T.C.
OSMANİYE VALİLİĞİ
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Sayı : 16822795/903.77Konu : Görevlendirme
…/01/2015
VALİLİK MAKAMINA
Osmaniye İli genelinde yaşayan (kurumlarımızdan hizmet alanlar dâhil)
vatandaşlarımıza kurumlar arası koordinasyon ile sosyal hizmetlerin ulaşılabilir olmasını
sağlamak,
Vatandaşlarımızın hayat standartlarının iyileştirilmesini amaçlayan hizmetlerin
yürütülmesinde kurum personelini koordine etmek,
Ayrıca İl Müdürlüğümüzde yönetici değişimi yaşanmasından İl Müdürlüğümüz
yöneticilerinin görev dağılımlarının güncellenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
Makamlarınızca da uygun görülmesi halinde İl Müdürlüğümüz idarecilerine ekli görev
dağılımının yapılması, görev dağılımının 07 Ocak 2015 Çarşamba günü itibari ile uygulamaya
konulması hususlarını;
Olurlarınıza arz ederim.
Abdullah NEŞELİ
İl Müdür V.
Uygun görüşle arz ederim.
…/01/2015
Huriye KÜPELİ KAN
Vali Yardımcısı
OLUR
…./01/2015
Kerem AL
Vali
EK:
Görev Dağılımı (1 Sayfa)
…/01/2015 V.İ.O. H DEMİRALAY
________________________________________________________________________
Adres: Raufbey Mah. Atatürk Caddesi No:418-Osmaniye
Ayrıntılı Bilgi için İrtibat:Özel Kalem
Tel:0328 825 0161 Faks:0328 825 0160
E-posta:[email protected]
T.C.
OSMANİYE VALİLİĞİ
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
GÖREV DAĞILIMI
Kurum Adı
:AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ
Uygulama Yılı
:2015
Geçerlilik Tarihi
:05.01.2015
No
:01
ADI SOYADI
Ali
ADIGÜZEL
(İl Müdür
Yardımcısı)
GÖREV ALANLARI VE VEKÂLET
 Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü İş ve İşlemleri.
 Özel ve Tüzel Sosyal Hizmet Kuruluşları İş ve işlemleri (Kreş ve Gündüz
Bakımevleri, Çocuk Kulüpleri, açılış, kapanış denetim ve koordinasyon,
iş ve işlemleri) .
 Mali İş ve işlemleri .
 Bütçe, Tahakkuk ve Ödeneklerin takibi iş ve işlemleri.
 Maaş ve doğrudan temin ile yapılacak alımlar ve özel kuruluşların harçlık
ödemelerinde harcama yetkisi görevini yerine getirmek.
 Primsiz Ödemeler.
 Döner Sermeye Merkez Müdürlüğü İş ve İşlemleri.
 Erişebilirlikle İlgili İşlemler.
 Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı İş ve İşlemleri.
 Müdürün vereceği diğer görevleri takip edip sonuçlandırmak.
 Görevli veya izinli olduğunda yerine Sabit DEMİR vekâlet edecek.
ADI SOYADI
GÖREV ALANLARI VE VEKÂLET
Sabit DEMİR






(İl Müdür
Yardımcısı)
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü İş ve İşlemleri.
Basın ve Halkla İlişkiler.
Denetim Hizmetleri Başkanlığı İş ve İşlemleri .
Destek Hizmetleri İşve İşlemleri .
Şube Müdürü Koordinatörlüğü (İmza, Tasdik ve Havale İşlemleri)
Birimindeki memurların devam ve çalışmalarını izlemek, işlerin zamanında
sonuçlandırılmasını sağlamak.
 Müdürün vereceği diğer görevleri takip edip sonuçlandırmak.
 Görevli veya izinli olduğunda yerine Süleyman YILDIRIM vekâlet edecek.
________________________________________________________________________
Adres: Raufbey Mah. Atatürk Caddesi No:418-Osmaniye
Ayrıntılı Bilgi için İrtibat:Özel Kalem
Tel:0328 825 0161 Faks:0328 825 0160
E-posta:[email protected]
T.C.
OSMANİYE VALİLİĞİ
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
ADI SOYADI
Süleyman
YILDIRIM
(Şube Müdürü)
GÖREV ALANLARI VE VEKÂLET
 Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü İş ve İşlemleri.
 Özel Bakım Merkezleri, açılış, kapanış denetim ve koordinasyon, engelli
yerleştirme iş ve işlemleri.
 Kadın Konukevleri İş ve İşlemleri.
 BİMER İşlemleri .
 Toplam Kalite Yönetimi.
 Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı İş ve İşlemleri,
 Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı İş ve İşlemleri.
 Personel Dairesi İş ve İşlemleri.
 Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü İş ve İşlemleri.
 Basın ve Halkla İlişkiler.
 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı İş ve İşlemleri
 Taşınır Mal iş ve İşlemleri
 Müdürün vereceği diğer görevleri takip edip sonuçlandırmak.
 Görevli veya izinli olduğu günlerde görev uhdesinde olan iş ve işlemler
Ali ADIGÜZEL tarafından yürütülecektir.
Abdullah NEŞELİ
İl Müdür V.
Uygun görüşle arz ederim.
…/01/2015
Huriye KÜPELİ KAN
Vali Yardımcısı
OLUR
…./01/2015
Kerem AL
Vali
________________________________________________________________________
Adres: Raufbey Mah. Atatürk Caddesi No:418-Osmaniye
Ayrıntılı Bilgi için İrtibat:Özel Kalem
Tel:0328 825 0161 Faks:0328 825 0160
E-posta:[email protected]
Download

İl Müdür Yardımcıları Görev Dağılımı