklifi
incelendi. Esenler İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesinde 274 ada 12 parsel sayılı 605,90 m² miktarlı
taşınmaz ve üzerindeki 4283,12 m² miktarlı kapalı alana sahip binanın ilçemiz SGK hizmetlerinde
kullanılmak üzere 5393 sayılı kanunun 75. Maddesinin d) bendi ve 2942 sayılı kanun 30. Maddesi
uyarınca SGK ya satışının yapılması ve bu konuda Belediye Başkanına yetki verilmesi
Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Meclisimizin Onayına Arz Olunur. 08/04/2014
Av. Ömer ÇETİNKAYA
Hukuk Komisyon Başkanı
Çimen SARIKAYA
Üye
Av.Osman GÖKÇEBAŞ
Üye
Av.Murat GÜLKIRAN
Üye
Orhan VARDAR
Üye
1
Download

T.C. ESENLER BELEDİYESİ