T.C.
REYHANLI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-154566
Sayı : 86555309.200/ 1008
19/02/2014
Konu : Anasınıfı
Yarışması
................................................................ MÜDÜRLÜĞÜNE
REYHANLI
İlçemiz Özel Ahmet Feleknaz Karaca Anasmıfi-İlkokul ve Ortaokulu müdürlüğünün İlçemiz
genelinde yapacağı İlkbahar konulu resim yarışması ile ilgili alman Kaymakamlık oluru ve yarışmaya
katılım şartnamesi katılım formu ile ilgili yazıları müdürlüğümüz web sayfasında yayınlanmıştır.
Bilgilerinizi, yazının ilgili sayfadan indirilerek okulunuz öğrencilerine duyurulmasını rica ederim.
Mustafa ÖZER
Müdür a.
İlçe Milli Eğitim Şb.Md
Ek: Yazı ( 4 Sayfa)
DAĞITIM : Tüm İlkokul ve Anaokulu Müdürlüklerine
T.C.
REYHANLI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-154566
Sayı
:86555309.200/^gS'
19/02/2014
Konu : Anasınıfı Resim Yarışması
KAYMAKAMLIK MAKAMINA
REYHANLI
Müdürlüğümüze bağlı Özel-Ahmet Feleknaz Karaca Anasmıfı-îlkokulu ve Ortaokul
Müdürlüğünün 18/02/2014 tarih ve 77 sayılı yazılarında topluma okul öncesi eğitimin önemini
vurgulamak, toplumu okul öncesi eğitime teşvik etmek ve okul öncesi öğrencilerimizin resim sanatına
olan ilgi ve becerilerini arttırmak amacıyla ilçemizde faaliyet gösteren Anaokulları ve okulların okul
öncesi öğrencilerine (5-6 yaş grubu) yönelik “İLKBAHAR” konulu resim yarışması düzenlemek
istemektedir. Yarışmanın düzenlenmesi müdürlüğümüzce uygun görülmekte olup;
Makamlarınızca da uygun görülmesi durumunda olurlarınıza arz ve teklif ederim.
İMZA
19/02/0214
C
Dr.Yus uf GÜLER
Reyhanl Kaymakam
T.C.
HATAY VALİLİĞİ
Özel Ahmet - Feleknaz Karaca Anasınıfı - İlkokul ve Ortaokul Müdürlüğü
K.KODU : 99912077
SAYI
:6 0 4 /> 9 KONU : Anasınıfı Resim Yarışması
18/02/20i 4
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE
REYHANLI
Topluma okul öncesi eğitimin önemini vurgulamak, toplumu okul öncesi eğitime teşvik
etmek ve okul öncesi öğrencilerimizin resim sanatına olan ilgi ve becerilerini artırmak
amacıyla ilçemizde faaliyet gösteren okulların okul öncesi öğrencilerine(5-6 yaş grubu)yönelik
'‘İLKBAHAR” konulu resim yarışması düzenlemek istiyoruz. Yarışma şartnamesi ekte
sunulmuştur.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
¿ı
B e k .r
g^ BIJÎ^c u
Okul Müdürü
EKİ: 1 -Yarışma Şartnamesi
2- Yarışmaya Katılım Formu
444 9 6321
İH Â T
T 1
ÖZEL AHMET FELEKNAZ KARACA ANASINIFI-İLKOKULU-ORTAOKULU
RESİM YARIŞMASI KATILIM ŞARTNAMESİ
YARIŞMANIN KONUSU: "İLKBAHAR" Konulu Resim Yarışması
YARIŞMANIN AMACI: Topluma okul öncesi eğitimin önemini vurgulamak ve toplumu okul
öncesi eğitime teşvik etmektir. Ayrıca öğrencilerimizin resim sanatına olan ilgi ve becerilerini
arttırmak ve teşvik etmek.
YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI
5-6 yaşındaki resmi okul öncesi öğrencileri katılacaktır. Ekte gönderilen yarışma katılım formu
okul idaresi tarafından doldurulup Özel Ahmet Feleknaz Karaca Anasınıfı-İlkokulu-Ortaokulu'na
14 Mart 2014 tarihine kadar elden veya 0 326 413 97 72 numaralı telefona, fax ile 0 326 413
96 68 kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
YARIŞMA KURALLARI
1. Her türlü resim tekniği kullanmak serbesttir.
2. Resimler de pastel boya kullanılacaktır.
3. Resimler 25 x 35 ( A4 Kâğıdı) ölçülerindeki kâğıda yapılacaktır.
4. Değerlendirme belirlenen jüri tarafından yapılacaktır.
5. Resimler okul ortamında belirlenen jüri gözetiminde yapılacaktır.
6. Yarışmacılara resmi yapmaları için 50 dakika süre verilecektir.
7. Yarışmaya katılan her öğrenci pastel boyasını kendisi getirecektir.
8. Yarışmaya her okuldan en fazla 5 öğrenci katılacak.
9. Yarışmaya katılan öğrencilerin aldığı puanların toplamı ile okul puanı hesaplanıp sıralama,
okul puanına göre yapılacaktır. Okul puanlarının eşitliğinde kura çekilecektir.
OKUL ÖDÜLLERİ
*
Birinci : 200TL Kırtasiye Hediye Çeki
® İkinci : 150 TL Kırtasiye Hediye Çeki
® Üçüncü: 100 TL Kırtasiye Hediye Çeki
ÖĞRENCİ ÖDÜLLERİ
® Birinci olan okulun öğrencilerine: Başarı Belgesi, Altın Madalya
« İkinci olan okulun öğrencilerine: Başarı Belgesi, Gümüş Madalya
® Üçüncü olan okulun öğrencilerine: Başarı Belgesi, Bronz Madalya
« Katılan her öğrenciye Oyuncak ve katılım belgesi verilecektir.
® Her öğrencinin danışman öğretmenine plaket verilecektir.
® Dereceye giren okula plaket verilecektir.
YARIŞMA TAKVİMİ: 22 mart 2014 Cumartesi günü saat 10:00
ÖDÜL TÖRENİ: : Yarışmanın bitiminden hemen sonra ödül töreni yapılacaktır.
TELEFON: 0 326 413 97 72
ADRES: ÖZ<ELJW M 'E'T (F(EUE%3iyiZ
Xp£<EJİJ^ JlS im M L X C ^ V L V -O ^ .O 'K V L V
ÖZEL AHMET FELEKNAZ KARACA ANASZNIFI-İLKOKULU-ORTAOKULU
OKULÖNCESİ 5 VE 6 YAŞ GRUBU
RESİM YARIŞMASINA AİT KATILIM FORMU
Yarışmaya Katılan Okul:
Yarışma^fa Katılan Okulun Tel No.: ............ .......... ............ .........
S.NO
Yarışmaya Katılan Öğrencinin
Adı ve Soyadı
Yarışmaya Katılan Öğrencinin Danışman
Öğretmeninin
veya Velinin Adı ve Soyadı
1
2
3
4
5
NOT: Bu belge Okul İdaresi tarafından doldurulup Özel Ahmet Feleknaz Faraca Anasınıfı-İlkokuluortaokulu'na 14 mart 2014 tarihine kadar elden veya 0 326 413 96 68 nolu telefona fax oSarak
gönderilecektir.
ONAYLAYANIN
ADI VE SOYADI:........................ .
ÜNVANI:......................................
İMZASI:.......................................
Download

Anasınıfı Yarışması - reyhanlı ilçe millî eğitim müdürlüğü